Khoảnh khắc sư tử đực mới lớn bị trục xuất khỏi đàn

Dân trí

Những con sư tử đầu đàn có thể đuổi những con đực mới lớn ra khỏi đàn nếu cho rằng chúng gây ra đe dọa cho gia đình sư tử.

Khoảnh khắc sư tử đực mới lớn bị trục xuất ra khỏi đàn

Một công dân Mỹ tên là Brian Sean Aery, người kịp đến thăm công viên Kruger ngay trước khi Nam Phi áp dụng biện pháp kiểm dịch đã ghi lại khoảnh khắc một con sư tử trưởng thành có chiếc bờm dày xông vào tấn công một con sư tử đực khác trẻ hơn. Con kia gầm gừ, nhưng sau khi bị nhận hai cái tát, nó cúi đầu và tự rút lui.

Gia đình sư tử có thể săn mồi ở những khu vực có diện tích hàng chục km2.  Một trong những  chức năng chính của những con sư tử đực là bảo vệ lãnh thổ này. Thông thường thì sư tử cái săn mồi, chỉ thỉnh thoảng những con đực mới tham gia hoạt động này, ví dụ, khi cần phải giết một con mồi rất khỏe. Những con sư tử đầu đàn có thể đuổi những con đực mới lớn ra khỏi đàn nếu cho rằng chúng gây ra đe dọa cho gia đình sư tử.

S.H