Lợi ích sức khỏe từ việc làm tình nguyện viên

Dân trí

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Ghent đã phân tích dữ liệu tình nguyện viên, việc làm và sức khoẻ của hơn 40.000 công dân của 29 quốc gia Châu Âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động tình nguyện có liên quan đến việc làm và kết quả sức khoẻ tốt hơn.

Nghiên cứu mới cho biết: Các tình nguyện viên trẻ khỏe hơn 5 tuổi. Ảnh:©WavebreakMediaMicro / Fotolia
Nghiên cứu mới cho biết: Các tình nguyện viên trẻ khỏe hơn 5 tuổi. Ảnh:©WavebreakMediaMicro / Fotolia

Các tình nguyện viên trẻ khỏe hơn 5 tuổi.

Thậm chí ngay cả sau khi kiểm soát các yếu tố quyết định khác về sức khỏe (giới tính, tuổi, trình độ học vấn, tình trạng di cư, tín ngưỡng và gốc quốc gia), các tình nguyện viên đều có sức khỏe tốt hơn so với những người không phải tình nguyện viên. Sự liên quan trực tiếp giữa tình nguyện và sức khỏe là có ý nghĩa thống kê cao, rằng loại bỏ lập luận này xảy ra bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Giải thích về thu nhập cao hơn trong số các tình nguyện viên

Tình nguyện viên sau khi kiểm soát được các đặc điểm cá nhân nói trên, kết quả cho thấy họ có thu nhập cao hơn và thu nhập cao hơn liên quan đến sức khỏe tốt hơn. Phát hiện này cùng các nghiên cứu trước đây chứng minh hoạt động tình nguyện mang lại cơ hội việc làm cao hơn, đặc biệt là đối với người không phải là người bản địa.

Một giải thích khác nữa, theo Giáo sư Sara Willems: "Thứ nhất, tình nguyện viên có thể cải thiện khả năng tiếp cận với các nguồn lực tâm lý (như lòng tự trọng và hiệu quả) và các nguồn lực xã hội (như hội nhập xã hội và tiếp cận với hỗ trợ và thông tin), cả hai đều anh hưởng tích cực đến sức khoẻ. Thứ hai, hoạt động tình nguyện làm tăng hoạt động thể chất và nhận thức, bảo vệ chống lại sự suy giảm chức năng và chứng sa sút trí tuệ ở tuổi già. Cuối cùng, nghiên cứu về thần kinh học cho biết hoạt động tình nguyện giải phóng hormone oxytocin và progesterone, có khả năng điều chỉnh stress và chứng viêm. "

Thu Hồng (Theo ScienceBulletin)