Xem cảnh lợn rừng tinh ranh “tẩu thoát” trước hàm sư tử

Dân trí

Nhận thấy lợn rừng trong hang nên sư tử cố gắng đào bới nhằm chui thẳng vào để tóm gọn. Tuy nhiên, để tránh kẻ thù, lợn rừng cố thủ ở trong hang và chờ đợi. Sau một hồi “lao động” vất vả nên sư tử đành phải ngồi nghỉ ngơi và nhân cơ hội này lợn rừng đã tẩu thoát thành công.

Nguyễn Hùng

Video: Youtube