Thứ bảy, 08/09/2018 - 11:40

Thanh Hóa: Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu

Dân trí

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách và tổ chức hoạt động giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này.

Trong những năm qua, vẫn còn có đơn thư và báo chí phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, tổ chức các hoạt động giáo dục sai quy định tại các đơn vị, trường học ở một số địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa và Sở GD&ĐT đã có nhiều công văn hướng dẫn, chấn chỉnh tình trạng trên. Đồng thời, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra các đơn vị, trường học trên địa bàn và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân để xảy ra lạm thu và tổ chức các hoạt động giáo dục sai quy định.

Để tiếp nhận thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm, thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách và tổ chức hoạt động giáo dục tại các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã công bố danh sách số điện thoại đường dây nóng.

Số điện thoại đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Phạm Thị Hằng

Giám đốc Sở GD&ĐT

0912.987.739

2

Trần Văn Hòa

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

0903.464.595

3

Hoàng Văn Thi

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

0912276373

4

Lê Văn Nguồn

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT

0912.276.590

Số điện thoại đường dây nóng của các huyện, thị xã, thành phố:

TT

Huyện, thị xã, thành phố

Số điện thoại

1

Huyện Mường Lát

0967.497.788

2

Huyện Quan Sơn

0977.438.555

3

Huyện Quan Hóa

0963.080.470

4

Huyện Bá Thước

0978234544

5

Huyện Lang Chánh

0965321119

6

Huyện Thường Xuân

0904615878 – 0888740999

7

Huyện Như Xuân

0967.872.888 - 0912.224.367

8

Huyện Cẩm Thủy

0915.041.003

9

Huyện Ngọc Lặc

02373.576.333 - 023738661777

10

Huyện Thạch Thành

0986930803 - 0962589309

11

Huyện Như Thanh

02373484002

12

Huyện Vĩnh Lộc

0915041360

13

Huyện Yên Định

0918.194.113 - 02373869242

14

Huyện Thiệu Hóa

02373695688

15

Huyện Triệu Sơn

0904.057.555

16

Huyện Thọ Xuân

0904574688

17

Huyện Nông Cống

0915.574.111

18

Huyện Đông Sơn

0912.383.829 - 01697744101

19

Huyện Tĩnh Gia

0977.232.768 - 0913.024.819

20

Huyện Quảng Xương

0914515685 - 01687722563

21

Huyện Hoằng Hóa

0912.472.555

22

Huyện Hậu Lộc

0949083875; 0888434555; 0919273975

23

Huyện Hà Trung

0949.025.926

24

Huyện Nga Sơn

0912313689 - 0949.352.996

25

Thị xã Sầm Sơn

0912342927 - 02373504368

26

Thị xã Bỉm Sơn

0989.130.410

27

Thành phố Thanh Hóa

0913.113.568

Duy Tuyên