Thứ bảy, 20/02/2016 - 06:00

Kiều bào cùng đổi mới sáng tạo ở nước nhà

Các chuyên gia trí thức kiều bào vừa có cuộc gặp gỡ tại TP. Hồ Chí Minh với mục đích “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016”.

Chương trình gặp gỡ Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016 diễn ra trong hai ngày 16-17/2  (Nguồn: Bộ KH&CN)
Chương trình gặp gỡ "Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016" diễn ra trong hai ngày 16-17/2 (Nguồn: Bộ KH&CN)

Chương trình do Dự án FIRST và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, là nơi trao đổi giữa các chuyên gia trí thức kiều bào và các nhà quản lý, các chuyên gia trí thức trong nước về vai trò, khả năng đóng góp vào thực tiễn đổi mới sáng tạo nước nhà. Đặc biệt, các đề xuất cụ thể này nhằm thu hút rộng rãi và phát huy hiệu quả nguồn chất xám kiều bào đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) của đất nước.

Tại sự kiện, các chuyên gia trí thức kiều bào được cung cấp, cập nhật thông tin về tình hình phát triển, chủ trương, chính sách mới của Nhà nước Việt Nam cùng các chương trình, lĩnh vực cần huy động trí tuệ của các chuyên gia trí thức kiều bào trong những năm sắp tới. Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân cho biết, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách mới nhằm phát huy vai trò và sự đóng góp của đội ngũ nhân lực KH&CN, trong đó có cộng đồng kiều bào. Nhấn mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí thức kiều bào, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, đây là một trong những nguồn nhân lực nòng cốt của đất nước.

TS. Khoa học Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ nhiệm Chương trình quốc gia “Hội nhập quốc tế về KH&CN” cũng đã trao đổi với các trí thức kiều bào về nội dung, phương hướng và biện pháp tăng cường hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam từ nay đến năm 2020. Các chuyên gia trí thức kiều bào đã đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết và cho biết sẽ về nước tham gia các đề án, chương trình KH&CN, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây sẽ là những căn cứ để các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu của họ.

Dự án FIRST (Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN) là dự án về KH&CN đầu tiên của Bộ KH&CN do Ngân hàng thế giới tài trợ. Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam thông qua áp dụng thử nghiệm các chính sách nhằm huy động sức sáng tạo của cộng đồng các nhà khoa học và gắn kết nghiên cứu khoa học với thị trường. Dự án FIRST sẽ hỗ trợ việc thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia các hoạt động tại Việt Nam, với những cơ chế đãi ngộ đặc thù.

Theo PV/Thế giới và Việt Nam