Cận cảnh xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quận đội Nhân dân Việt Nam

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 1
Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 2

Xuất phát từ yêu cầu thực tế, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Kỹ thuật, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã thiết kế, chế tạo thùng xe công trình tích hợp các trang thiết bị sửa chữa cơ khí tổng hợp lắp trên xe Ural-432007-10, tiến tới chế tạo bộ xe công trình phục vụ nhiệm vụ sửa chữa cho các nhà máy cấp chiến lược.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 3

Xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp cho nhà máy cấp chiến lược được thiết kế trên cơ sở xe ô tô tải Ural - 432007-10 để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ sau: Về chức năng; Xe công trình sửa chữa cơ khí được sử dụng để kiểm tra, sửa chữa cơ động về cơ khí cho các loại xe ô tô quân sự, xe tăng thiết giáp; xe vũ khí, thiết bị kỹ thuật.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 4

Mỗi xe công trình được thiết kế, chế tạo để thực hiện nhiệm vụ sửa chữa vừa, thay thế chi tiết, cụm; bảo dưỡng 2 theo nhiệm vụ các nhà máy sửa chữa ô tô, sửa chữa tăng thiết giáp và sửa chữa vũ khí, thiết bị kỹ thuật.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 5

Trên cơ sở xe ô tô Ural - 432007-10 tháo bỏ thùng xe, chuyển đổi cụm giá lốp dự phòng từ phía trước bên phải của thùng xe theo chiều xe tiến về phía đuôi bên trái của thùng xe; chế tạo và lắp thùng xe chuyên dụng lên xe, thùng xe có bố chí các cánh cửa thành hông, cửa lên xuống  và cửa khoang máy phát. Hai bên thành thùng xe có bố trí bạt che đê mở rộng không gian thao tác.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 6

Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của thùng xe theo thiết kế mới (kết cấu, kiểu dáng đảm bảo độ bền, tính thẩm mỹ) trong qua trình chế tạo mẫu. Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự  đã ứng dụng công nghệ mới như; sử dụng các bộ khuôn, dưỡng, đồ gá để chế tạo  các chi tiết định hình, khung thùng xe, vách thùng.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 7

Ứng dụng công nghệ cắt plasma CNC đột lỗ CNC tiện, phay CNC để gia công công các chi tiết cơ khí chính xác. Ứng dụng công nghệ phun xốp cách âm, cách nhiệt, chống cháy, đảm bảo ổn định, chắc chắn cho khung và vỏ thùng và ứng dụng sơn mờ chống phản xạ nhằm tăng khả năng ngụy trang.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 8

Xe được tiến hành thử nghiệm phân đoạn và thử nghiệm tổng hợp tại bãi thử nghiệm tổng hợp của trường Cao đẳng Công nghệ ô tô. Kết quả thử nghiệm cho thấy thùng xe được thiết kế chắc chắn, tin cậy, bảo đảm các điều kiện cơ động cao. Quá trình triển khai thiết bị tương đối thuận tiện, cơ bản đáp ứng yêu cấu sửa chữa cơ động của nhà máy.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 9

Tuy nhiên, quá trình thử nghiệm và tham gia diễn tập cũng cho thấy còn tồn tại một số hạn chế trong kết cấu thùng xe và lắp đặt các hệ thống cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 10

Nghiên cứu phát triển, cải tiến trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự là hướng ưu tiên hàng đầu trong chiến lược xây dựng quân đội ta. Nhằm đáp ứng yêu cầu sửa chữa cơ động của các nhà máy chiến lược, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự đã thiết kế, chế tạo thùng xe công trình sửa chữa cơ khí theo hướng mô - đun hóa, nhiệt đới hóa. Được tích hợp hệ thống trang thiết bị dùng chung hiện đại, đáp ứng cơ bản yêu cầu sửa chữa cơ động phần cơ khí của nhà máy chiến lược.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 11

Thùng xe được lắp lên cơ sở xe Ural 432007-10 trở thành xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp có tính năng cơ động cao, khả năng mang tải lớn.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 12

Sau khi bổ sung đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng theo từng chuyên ngành sửa chữa của các nhà máy xe công trình xa sửa chữa cơ khí sẽ trở thành trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác sửa chữa cơ động của các nhà máy cấp chiến lược.

Khám phá xe công trình sửa chữa cơ khí tổng hợp của Quân đội Nhân dân Việt Nam - 13

Đáp ứng tốt các nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa cơ động vũ khí, thiết bị kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

Trọng Trinh - Đỗ Quân