Kinh hoàng cảnh trâu rừng húc bay sư tử con để giải cứu kỳ đà

Dân trí

Những chú sư tử con dường như đang được “tập huấn” về kỹ năng săn mồi khi chúng tóm được một con kỳ đà. Tuy nhiên, sư tử con đã vô cùng đen đủi khi một con trâu rừng ở gần đó bất ngờ chạy đến húc tung nó lên trên trời. Kết quả, kỳ đà được giải thoát còn những chú sư tử con thì khiếp sợ bỏ chạy thoát thân.

Nguyễn Hùng

Video: Kruger Sightings

Mới nhất