Thứ bảy, 08/06/2019 - 09:30

"1 lít xăng có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lý"

Dân trí

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa cho rằng, với 1 lít xăng dầu có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lý với những quy định khác nhau đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp.

1 lít xăng có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lý - 1

1 lít xăng chịu sự quản lý của nhiều bộ ngành.

Trong kiến nghị gửi lên Chính phủ, cử tri cho biết, theo phản ánh của cử tri đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, lĩnh vực xăng dầu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, nhưng do tính chất đặc thù nên có nhiều Bộ ngành cùng quản lý như: Bộ Công an, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và môi trường, Tài chính...

"Như vậy, với 1 lít xăng dầu có đến hơn 5 Bộ ngành cùng quản lý với những quy định khác nhau đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, theo Nghị quyết 19/2018/NQ-CP thì quy định “xóa bỏ căn bản tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn một cơ quan”, cử tri cho biết.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã quy định trách nhiệm của các Bộ Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường,... trong việc quản lý kinh doanh xăng dầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ, ngành và mục tiêu quản lý của Chính phủ đối với kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

Cũng theo Bộ Công Thương, theo quy định của pháp luật về Hải quan và pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Công Thương không thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm xăng dầu.

"Do đó, sản phẩm xăng dầu không thuộc đối tượng “Cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành” của Bộ Công Thương theo Nghị quyết 19 của Chính phủ", Bộ Công Thương cho biết.

Cũng liên quan tới điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, cử tri kiến nghị, để cắt giảm điều kiện trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, Chính phủ đã ban hành một số Nghị định và văn bản, trong đó có bỏ điều kiện khi đầu tư trạm kinh doanh xăng dầu không theo quy hoạch ngành.

Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung hoặc đầu tư mới trạm kinh doanh xăng dầu đang gặp khó khăn do Quy hoạch các địa phương, các ngành chưa đồng bộ và chưa điều chỉnh theo Luật Quy hoạch mới ban hành. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ sớm xem xét có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phản hồi lại thông tin trên, Bộ Công Thương cho biết, theo Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, không đưa nội dung về Quy hoạch là đối tượng điều chỉnh của Nghị định về Quản lý kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các quy định về quy hoạch cửa hàng xăng dầu, trong đó không xem xét điều kiện về địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thay vào đó, việc xem xét đầu tư và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định khác có liên quan về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường...

"Bộ Công Thương đang tiến hành xây dựng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu nói riêng", Bộ Công Thương cho hay.

Phương Dung