Bạn nên từ bỏ 7 thói quen “lành mạnh” sau đây

Dân trí

Có thể bạn đã nghe về điều này ở một nơi nào đó hoặc cảm thấy rằng chúng rất phổ biến. Tuy nhiên, một số thông lệ phổ biến được coi là “những thói quen lành mạnh” này lại hoàn toàn sai hoặc dựa trên các bằng chứng hết sức mỏng manh.

Anh Thư (Theo BI)