Thứ sáu, 04/01/2019 - 06:45

Kết luận nhiều nội dung tố cáo tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân

Dân trí

Cục Thuế Hà Nội vừa chính thức trả lời về những nội dung tố cáo cho rằng có khuất tất tại Chi cục thuế quận Thanh Xuân. Nhiều nội dung được kết luận là hiểu chưa đúng bản chất vấn đề và cũng còn nội dung cần tiếp tục xác minh, làm rõ.

Theo kết luận, về nghi vấn có hay không việc nhập khống số liệu chứng từ nộp tiền ngân sách của cán bộ thuế quận Thanh Xuân cho Công ty CP sản xuất hàng thể thao, Cục Thuế Hà Nội cho biết, số tiền thuế nêu trên đã được Công ty CP sản xuất thể thao - MST: 0101452549 nộp tại KBNN TP Nam Định và KBNN tỉnh Thái Bình. Theo quy định số tiền tạm nộp tại Chi cục Thuế TP Nam Định và Cục Thuế tỉnh Thái Bình sẽ được thông báo về Chi cục thuế quận Thanh Xuân để bù trừ với số thuế phải nộp.

Số tiền thuế và ký hiệu giao dịch được nhập căn cứ theo Thông báo của Chi cục thuế TP Nam Định (Thông báo số 636/TB-CCT ngày 21/4/2016), Chi cục Thuế TP Thái Bình (Thông báo số 854/TB-CT ngày 12/4/2016). Căn cứ theo quy định của Bộ Tài chính, việc Công ty CP sản xuất hàng thể thao khai báo nộp thuế tại Chi cục Thuế Thanh Xuân nhưng nộp thuế TNDN của cơ sở SXKD ngoại tỉnh tại Kho bạc Nhà nước TP Nam Định; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Về nghi vấn Chi cục Thuế Thanh Xuân gian lận hồ sơ hoàn tiền nộp thừa vào NSNN của Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise (sau đây viết tắt Công ty Sunrise). Căn cứ vào Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND TP Hà Nội về việc giao cho Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise 5.859 m2 đất tại khu 4.5 NO đường Lê Văn Lương phường Nhân Chính quận Thanh Xuân để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở, ngày 20/11/2015, Chi cục Thuế quận Thanh Xuân đã ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 19978/CCT-TB đối với Công ty Sunrise với tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là 198.585.146.108 đồng. Công ty Sunrise đã thực hiện nộp vào NSNN số tiền 198.585.146.108 đồng.

Kết luận nhiều nội dung tố cáo tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

Cục thuế TP Hà Nội kết luận nhiều nội dung tố cáo tại Chi cục Thuế quận Thanh Xuân.

Căn cứ sổ giao nhận hồ sơ của Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân với Chi cục Thuế Thanh Xuân cho thấy: Ngày 13/7/2016 bà Bùi Thu Hương là người ký nhận từ Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân 01 hồ sơ của Công ty CP PTĐT Hà Nội Sunrise, số tiền hoàn thuế được bà Hương ký trên sổ là 21.819.941 đồng (ghi thiếu 03 số cuối của hàng đơn vị đồng). Việc tại sổ giao nhận hồ sơ giữa Chi cục Thuế Thanh Xuân với Kho bạc Nhà nước Thanh Xuân chỉ thể hiện số tiền thuế được hoàn 21.819.941 đồng của Công ty CP PTĐT Hà Nội Sunrise là do cán bộ giao hồ sơ đã không ghi đầy đủ, chi tiết số tiền đến hàng đơn vị. Việc này dẫn đến sự hiểu lầm của bà Hương về số tiền đề nghị hoàn của Công ty CP PTĐT Hà Nội Sunrise. Nội dung này đã được Cục Thuế TP Hà Nội trả lời đơn kiến nghị đối với bà Bùi Thu Hương. Cục Thuế TP Hà Nội khẳng định không có việc gian lận hồ sơ hoàn tiền nộp thừa vào NSNN của Công ty CP phát triển đầu tư Hà Nội Sunrise từ 21.819.941 đồng lên thành 21.819.941.261 đồng.

Về nội dung có dấu hiệu cán bộ phụ trách kỹ thuật tin học của Chi cục Thuế quận Thanh Xuân phân quyền cho các tài khoản (USER) sử dụng chức năng trên hệ thống TMS không đúng theo sự phân công của Lãnh đạo Chi cục. Các USER như TMS_TXU.HAN; DKT03; FPT_TXU.HAN là những tài khoản có thật hay không? Được tạo lập ra cấp cho cá nhân nào? Các tài khoản này được phân quyền trên TMS  ra sao? Cục Thuế Hà Nội cho biết, các User TMS_TXU.HAN là User do phòng Tin học - Cục thuế TP Hà Nội cấp cho cán bộ hỗ trợ ứng dụng thuộc Cục Thuế được dùng để hỗ trợ, xử lý và khắc phục các lỗi của ứng dụng, người dùng khi có yêu cầu từ CCT Thanh Xuân trong quá trình triển khai và vận hành ứng dụng TMS thuộc CCT Thanh Xuân. Còn User FPT_TXU.HAN là User do Phòng Tin học - Cục thuế TP Hà Nội cấp cho cán bộ hỗ trợ ứng dụng TMS thuộc Tổng cục Thuế, do cán bộ hỗ trợ TCT quản lý và sử dụng để hỗ trợ, xử lý và khắc phục các lỗi của ứng dụng khi có yêu cầu từ địa phương trong quá trình triển khai và vận hành ứng dụng TMS thuộc CCT Thanh Xuân. User DKT03 là  User được Tổng cục Thuế cấp cho cán bộ thuộc Đội dự án triển khai hỗ trợ Hà Nội. Mục đích sử dụng hỗ trợ các vấn đề lỗi cho quá trình bắt đầu triển khai hệ thống TMS đầu năm 2015.

Tại thời điểm năm 2015, 2016 các tài khoản USER: NTMAI04.HAN; TTHANG.HAN; DTTHOAI.HAN được cơ quan thuế cấp cho các CBCC của ngành thuế nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các quy trình công tác của ngành, cán bộ này nghỉ phải có cán bộ khác làm thay hoặc khi khối lượng hồ sơ phải xử lý lớn …để đảm bảo cho họat động của cơ quan thuế được diễn ra liên tục, thông suốt, công việc không bị gián đoạn, đình trệ.

Liên quan đến sự việc ngày 21/6/2018, Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn số 42663/CT-KTNB gửi Chi cục Thuế Thanh Xuân yêu cầu kiểm tra, giải quyết nội dung tố cáo về những dấu hiệu trốn thuế của Công ty CP SX hàng thể thao và Công ty TNHH TISSUE Linh An không có hoạt động sản xuất giấy thật sự mà sinh ra chỉ để hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Ngày 27/8/2018, Chi cục Thuế Thanh Xuân đã có Thông báo số 25231/TB-CCT-Ktra 2 về việc báo cáo giải quyết đơn tố cáo gửi Cục Thuế TP Hà Nội với nội dung:

Bà Bùi Thu Hương tố cáo Công ty TNHH TISSUE Linh An – MST 0106480311 (sau đây gọi tắt là công ty) không có hoạt động sản xuất giấy thật sự mà sinh ra chỉ để hoàn thuế GTGT là không đúng.

Bà Bùi Thu Hương tố cáo Công ty TNHH Tissue Linh An lỗ giá vốn; Công ty mua bột giấy của Công ty Việt Cường về sản xuất thành thành phẩm sau đó bán lại cho Công ty Việt Cường nhưng bán lỗ; Hàng tồn kho rất lớn; Chi phí lãi vay lớn; Hóa đơn mua vào không phục vụ SXKD nhiều là có cơ sở. Tuy nhiên những nội dung tố cáo nêu trên đã được các Đoàn kiểm tra thuộc Chi cục Thuế Thanh Xuân kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, ghi nhận và đề xuất xử lý truy thu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

Đối với nội dung tố cáo Công ty CP SX hàng thể thao có dấu hiệu trốn thuế GTGT nhằm mục đích hoàn thuế, thông qua công tác thanh tra thuế và kiểm tra hoàn thuế, đến thời điểm hiện nay Cục Thuế TP Hà Nội không phát hiện Công ty CP SX hàng thể thao có dấu hiệu trốn thuế theo nội dung đã được ghi nhận tại Biên bản thanh tra thuế và kiểm tra sau hoàn thuế lập ngày 28/09/2018 giữa Công ty và Đoàn thanh tra.

Đối với việc kiểm tra tại trụ sở hộ kinh doanh Bùi Thị Sen: Ngày 26/7/2011, Chi cục thuế quận Thanh Xuân ban hành quyết định số 978 QĐ/CCT-KTNB về việc kiểm tra hộ cá thể đối với hộ kinh doanh: Bùi Thị Sen, MST: 0100386269, Địa chỉ: số 217 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Nội dung: Kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật về thuế. Thời kỳ kiểm tra: Năm 2010. Ngày 21/9/2011, Hộ kinh doanh này có đơn xin tạm dừng kiểm tra do chủ hộ bà Bùi Thị Sen bị u màng não phải điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Sen không đủ sức khỏe để làm việc, bà Sen đề nghị CCT Thanh Xuân tạo điều kiện cho bà sau khi phục hồi sức khỏe sẽ tiến hành kiểm tra.

Ngày 27/9/2011, Trưởng đoàn kiểm tra (ông Nguyễn Xuân Long Đức) đã trình lãnh đạo Đội Kiểm tra nội bộ và Lãnh đạo Chi cục về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra tại hộ kinh doanh Bùi Thị Sen. Căn cứ vào đề xuất của đoàn kiểm tra, ý kiến của NNT và hồ sơ bệnh án do hộ kinh doanh cung cấp, Chi cục thuế quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định số 1318 QĐ/CCT-KTNB ngày 27/9/2011 Quyết định về việc bãi bỏ quyết định kiểm tra tại hộ kinh doanh Bùi Thị Sen. Việc ban hành quyết định bãi bỏ quyết định kiểm tra nêu trên do trường hợp bất khả kháng khách quan từ phía người nộp thuế, được căn cứ vào đề nghị từ phía NNT và đề xuất của đoàn kiểm tra.

Sau khi chủ hộ hồi phục sức khỏe, Chi cục thuế quận Thanh Xuân đã tiếp tục tiến hành kiểm tra thuế đối với hộ Bùi Thị Sen. Cụ thể: Ngày 22/5/2012, Chi cục thuế quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định số 480QĐ/CCT- KTNB ngày 22/05/2012 về việc kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật về thuế đối với hộ kinh doanh Bùi Thị Sen, thời kỳ kiểm tra: Năm 2010 (là kỳ kiểm tra theo quyết định số 978 QĐ/CCT-KTNB) và năm 2011. Kết quả: Xử lý truy thu số tiền 85.121.800 đồng do khai sai dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp, phạt chậm nộp, phạt khai sai.

Anh Thế