Bạc Liêu:

2 năm không chi tiền cho đề tài nghiên cứu khoa học vì... lo khắc phục sai phạm

Dân trí Nguồn vốn dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ giai đoạn 2013-2017 cao nhưng giải ngân thấp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu cho rằng, do công tác quản lý đề tài để xảy ra nhiều vấn đề sai phạm nên chỉ tập trung khắc phục. Giải trình này bị Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu bác lại.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 vừa diễn ra mới đây, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của tỉnh này đã bị các đại biểu chất vấn xung quanh việc nguồn vốn dành cho nghiên cứu đề tài khá cao nhưng giải ngân thấp, cũng như cấp tỉnh dư, còn cấp cơ sở lại thiếu,…

Không giải ngân được vốn do bị thanh tra sai phạm

Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung (Phó Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh Bạc Liêu) phản ánh: Giai đoạn 2013-2017 việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các đề tài, dự án (gọi chung là đề tài) chưa được quan tâm thường xuyên và hiệu quả không cao. Nguồn vốn ghi khá cao nhưng giải ngân thấp, chưa sử dụng và chuyển nguồn còn nhiều, mỗi năm đều tăng (năm 2017 là 15,721 tỷ đồng, chiếm đến 31,1% tổng vốn đã ghi). Trong khi đó, nhiều Hội đồng khoa học (HĐKH) cấp cơ sở phản ánh là không có vốn để triển khai đề tài.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết nguyên nhân, thực trạng và giải pháp sắp tới giải quyết như thế nào để phát huy hiệu quả nguồn vốn nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN) cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?

Ông Huỳnh Hùng Dũng- Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu thừa nhận có việc vốn cho đề tài nghiên cứu khoa học cao nhưng giải ngân thấp, chuyển nguồn nhiều.
Ông Huỳnh Hùng Dũng- Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu thừa nhận có việc vốn cho đề tài nghiên cứu khoa học cao nhưng giải ngân thấp, chuyển nguồn nhiều.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, trả lời đại biểu, Phó Giám đốc phụ trách Sở KH&CN tỉnh Bạc Liêu Huỳnh Hùng Dũng thừa nhận, phản ánh của đại biểu đặt ra là có cơ sở.

Ông Dũng cho biết, từ năm 2013-2017, tổng kinh phí được phân bổ cho hoạt động KHCN cấp tỉnh là 50,491 tỷ đồng. Tổng số đề tài được UBND tỉnh phê duyệt là 27 đề tài; đã thực hiện được 18 đề tài, với kinh phí 34,77 tỷ đồng; còn lại 9 đề tài chưa đủ điều kiện để thực hiện, với kinh phí còn tồn đọng là 15,721 tỷ đồng.

Theo ông Huỳnh Hùng Dũng, nguyên nhân là trong giai đoạn từ 2014-2016, công tác quản lý đề tài của Sở KH&CN để xảy ra nhiều vấn đề sai phạm. “Do đó, trong giai đoạn này chỉ tập trung khắc phục, chấn chỉnh những sai sót, tồn tại theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nên các đề tài tạm thời chưa thực hiện, dẫn đến việc giải ngân thấp và chuyển nguồn cho những năm tiếp theo”, ông Dũng lý giải.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam không đồng tình khi lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo 2 năm liền (2014-2016) không tham mưu UBND tỉnh để xét duyệt đề tài với lý do là lĩnh vực này bị thanh tra, kiểm tra vì có sai phạm.

“Tôi chia sẻ với các đồng chí việc đó là vấn đề cũ, riêng vấn đề mới chúng ta vẫn phải tiếp tục tham mưu, chứ không lẽ thanh, kiểm tra thì chúng ta lại dừng không làm nhiệm vụ nữa sao. Cái đó các đồng chí cần phải rút kinh nghiệm để sắp tới làm tốt hơn”, bà Nam lưu ý.

Khoa học công nghệ chưa tương xứng với sự phát triển của tỉnh

Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung cho biết, qua giám sát vào cuối tháng 5, đầu tháng 6/2018, HĐKH cơ sở đều phản ánh hàng năm kinh phí cấp thực hiện các đề tài là không đủ theo nhu cầu. Vì nguồn kinh phí quá ít nên HĐKH cơ sở khống chế, chỉ xét một số đề tài để đáp ứng cơ bản phần nào đó.

Theo đại biểu Nhung, cấp cơ sở thì không đăng ký được, còn cấp tỉnh hầu như không tổ chức xét duyệt đề tài. Cụ thể, từ 2013-2017, UBND tỉnh phê duyệt 27 đề tài, trong đó năm 2013 là 24 đề tài, năm 2016 là 3 đề tài, còn 3 năm (2014, 2015, 2017) thì không xét đề tài nào.

“Vậy, trách nhiệm của Sở KH&CN trong vai trò là cơ quan thường trực HĐKH cấp tỉnh trong việc này như thế nào? Hiện nay, trong số 27 đề tài, còn 9 đề tài chưa triển khai thực hiện thì nguyên nhân tại sao? Sắp tới Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiên cứu, ứng dụng các đề tài như thế nào?”, đại biểu Nhung tiếp tục truy vấn.

Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung truy vấn trách nhiệm của Sở KH&CN.
Đại biểu Hồ Thị Tuyết Nhung truy vấn trách nhiệm của Sở KH&CN.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Huỳnh Hùng Dũng cho biết, đối với đề tài cấp cơ sở theo quy định là từ 30-50 triệu đồng, nếu vượt thì xin ý kiến Sở KH&CN; còn trên 50 triệu đồng thì gửi về Sở KH&CN để làm đề tài cấp tỉnh. Các HĐKH cơ sở thì chưa thấy có kiến nghị này.

“Hiện nay, một số HĐKH cơ sở đang kiến nghị là tại sao không giao cho cơ sở quyết luôn mức 50 triệu đồng, không cần thông qua Sở KH&CN. Sở sẽ tiếp thu và tham mưu cho UBND tỉnh xem xét vấn đề này”, ông Dũng nói.

Ông Huỳnh Hùng Dũng cũng phân trần, với những đề tài còn tồn đọng hiện nay thì chưa liên hệ được các chủ nhiệm đề tài. Một số đề tài đã phê duyệt, liên hệ được nhưng chưa đạt yêu cầu, bổ sung hồ sơ có liên quan nên tới giờ vẫn còn vướng lại.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Hồ Thanh Thủy cho rằng, vấn đề đặt ra ở đây là nhu cầu của HĐKH cấp cơ sở cần vốn rất nhiều nhưng lại thiếu. Trong khi đó, vốn của HĐKH cấp tỉnh lại giải ngân không hết, chuyển nguồn nhiều. “Lãnh đạo Sở thấy vấn đề này như thế nào và có giải pháp gì khắc phục trong thời gian tới?”, ông Thủy đặt vấn đề.

Theo ông Huỳnh Hùng Dũng, đối với nguồn vốn phân bổ cho HĐKH cấp huyện là 300 triệu đồng/năm. “Nếu HĐKH cấp huyện thấy không đủ thì tham mưu bằng văn bản gửi Sở KH&CN, để Sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh có thể tăng hay giảm tùy vào điều kiện thực tế của các địa phương”, ông Dũng nêu giải pháp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị Sở KH&CN nghiêm túc đánh giá, rà soát lại để việc quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tốt hơn trong thời gian tới.
Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam đề nghị Sở KH&CN nghiêm túc đánh giá, rà soát lại để việc quản lý nhà nước về khoa học công nghệ tốt hơn trong thời gian tới.

Qua phần giải trình của lãnh đạo Sở KH&CN, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu Lê Thi Ái Nam băn khoăn: Các đề tài của HĐKH cấp tỉnh chuyển nguồn quá nhiều, trong khi HĐKH cơ sở rất cần nguồn vốn để chi, trong đó có một số lĩnh vực lớn mà tỉnh khuyến khích nghiên cứu như nông nghiệp, y tế,...

Theo bà Lê Thị Ái Nam, thời gian qua việc phát triển phong trào KH&CN là chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. “Tôi thấy việc này còn hạn chế. Do đó, Sở KH&CN cần phải nghiêm túc đánh giá, rà soát lại việc tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN, nhất là các đề tài nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tốt hơn nữa”, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Huỳnh Hải

MỚI NHẤT
Thực phẩm tốt nhất chống mệt mỏi vào buổi sáng
Thực phẩm tốt nhất chống mệt mỏi vào buổi sáng

(Dân trí) - Tình trạng mệt mỏi vào buổi sáng xảy ra khi bạn không được ngủ đủ hoặc vì bạn đã làm việc quá vất vả trong ngày trước. Dinh dưỡng kém cũng có thể là một nguyên nhân khiến cơ thể bạn bị thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết và trở nên mệt mỏi.

Thứ tư, 18/07/2018 - 07:27

Phát thải ni-tơ cũng góp phần vào biến đổi khí hậu
Phát thải ni-tơ cũng góp phần vào biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Ô nhiễm do phát thải ni-tơ có tác động rất tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Tuy vậy, nó vẫn thường bị gộp chung cùng các tác nhân gây hại khác đối với môi trường và góp phần làm trầm trọng hơn vấn đề biến đổi khí hậu, như là nitrous oxide (N₂O) và nitrogen oxides (NOₓ) hay khói chứa ammonia (NH₃).

Thứ tư, 18/07/2018 - 07:12

“Khó tin” công nghệ nhà kính trồng rau dưới đáy biển!
“Khó tin” công nghệ nhà kính trồng rau dưới đáy biển!

(Dân trí) - 5 năm trở về trước, Sergio Gamberini - một người nông dân Italia mê lặn biển đã thực hiện một dự án, mà không ai nghĩ rằng nó có thể thành công, đó chính là… trồng rau dưới nước!

Thứ ba, 17/07/2018 - 05:08

Núi băng trôi khổng lồ 11 triệu tấn cao vượt ngôi làng nhỏ ở Greenland
Núi băng trôi khổng lồ 11 triệu tấn cao vượt ngôi làng nhỏ ở Greenland

(Dân trí) - Núi băng khổng lồ này đang đe dọa ngôi làng nhỏ Innarsuit ở phía tây bắc Greenland. Nếu núi băng sạt lở, nó sẽ gây ra một trận sóng thần lớn, nhấn chìm ngôi làng.

Thứ ba, 17/07/2018 - 09:08

Thai phụ thời nay dễ mắc trầm cảm hơn ngày xưa
Thai phụ thời nay dễ mắc trầm cảm hơn ngày xưa

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mang thai ngày nay có xu hướng mắc chứng trầm cảm và lo âu thai kì cao hơn 51% so với thế hệ trước.

Thứ ba, 17/07/2018 - 01:03

Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “tổ tiên chúng ta trông như thế nào?”
Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “tổ tiên chúng ta trông như thế nào?”

(Dân trí) - ​Dựa vào các công nghệ chụp quét và đồ họa hiện đại, giới khoa học đã có thể phục dựng lại hình hài của những con người sống từ cách đây vài trăm đến hàng nghìn năm, với tỉ lệ giống đến hơn 90%. Hãy cùng khám phá để biết được tổ tiên của chúng ta đã trông như thế nào!

Thứ ba, 17/07/2018 - 12:49

Testosteron-hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư
Testosteron-hi vọng mới cho bệnh nhân ung thư

(Dân trí) - Nghiên cứu mới từ Mỹ chỉ ra rằng điều trị bằng testosterone có thể có hiệu quả trong việc chống lại tình trạng mất khối cơ ở bệnh nhân ung thư và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thứ hai, 16/07/2018 - 02:35

NASA cho thấy ảnh "vua nhện sao Hỏa"
NASA cho thấy ảnh "vua nhện sao Hỏa"

(Dân trí) - NASA vừa công bố hình ảnh hiện tượng bất thường trên bề mặt sao Hỏa, trông giống như con nhện khổng lồ. Bức ảnh do trạm liên hành tinh đa chức năng Mars Reconnaissance Orbiter chụp tự động.

Thứ hai, 16/07/2018 - 02:29

Đã xác định được bữa ăn cuối cùng của thợ săn Alpine 5.300 năm tuổi
Đã xác định được bữa ăn cuối cùng của thợ săn Alpine 5.300 năm tuổi

(Dân trí) - Xác của người băng Otzi được bảo quản nguyên vẹn trong băng cho đến khi được hai nhà leo núi phát hiện tại phía Nam Italia dãy Alps vào năm 1991. Những gì còn lại trong dạ dày của người thợ săn cổ đại này đã mang lại nhận thức về đồ ăn của người châu Âu hơn năm nghìn năm trước.

Thứ hai, 16/07/2018 - 02:26

Độc đáo chiếc rèm cửa có thể tự khép lại khi trời nắng mà không cần năng lượng
Độc đáo chiếc rèm cửa có thể tự khép lại khi trời nắng mà không cần năng lượng

(Dân trí) - Một loại rèm có thể tự động khép lại mỗi khi trời nắng gắt mà không cần tiêu thụ bất kỳ nguồn năng lượng nào, có lẽ sẽ là món đồ nội thất trong mơ của cả các gia đình lẫn nhân viên công sở. Và bạn có biết rằng, sản phẩm ngỡ chỉ có ở tương lai này đã được các nhà khoa học “hiện thực hóa”.

Thứ hai, 16/07/2018 - 06:28

Máy giặt bỏ túi - ý tưởng khó tin nhưng đã trở thành hiện thực
Máy giặt bỏ túi - ý tưởng khó tin nhưng đã trở thành hiện thực

(Dân trí) - Khi nhắc tới máy giặt, chúng ta thường liên tưởng ngay đến một thiết bị to lớn, công kềnh và chỉ có thể đặt cố định ở nguồn cấp điện, nước. Chính vì vậy, việc tồn tại một chiếc máy giặt có thể bỏ vừa trong túi quần thật sự nghe rất “hoang đường”.

Thứ hai, 16/07/2018 - 06:26

Thử sức với bài kiểm tra nhanh kiến thức khoa học tổng hợp (Kỳ 14)
Thử sức với bài kiểm tra nhanh kiến thức khoa học tổng hợp (Kỳ 14)

(Dân trí) - Bạn nghĩ rằng, với kiến thức hiện tại của bản thân về các lĩnh vực khoa học thường thức, mình sẽ dành được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra này, khi thời gian để vượt qua mỗi câu hỏi bị giới hạn chỉ còn 1 phút.

Thứ hai, 16/07/2018 - 06:24

ĐÁNG QUAN TÂM
Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư
Phương pháp chỉnh sửa gen để đối phó với ung thư

(Dân trí) - Các nhà khoa học sử dụng phương pháp chỉnh sửa gen để “lừa” tế bào ung thư, dẫn đến chúng tự triệt tiêu nhau.

Chủ nhật, 15/07/2018 - 06:48

Khỉ đuôi lợn Malaysia ăn thịt chuột
Khỉ đuôi lợn Malaysia ăn thịt chuột

(Dân trí) - Khỉ đuôi lợn được xem như một mối đe dọa tại các đồn điền cọ dầu của Malaysia, nhưng có lẽ chúng đang giúp làm giảm bớt số lượng loài gặm nhấm tại đây.

Chủ nhật, 15/07/2018 - 06:43

Những loại thực phẩm giúp tóc khỏe mạnh
Những loại thực phẩm giúp tóc khỏe mạnh

(Dân trí) - Thực phẩm có vai trò rất quan trọng trong sự hình thành và phát triển mái tóc. Dưới đây là những loại thực phẩm giúp tạo keratin - thành phần chủ yếu của tóc, da và men răng, cho bạn mái tóc khỏe mạnh.

Chủ nhật, 15/07/2018 - 07:21

Những tác dụng riêng đối với sức khỏe của chuối với mức độ chín khác nhau
Những tác dụng riêng đối với sức khỏe của chuối với mức độ chín khác nhau

(Dân trí) - Trong khi một số người thích ăn chuối còn xanh, nhiều người khác lại thích một quả chuối chín muồi. Nhưng thực sự có sự khác biệt giữa hai loại này không?

Chủ nhật, 15/07/2018 - 07:14

Độc đáo chiếc gối “biết thở” giúp người độc thân ngủ ngon hơn
Độc đáo chiếc gối “biết thở” giúp người độc thân ngủ ngon hơn

(Dân trí) - Để giải quyết cảm giác cô đơn của những người độc thân, mà nhất là việc họ luôn phải đi ngủ một mình, hãng công nghệ Somnox đã tạo ra một chiếc gối ôm đặc biệt có khả năng tạo ra tiếng thở đều như một “nửa kia” thực sự.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 03:45

Các nhà khoa học Bỉ tìm thấy "gen cocain"
Các nhà khoa học Bỉ tìm thấy "gen cocain"

(Dân trí) - "Các nhà khoa học Bỉ từ Đại học Tự do Brussels đã lập được loại gen tác động vào sự phụ thuộc cocaine", ông Alban de Kerkov đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 09:14

Các công nhân làm đường phát hiện xương cốt voi ma mút lông xoăn
Các công nhân làm đường phát hiện xương cốt voi ma mút lông xoăn

(Dân trí) - Nga nổi tiếng từng là nơi nhiều loài động vật có vú ăn cỏ cổ đại thích lui tới. Chúng đã lang thang khắp đồng cỏ nước Nga trước khi tuyệt chủng hàng nghìn năm trước.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 08:56

Đây là cách mà chiếc kính đặc biệt này giúp bạn không còn say xe
Đây là cách mà chiếc kính đặc biệt này giúp bạn không còn say xe

(Dân trí) - Theo thống kê, cứ 3 hành khách lại có 1 người bị say xe, và nếu chẳng may bạn rơi vào nhóm thiểu số này thì dám chắc mỗi chuyến đi xa sẽ thực sự là một cơn ác mộng.

Thứ bảy, 14/07/2018 - 03:33

Tình nguyện chôn sống để ôm chồng suốt 3.000 năm dưới mộ
Tình nguyện chôn sống để ôm chồng suốt 3.000 năm dưới mộ

Hài cốt của cặp vợ chồng đã 3.000 năm, nằm trong tư thế lạ chưa từng thấy dưới ngôi mộ cổ ở Ukraine.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 08:07

Tiếp tục cuộc tranh luận về những người Mỹ đầu tiên tại Texas
Tiếp tục cuộc tranh luận về những người Mỹ đầu tiên tại Texas

(Dân trí) - Các thợ dụng cụ đá đã sống ở Texas hơn 16.000 năm trước, trước khi các thợ săn Clovis đến đây.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 03:59

Chế độ ăn nhiều hoa quả và rau xanh giúp chống lại bệnh hen
Chế độ ăn nhiều hoa quả và rau xanh giúp chống lại bệnh hen

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng nếu bạn bị bệnh hen, việc chuyển sang chế độ ăn uống lành mạnh gồm nhiều hoa quả, rau và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh như khó thở, đau ngực và ho.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 03:54

NASA có thể đã phát hiện và vô tình phá hủy bằng chứng về chất hữu cơ trên sao Hỏa?
NASA có thể đã phát hiện và vô tình phá hủy bằng chứng về chất hữu cơ trên sao Hỏa?

(Dân trí) - Theo một báo cáo từ New Scientist, một sứ mệnh của NASA có thể đã vô tình phá hủy những gì có thể xem là phát hiện đầu tiên về các phân tử hữu cơ trên sao Hỏa hơn 40 năm trước.

Thứ sáu, 13/07/2018 - 08:34