Vụ tiến sĩ kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Luật sư bảo vệ quyền lợi bộ nói gì?

Dân trí Dự kiến ngày 17/10 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án vụ ông Hoàng Xuân Quế kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trước đó, năm 2013, sau khi xác minh nội dung đơn thư tố cáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của ông Quế, với lý do ông Quế đã chép luận án tiến sĩ của người khác.
>>Đề nghị hủy quyết định 4674 của nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Không đồng tình với kết luận và quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của Bộ GD& ĐT, ông Hoàng Xuân Quế đã khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra TAND TP Hà Nội.

Trong hai ngày 7 và 10/10/2016, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ ông Hoàng Xuân Quế kiện Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (bản án dự kiến được tuyên vào ngày 17/10/2016).

Tại phiên tòa ngày 10/10/2016, Luật sư đại diện cho Bộ GD&ĐT cho rằng, Bộ GD&ĐT ra quyết định 4674 thu hồi bằng Tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là đúng pháp luật.

Tuy nhiên, luật sư đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Hoàng Xuân Quế đã đưa ra rất nhiều luận cứ chứng minh việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khi đó là ông Phạm Vũ Luận ra quyết định số 4674 là vi phạm pháp luật.

Sau phần tranh tụng, Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội tại phiên tòa nêu ý kiến: Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa “Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 điều 193 Luật Tố Tụng hành chính năm 2015, chấp nhận một phần khởi kiện theo yêu cầu của đương sự (ông Hoàng Xuân Quế) đối với yêu cầu hủy quyết định số 4674 ngày 11/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (do tại phiên toà ông Quế không yêu cầu bồi thường như trong đơn khởi kiện, mà chỉ yêu cầu hủy quyết định 4674, khôi phục các quyền và lợi ích hợp pháp).

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Đinh Anh Tuấn - người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại Tòa.

Không chấm lại luận án tiến sĩ

Thưa luật sư, vụ việc ông Hoàng Xuân Quế kiện cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đang gây chú ý dư luận. Có ý kiến cho rằng Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ do Bộ GD&ĐT lập ra trong quá trình giải quyết tố cáo đối với ông Quế sai về thành phần, sử dụng con dấu không đúng, liệu một hội đồng như vậy có thể chấm lại chính xác cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế?

Thành phần của Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ (do Hội đồng Chức danh giáo sư ngành kinh tế thành lập theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) gồm những ai do ông Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành kinh tế quyết định, vì thế không có căn cứ để nói là phải có người này, không được có người kia.

Ngành kinh tế là một lĩnh vực rất rộng, trên thực tế ông Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành kinh tế đã mời những chuyên gia chuyên sâu về tài chính - tiền tệ tham gia đánh giá cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, theo tôi là hoàn toàn hợp lý. Điều quan trọng và tại phiên tòa tôi đã khẳng định, đó là kết luận của Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ trong vụ việc này chỉ được Bộ GD&ĐT dùng để tham khảo.

Trong vụ việc này, Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ đưa ra ý kiến trong giai đoạn Bộ GD&ĐT xác minh nội dung báo chí phản ánh, không phải trong giai đoạn chính thức giải quyết đơn tố cáo. Thứ hai, mặc dù Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ đã tổ chức đối chiếu 02 cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế và ông Mai Thanh Quế, nhưng khi đi vào giải quyết tố cáo chính thức, Tổ xác minh của Bộ GD&ĐT vẫn tổ chức đối chiếu lại giữa 02 cuốn luận án tiến sĩ này. Kết quả đối chiếu của Tổ xác minh Bộ GD&ĐT mới là căn cứ để Bộ GD&ĐT ra kết luận.

Theo Luật Tố cáo, Quy chế Đào tạo sau đại học, Quy chế Văn bằng chứng chỉ, không bắt buộc phải thành lập Hội đồng Xác minh luận án tiến sĩ khi giải quyết tố cáo liên quan đến hành vi sao chép luận án tiến sĩ. Phát biểu tranh luận tại tòa, tôi đã nhấn mạnh nhiều lần: Để quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, Bộ GD&ĐT phải làm rõ có hay không có hành vi sao chép gian lận (và đây là nhiệm vụ của Tổ xác minh Bộ GD&ĐT), chứ Bộ GD&ĐT không đi chấm lại luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế.

Không quy định phải có chữ ký của nghiên cứu sinh

Dư luận về phiên tòa này đang tập trung vào cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế lưu giữ tại Thư viện Quốc gia không có chữ ký của ông Quế, cũng không có một số tài liệu kèm theo. Đây là lý do để ông Quế khẳng định cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế tại Thư viện Quốc gia đã bị ai đó đánh tráo?

Trong thời gian Bộ GD&ĐT giải quyết tố cáo, ông Hoàng Xuân Quế cho rằng cuốn luận án tiến sĩ tại Thư viện Quốc gia do cháu ông Quế “nộp nhầm”. Ông Quế giải thích khi làm luận án tiến sĩ, ông Quế chưa biết đánh máy tính, vì vậy ông Quế nhờ cửa hàng photocoppy đánh hộ một số trang từ cuốn luận án tiến sỹ của ông Mai Thanh Quế, sau đó sẽ sửa lại.

Nhưng khi đóng sách thì cửa hàng photocoppy lại đóng nhầm bản chưa sửa, mới có chuyện một số trang coppy nguyên vẹn cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế. Phát hiện ra điều này, ông Hoàng Xuân Quế đã yêu cầu cửa hàng photocoppy đóng lại, in lại. Những cuốn luận án tiến sĩ bị lỗi ông Hoàng Xuân Quế không tiêu hủy mà để cạnh những cuốn đã chỉnh sửa. Khi mang luận án tiến sĩ đi nộp cho Thư viện Quốc gia, cháu ông Quế đã nộp nhầm cuốn bị lỗi.

Thế nhưng tại sao cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế do Thư viện Quốc gia lưu giữ lại không có chữ ký của ông Quế?

Thư viện Quốc gia không tự dưng có được cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế. Bản thân ông Quế cũng khẳng định chắc chắn đã nộp cuốn luận án tiến sĩ cho Thư viện Quốc gia, bởi Quy chế Đào tạo sau đại học của Bộ GD&ĐT bắt buộc nghiên cứu sinh phải thực hiện việc này mới được nhận bằng tiến sĩ.

Như vậy, việc cuốn luận án tiến sĩ tại Thư viện Quốc gia không có một số tài liệu đính kèm, lỗi trước hết thuộc về ông Quế, bởi ông Quế đã không đính kèm các tài liệu. Còn về chữ ký của nghiên cứu sinh, theo quy định tại Quy chế Đào tạo sau đại học và Công văn số 8217/SĐH ngày 01/9/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện quy chế này, chỉ có lời cam đoan của nghiên cứu sinh là bắt buộc phải có, không quy định phải có chữ ký của nghiên cứu sinh. Thực tế có rất nhiều luận án tiến sĩ chỉ có lời cam đoan mà không có chữ ký của nghiên cứu sinh.

Tại sao luật sư lại bỏ qua giả thuyết cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế bị đánh tráo?

Bởi vì người nào muốn “đánh tráo” thì phải thông đồng với nhân viên thư viện, mới có con dấu thư viện trên cuốn luận án tiến sĩ tráo vào đó. Ông Quế hoàn toàn không có căn cứ để chứng minh việc này.

Mặt khác, nhiều cuốn luận án tiến sĩ của các nghiên cứu sinh khác (trong đó có ông Mai Thanh Quế) cũng không có chữ ký của họ, song có ai kêu bị đánh tráo đâu! Cần nói thêm, giả sử việc “đánh tráo” có thật, thì nó đã diễn ra ở cả 03 thư viện: Thư viện Đại học Kinh tế Quốc dân, Thư viện Quốc gia, và Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Điều này không thể xảy ra trong thực tế.

Điều quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh, nếu khẳng định cuốn luận án của mình bị “đánh tráo”, ông Quế phải có đơn tố cáo và phải có chứng cứ chứng minh cho tố cáo đó.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm lưu giữ các luận án tiến sĩ do nghiên cứu sinh giao nộp không? Việc Bộ GD&ĐT chuyển cuốn luận án tiến sĩ do ông Quế nộp vào cho Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh là theo quy định pháp lý nào?

Theo Quy chế Đào tạo sau đại học do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, việc nghiên cứu sinh nộp luận án tiến sỹ cho Bộ GD&ĐT là để Bộ có căn cứ thành lập Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước. Quy chế Đào tạo sau đại học không quy định Bộ GD&ĐT có trách nhiệm lưu giữ các cuốn luận án tiến sĩ sau khi Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp nhà nước đã được thành lập. Tuy nhiên, trên thực tế, toàn bộ các luận án tiến sĩ do nghiên cứu sinh nộp đều được Bộ GD&ĐT lưu giữ tại kho lưu giữ của Bộ, chưa có khiếu nại nào về việc bị mất mát, tráo đổi luận án tiến sĩ tại Bộ.

Việc Bộ GD&ĐT chuyển một số lượng lớn luận án tiến sĩ cho Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh vào năm 2008 (cuốn luận án tiến sĩ của ông Quế nằm trong số này) là theo đề nghị của Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh, và một lý do thực tế là kho lưu giữ của Bộ GD&ĐT đang bị quá đầy.

Việc giao nhận - này được thực hiện với các thủ tục chặt chẽ theo đúng quy định của Pháp lệnh Thư viện và Nội quy của Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh. Bộ GD&ĐT có đầy đủ các tài liệu để chứng minh cuốn luận án tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế giao nộp cho Bộ GD&ĐT chính là cuốn luận án tiến sĩ được lưu giữ tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP Hồ Chí Minh.

Sau khi bị tố cáo là “sao chép luận án”, ông Quế đã tự đi xin lại được 03 cuốn luận án tiến sĩ từ các giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện. Những cuốn luận án tiến sĩ này có nội dung khác với những các cuốn lưu tại các thư viện. Có ý kiến rằng Bộ GD&ĐT chưa làm rõ kết luận giám định về các cuốn luận án tiến sĩ này?

Bộ GD&ĐT đã đề nghị cơ quan công an (A83) thu thập một số tài liệu liên quan đến vụ việc. Theo trưng cầu của A83, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có Kết luận giám định về 03 cuốn luận án tiến sĩ do ông Quế thu thập. Tuy nhiên, Kết luận giám định chỉ đánh giá về hình thức của 03 cuốn luận án tiến sĩ, trong khi Bộ GD&ĐT đi sâu làm rõ tính pháp lý và tính khách quan của 03 cuốn luận án tiến sĩ do ông Quế thu thập. Do vậy, Kết luận giám định này chỉ là tài liệu để Bộ GD&ĐT tham khảo.

Ông có thể nói sâu hơn về đánh giá của Bộ GD&ĐT đối với 03 cuốn luận án tiến sĩ do ông Quế thu thập và giao cho Tổ xác minh của Bộ GD&ĐT?

Quy chế Đào tạo sau đại học không quy định các giáo viên hướng dẫn, giáo viên phản biện phải bảo quản nguyên vẹn các cuốn luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh, như vậy tính pháp lý của tài liệu không chặt chẽ như việc bảo quản của Thư viện.

Về phương pháp thu thập, theo tài liệu xác minh của A83, ban đầu khi ông Quế cùng chủ nhà tìm thì đều không thấy, nhưng sau khi vắng mặt chủ nhà thì lại thấy. Điều này không bảo đảm tính khách quan của những cuốn luận án tiến sĩ đó.

Bộ GD&ĐT có xem xét nội dung các cuốn luận án tiến sĩ do ông Quế thu thập không, thưa ông?

Tổ xác minh của Bộ đã xem xét và nhận thấy những cuốn luận án tiến sĩ này vẫn có nhiều dòng, thậm chí nhiều trang sao chép y nguyên từ cuốn luận án tiến sĩ của ông Mai Thanh Quế.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không căn cứ vào các cuốn luận án tiến sĩ này để thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế, bởi như đã nói, các tài liệu này không bảo đảm tính pháp lý và tính khách quan.

Xin cám ơn luật sư về cuộc trao đổi này!

Minh Anh (thực hiện)

MỚI NHẤT
Chủ tịch TP.Thanh Hóa: Trường thu sai phải trả lại phụ huynh
Chủ tịch TP.Thanh Hóa: Trường thu sai phải trả lại phụ huynh

(Dân trí) - Thời gian qua, dư luận liên tục phản ánh về tình trạng lạm thu tại nhiều trường học ở các cấp học Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thanh Hóa gây bức xúc trong dư luận và các bậc phụ huynh. Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã có chỉ đạo về vấn đề này đối với các trường học trên địa bàn thành phố.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 02:06

Ai chịu trách nhiệm về bạo lực học đường?
Ai chịu trách nhiệm về bạo lực học đường?

(Dân trí) - Trước nhiều vụ việc bạo lực học đường vừa qua hai nữ sinh đánh bạn đến bất tỉnh vì mâu thuẫn cá nhân; dùng dép đánh liên tiếp vào đầu bạn... điển hình là vụ đủ "1.000 like" nữ sinh mang xăng đốt trường... vậy ai là người chịu trách nhiệm về những hành vi trên?

Thứ sáu, 14/10/2016 - 01:49

Cách tiếp cận mới đối với việc dạy, học và khảo thí tiếng Anh
Cách tiếp cận mới đối với việc dạy, học và khảo thí tiếng Anh

(Dân trí) - Trong 2 ngày 13 - 14/10, tại Hà Nội các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí ngoại ngữ của Việt Nam, Vương quốc Anh và các nước Đông Á chia sẻ các nghiên cứu và những mô hình tiên tiến nhất để giúp giáo viên Việt Nam, các trường và các nhà tuyển dụng tìm được những phương thức mới để kiểm tra trình độ tiếng Anh của người học.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 09:20

Hàng trăm học sinh Việt Kiều vẫn lắc lư qua sông học chữ bằng xuồng nhỏ
Hàng trăm học sinh Việt Kiều vẫn lắc lư qua sông học chữ bằng xuồng nhỏ

(Dân trí) - Trước mối hiểm nguy đang trực chờ hàng trăm em học sinh Việt Kiều sang sông Khánh An học tiếng mẹ đẻ, lãnh đạo huyện An Phú (tỉnh An Giang) nhiều lần đối thoại với nước Cam-pu-chia nhưng đến nay chưa có giải pháp. Các cháu vẫn phải liều mình qua sông trên những chiếc xuồng nhỏ tìm chữ.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 09:14

Vì sao sinh viên Mỹ ít sang Việt Nam trao đổi học tập?
Vì sao sinh viên Mỹ ít sang Việt Nam trao đổi học tập?

(Dân trí) - Theo Open Doors, hiện có 18.722 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ, trong khi chỉ có khoảng 1.000 sinh viên Hoa Kỳ đang học tập tại Việt Nam. Chúng ta cần làm gì để rút ngắn khoảng cách giữa hai xu hướng?

Thứ sáu, 14/10/2016 - 08:27

Quay vòng với dạy thêm, học thêm
Quay vòng với dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - Vấn đề quản lý dạy thêm, học thêm ở TPHCM thời gian qua y như quay một chiếc compa. Xoay, xoay, xoay… rồi cán đích ở ngay điểm xuất phát.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 07:30

Thẻ học đường: Nhiều tiện ích nhưng còn “vướng”
Thẻ học đường: Nhiều tiện ích nhưng còn “vướng”

(Dân trí) - Có nhiều tiện ích nhưng sau hai năm triển khai, thẻ học đường thanh toán học phí không dùng tiền mặt vẫn còn gặp nhiều vướng mắc khi vào trường học ở TPHCM.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 07:27

Phụ huynh than phiền nhà trường đặt ra các khoản thu “trái khoáy”
Phụ huynh than phiền nhà trường đặt ra các khoản thu “trái khoáy”

(Dân trí) - Để hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của địa phương, Trường THCS Vĩnh Sơn (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đã đặt ra một số khoản thu không phù hợp, với mức thu cao gây bức xúc cho phụ huynh có con đang theo học tại trường.

Thứ sáu, 14/10/2016 - 12:30

Bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng
Bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng

(Dân trí) - Đại học Đà Nẵng vừa công bố quyết định bổ nhiệm lại hai Phó Giám đốc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là PGS.TS Ngô Văn Dưỡng và PGS.TS Đoàn Quang Vinh

Thứ sáu, 14/10/2016 - 12:00

Cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm giảng viên trường ĐH Thương Mại
Cựu Bộ trưởng Phạm Vũ Luận làm giảng viên trường ĐH Thương Mại

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1963/QĐ-TTg, quyết định ông Phạm Vũ Luận, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chuyển về Trường Đại học Thương mại để làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thứ năm, 13/10/2016 - 08:52

Băn khoăn với quy định “dạy thêm trên cơ sở học sinh tự nguyện”
Băn khoăn với quy định “dạy thêm trên cơ sở học sinh tự nguyện”

(Dân trí) - Dạy thêm, học thêm từ lúc nào đã thành một vấn nạn của xã hội khi những tiêu cực, biến tướng của nó làm bao người nhức nhối. Thú thật, phụ huynh chưa kịp mừng với lệnh cấm dạy - học thêm trong trường học ở TPHCM thì giờ đây thật sự bất an với chủ trương cho phép các trường dạy thêm trên cơ sở học sinh tự nguyện.

Thứ năm, 13/10/2016 - 05:30

Gần 150 phụ huynh cho con nghỉ học vì hiệu trưởng thu chi thiếu minh bạch
Gần 150 phụ huynh cho con nghỉ học vì hiệu trưởng thu chi thiếu minh bạch

(Dân trí) - Các năm trước phụ huynh đã đóng tiền xã hội hóa nhưng khi sửa chữa cơ sở vật chất, Trường mẫu giáo Lộc Tân (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) vẫn huy động của phụ huynh. Đầu năm nay, hiệu trưởng tiếp tục yêu cầu thu tiền xã hội hóa và quỹ phụ huynh rất cao nên gần 150 phụ huynh đã đồng loạt cho con em mình nghỉ học.

Thứ năm, 13/10/2016 - 01:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Cảnh cáo toàn trường nữ sinh cấp 3 đánh bạn
Cảnh cáo toàn trường nữ sinh cấp 3 đánh bạn

(Dân trí) - Ngày 13/10, tin từ Trường THPT Gia Hội (TP Huế) cho biết Ban Giám hiệu trường đã quyết định kỷ luật cảnh cáo toàn trường đối với nữ sinh lớp 10 tên Ng.Th.Th.Nh.

Thứ năm, 13/10/2016 - 08:53

Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội việc dự kiến đưa tiếng Nga, tiếng Trung vào dạy như ngoại ngữ 1
Bộ GD&ĐT báo cáo Quốc hội việc dự kiến đưa tiếng Nga, tiếng Trung vào dạy như ngoại ngữ 1

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, nội dung phục vụ kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10/2016 tới.

Thứ năm, 13/10/2016 - 08:43

Bình Định: Khánh thành và bàn giao Trường tiểu học số 1 Cát Tài
Bình Định: Khánh thành và bàn giao Trường tiểu học số 1 Cát Tài

Sáng 12/10, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã phối hợp cùng UBND huyện Phù Cát tổ chức khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Trường tiểu học số 1 Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Thứ năm, 13/10/2016 - 08:30

Lò luyện “hồi sinh” dạy thi trắc nghiệm
Lò luyện “hồi sinh” dạy thi trắc nghiệm

Ngay sau khi có đề thi minh họa của kỳ thi THPT quốc gia 2017, nhiều học sinh đã lao ngay vào việc tìm kiếm phương thức học tập, ôn thi hiệu quả cho các dạng bài thi trắc nghiệm. Nắm bắt tâm lý này, nhiều trung tâm luyện thi đã “hồi sinh” với các chiêu trò dạy thủ thuật học sinh thi trắc nghiệm.

Thứ năm, 13/10/2016 - 07:31

Chỉ đạo mới của TPHCM về dạy thêm, học thêm
Chỉ đạo mới của TPHCM về dạy thêm, học thêm

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo mới nhất về vấn đề dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp dạy thêm, học thêm trái quy định.

Thứ năm, 13/10/2016 - 06:38

Thầy giáo vay tiền xây trường cho học sinh được Thủ tướng tặng bằng khen
Thầy giáo vay tiền xây trường cho học sinh được Thủ tướng tặng bằng khen

(Dân trí) - Ngày 12/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho thầy giáo Phạm Quốc Tuấn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Đăk Rong (Kbang, Gia Lai).

Thứ tư, 12/10/2016 - 09:20

Khiển trách giáo viên phạt học sinh nghỉ học không phép bằng thước
Khiển trách giáo viên phạt học sinh nghỉ học không phép bằng thước

(Dân trí) - Bà Đặng Thị Hương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trù Sơn 2 (Đô Lương, Nghệ An) cho biết, Hội đồng nhà trường đã thống nhất hình thức kỉ luật khiển trách đối với cô Nguyễn Thị Thủy vì vi phạm quy định trong giáo dục học sinh.

Thứ tư, 12/10/2016 - 06:02

Bé gái 13 tuổi đốt trường bằng xăng: Sở GD&ĐT Khánh Hòa nói gì?
Bé gái 13 tuổi đốt trường bằng xăng: Sở GD&ĐT Khánh Hòa nói gì?

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bé Trần Thị Ngọc T (13 tuổi, ở xã Ninh Thọ, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đốt trường bằng xăng vì đăng facebook và “đủ ngàn like”, TS Trần Quang Mẫn, Phó GĐ Sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, T đã bỏ học 1 năm nay nên nhà trường có phần nào không quản lý nổi. Sự việc đã được chuyển đến cơ quan điều tra nguyên nhân.

Thứ tư, 12/10/2016 - 04:34

Công nghệ và tự học thúc đẩy đổi mới đào tạo chuyên ngành kế toán
Công nghệ và tự học thúc đẩy đổi mới đào tạo chuyên ngành kế toán

(Dân trí) - Theo ICAEW (Viện Kế toán Công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales), công nghệ, tư duy ứng dụng và nỗ lực học tập của cá nhân là những yếu tố chính tạo nên sự thay đổi trong đào tạo chuyên ngành kế toán.

Thứ tư, 12/10/2016 - 04:28

“Nói là làm” - Trào lưu mất trí!
“Nói là làm” - Trào lưu mất trí!

1.000 like đốt trường, 40.000 like tự thiêu... đó chỉ là hai trong số vô vàn những hành vi lệch chuẩn của giới trẻ trong trào lưu mạng Việt Nam, nói là làm. Hơn thế, dù bị dư luận lên án gay gắt nhưng trào lưu này vẫn đang được nhiều bạn trẻ, nhất là trẻ vị thành niên, lan truyền rất mạnh.

Thứ tư, 12/10/2016 - 03:24

Bạo lực trong lứa tuổi học đường: Cần một “liều thuốc” đặc hiệu
Bạo lực trong lứa tuổi học đường: Cần một “liều thuốc” đặc hiệu

(Dân trí) - Tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học đường đang nhức nhối hơn bao giờ hết khi liên tiếp các vụ đánh nhau được đưa lên mạng xã hội. Các nhân vật chính trong các clip có độ tuổi ngày càng trẻ hóa nhưng cách hành xử lại hết sức côn đồ. Làm thế nào để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, câu hỏi này dường như chưa có lời đáp thỏa đáng.

Thứ tư, 12/10/2016 - 10:30

Chi 525 tỷ đồng đào tạo học sinh, sinh viên hệ đại học và sau đại học
Chi 525 tỷ đồng đào tạo học sinh, sinh viên hệ đại học và sau đại học

(Dân trí) - Giai đoạn từ năm 2016 - 2030, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo hệ đại học, sau đại học trong và ngoài nước.

Thứ tư, 12/10/2016 - 10:00