Thứ năm, 18/04/2019 - 06:05

Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên

Dân trí

Sau khi xem bộ ảnh về sức tàn phá khủng khiếp của các thảm họa tự nhiên như: lũ lụt, bão, cháy rừng… dưới đây, có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại về việc: “Ai mới là chủ nhân thực sự của hành tinh này?”

Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 1
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 2
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 3
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 4
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 5
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 6
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 7
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 8
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 9
Bộ ảnh “rợn người” về sức tàn phá của các thảm họa tự nhiên - 10

Thảo Vy 

Theo BS