Thứ tư, 27/12/2017 - 16:13

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Dân trí

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung “Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về đo lường, chất lượng, tiêu chuẩn”.

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ - 1

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kế hoạch thanh tra năm 2018. Thông báo cho biết, thực hiện quy định của Luật Thanh tra năm 2010 về công khai kế hoạch thanh tra hàng năm. Căn cứ Quyết định 2383/QĐ-TTCP ngày 14/11/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018, Thanh tra Chính phủ thông báo như sau:

Trong năm 2018, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra tại Bộ Khoa học và Công nghệ với nội dung “Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về đo lường, chất lượng, tiêu chuẩn”. Thời gian tiến hành thanh tra cụ thể, Thanh tra Chính phủ sẽ thông báo sau.

Thanh tra Chính phủ đã gửi thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ biết, chuẩn bị các nội dung phối hợp thực hiện.

Được biết, hiện tại có khá nhiều dự án đầu tư đang thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chẳng hạn như, các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; các dự án khu công nghệ cao Hòa Lạc …

Nguyễn Hùng