Thứ sáu, 21/12/2018 - 06:00

Thực vật in 4D - giải pháp mới cho hệ sinh thái địa cầu

Dân trí

Khi tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng trở nên nghiêm trọng và diện tích thảm thực vật đang giảm dần theo thời gian, thì sự xuất hiện của “cây thông minh” được tạo ra bằng công nghệ in 4D có thể sẽ là giải pháp cho sự cân bằng của hệ sinh thái địa cầu.

Cùng khám phá điểm đặc biệt của thực vật được tạo ra bằng công nghệ in 4D trong video dưới đây:

Thực vật in 4D - giải pháp mới cho hệ sinh thái địa cầu

Thảo Vy

Theo Seeker