Các loài vật đã phải di cư xa như thế nào?

Dân trí

Cho dù con người đã đi xa đến đâu, thì vẫn không thể so sánh được với các loài động vật. Để xem xét khoảng cách này một cách trực quan, chúng tôi đã tập hợp khoảng cách siêu phàm mà các loài động vật đã di trú.

Anh Thư (Theo BI)

Mới nhất