Chủ nhật 15/02/2015 - 11:27

289 doanh nghiệp nhà nước sẽ được “rao bán” trong năm nay

Dân trí Năm 2014-2015, Chính phủ đề ra mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Năm 2014 đã tái cơ cấu được 167 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp; thoái vốn được trên 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với năm 2013.

Các doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp khoảng 1/3 GDP và 30% tổng thu ngân sách nhà nước
Các doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp khoảng 1/3 GDP và 30% tổng thu ngân sách nhà nước

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 

* Năm nay, cổ phần của 289 DNNN sẽ được “rao bán”

* Bình Dương: Kết luận thanh tra vệ sinh thực phẩm tại Tân Hiệp Phát chỉ sau... 1 ngày

* Lạ lùng đại gia thuê người kỵ tuổi dọn nhà đón Tết

* Doanh số của Rolls-Royce giảm lần đầu tiên trong một thập kỷ

* VIB lãi trước thuế gần 650 tỷ đồng năm 2014

* Đón Tết, Ngân hàng Nhà nước bơm hơn 90 nghìn tỷ đồng

* Vingroup gặt doanh thu hơn 27.700 tỷ đồng trong năm 2014

* Xây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, trả lời chất vấn của các đại biểu Lê Đắc Lâm, Nguyễn Đức Thanh, Đỗ Văn Vẻ, Vũ Tiến Lộc về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và sử dụng nguồn vốn thu được từ cổ phần hóa, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, đã nhiều giải pháp đã được triển khai thực hiện từ đầu những năm 1990 để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực danh nghiệp này.

Cụ thể, với các phương án sáp nhập, hợp nhất, giao, bán, khoán, cho thuê, giải thể, phá sản và cổ phần hóa, số lượng DNNN đã giảm đáng kể, từ hơn 12.000 doanh nghiệp năm 1990 xuống còn trên 5.600 doanh nghiệp năm 2000, còn hơn 1.350 doanh nghiệp năm 2010 và còn 949 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước vào cuối năm 2013. Dự kiến đến cuối năm 2014 còn dưới 800 doanh nghiệp. 

Thực hiện chủ trương chuyển đổi nông lâm trường quốc doanh thành các Công ty nông, lâm nghiệp, đến nay đã sắp xếp 185 nông trường thành 138 công ty; 256 lâm trường thành 151 công ty và 91 Ban quản lý rừng phòng hộ.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 20/20 Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2015. Cùng với đó, các Bộ ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đã rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Từ năm 2011 đến hết năm 2013, cả nước đã sắp xếp được 180 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 99 doanh nghiệp và bằng các hình thức khác 81 doanh nghiệp. Kế hoạch năm 2014-2015 đề ra mục tiêu cổ phần hóa 432 doanh nghiệp. Năm 2014 đã tái cơ cấu được 167 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 143 doanh nghiệp. Đã thoái vốn được trên 6.000 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với năm 2013.

Doanh nghiệp nhà nước cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ được giao và đã tập trung hơn vào những lĩnh vực mà Nhà nước cần nắm giữ. Quy mô, hiệu quả hoạt động được cải thiện; năng lực cạnh tranh được nâng lên; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển; góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Năm 2012 - 2013, các doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp khoảng 1/3 GDP và 30% tổng thu ngân sách nhà nước.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước tăng từ 2.274 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên 2.869 nghìn tỷ đồng năm 2013, tăng bình quân 12,3%/năm. Vốn chủ sở hữu tăng từ 810 nghìn tỷ đồng năm 2011 lên 1.146 nghìn tỷ đồng năm 2013, tăng bình quân 17,4%/năm. Năm 2013, Lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước tăng 15%; nộp ngân sách nhà nước tăng 23%.

Kết quả hoạt động của các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa được cải thiện đáng kể. Tổng hợp số liệu báo cáo của 2.400 doanh nghiệp sau một năm cổ phần hóa, vốn điều lệ tăng bình quân 68%; doanh thu tăng 34%; lợi nhuận sau thuế tăng 99,9%; nộp ngân sách tăng 47%; thu nhập bình quân đầu người tăng 76,9%.

Không được đưa vốn bán cổ phần DNNN vào chi thường xuyên

Thủ tưởng khẳng định, việc thực hiện chính sách bình đẳng giữa các doanh nghiệp luôn được Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo thực hiện cùng với quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Doanh nghiệp 2005 đã tạo ra mặt bằng pháp lý chung giữa khu vực doanh nghiệp nhà nước và khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được đối xử công bằng, bình đẳng trước pháp luật và trong tiếp cận các nguồn lực, nhất là vốn, lao động, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, các chính sách thuế, hải quan…

Các doanh nghiệp nhà nước đã đóng góp khoảng 1/3 GDP và 30% tổng thu ngân sách nhà nước

Về việc tách chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành ra khỏi chức năng chủ sở hữu DNNN và thiết lập một cơ quan chuyên quản với doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ đã ban hành cơ chế phân công, phân cấp việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; trong đó quy định rõ hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quản lý của chủ sở hữu đối với DNNN. 

Việc hình thành một cơ quan chuyên trách thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước là một trong những giải pháp được đề xuất. Để có đầy đủ cơ sở thực tiễn và pháp lý cho việc này, vừa qua Chính phủ đã giao cơ quan chức năng sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 99/2012/NĐ-CP, nghiên cứu đề xuất mô hình thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước trên cơ sở tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu.

Về sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khoá IX, số tiền thu được từ bán cổ phần dùng để thực hiện chính sách đối với người lao động và để Nhà nước tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, không được đưa vào ngân sách để chi thường xuyên. 

Nguồn thu từ cổ phần hóa tập trung về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa DNNN và được sử dụng để hỗ trợ giải quyết chính sách cho lao động dôi dư trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi DNNN; bổ sung vốn điều lệ cho DNNN; đầu tư bổ sung vốn để duy trì hoặc tăng tỷ lệ phần vốn nhà nước đang tham gia tại các doanh nghiệp khác; đầu tư vào các dự án quan trọng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thủ tướng, việc tái cơ cấu DNNN vẫn còn hạn chế. Một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện tái cơ cấu chưa được xử lý kịp thời. Việc phê duyệt đề án tái cơ cấu và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành còn chậm. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực. Vốn nhà nước tăng mạnh nhưng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách chưa tăng tương ứng. Trình độ công nghệ, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp còn thấp. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu của một số doanh nghiệp còn cao và năng lực quản trị còn hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tách bạch rõ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động công ích. Một số doanh nghiệp chưa làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc phá sản doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Chính phủ đặt mục tiêu, đến cuối năm 2015 cơ bản hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành. Giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp tục tái cơ cấu, trọng tâm là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, bao gồm cả công ty nông, lâm nghiệp. Nhà nước chỉ giữ cổ phần chi phối (trên 50%) ở những lĩnh vực then chốt, đặc biệt quan trọng...

Bích Diệp

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Đón Tết, Ngân hàng Nhà nước bơm hơn 90 nghìn tỷ đồng
Đón Tết, Ngân hàng Nhà nước bơm hơn 90 nghìn tỷ đồng

Theo báo cáo của một ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng lượng tiền lớn trong tuần cận Tết, lãi suất trên liên ngân hàng cũng tăng cao.

Thứ hai, 16/02/2015 - 07:24

Mai cổ, tiền tỉ không bán
Mai cổ, tiền tỉ không bán

Cây mai cổ giống cúc, dáng đa đầu làng có chiều cao khoảng 2,5 m, tán rộng, nụ nhiều, nở hoa vàng rực. Chủ cây mai cho biết đã có nhiều người đến hỏi mua và trả giá lên tới gần 1 tỉ đồng nhưng ông nhất quyết không bán mà chỉ để trưng bày, phục vụ du khách chiêm ngưỡng.

Thứ hai, 16/02/2015 - 07:09

Dưa hấu liên tục "rớt giá", thương lái mất Tết
Dưa hấu liên tục "rớt giá", thương lái mất Tết

(Dân trí) - Những ngày cuối tháng Chạp, tại trung tâm TP Cần Thơ dưa hấu tràn ra cả lề đường và giá liên tục rớt do năm nay trúng mùa. Thương lái thu mua dưa của nông dân từ trước nên bị lỗ nặng.

Thứ hai, 16/02/2015 - 07:00

Vốn đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam giảm 81% trong 2014
Vốn đầu tư mới của Nhật Bản vào Việt Nam giảm 81% trong 2014

(Dân trí) - Mặc dù kết quả khảo sát cho thấy, 66% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có xu hướng mở rộng hoạt động kinh doanh, tuy nhiên số dự án đầu tư mới của Nhật Bản trong ngành sản xuất năm 2014 vẫn giảm cả về số dự án và vốn đầu tư.

Thứ hai, 16/02/2015 - 06:34

Khách hàng ngất xỉu vì chen mua sắm ở siêu thị cuối năm
Khách hàng ngất xỉu vì chen mua sắm ở siêu thị cuối năm

(Dân trí) - Một khách hàng trong khi đi mua sắm tại siêu thị đã bị ngất xỉu vì phải chen chúc trong dòng người quá đông đúc.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 09:47

Hà Nội: Đào thế nở bung bét, dân buôn vừa bán vừa vứt
Hà Nội: Đào thế nở bung bét, dân buôn vừa bán vừa vứt

(Dân trí) - Nhiều gốc đào thế dáng cổ thụ đã không còn hy vọng bán được cho khách hàng, dân buôn đào vừa bán nốt trong mấy ngày tết vừa đem vứt những cành đào đã nở hết nụ.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 09:43

Rước bực vào người với hàng "siêu khuyến mãi" cuối năm
Rước bực vào người với hàng "siêu khuyến mãi" cuối năm

(Dân trí) - Hàng Trung Quốc nhưng được quảng cáo là hàng xuất khẩu, hàng bong tróc hư hỏng được mang ra “dụ” khách hàng với “chiêu” đại giảm giá… là cách một số tiểu thương bán quần áo, giày dép tại TP Pleiku (Gia Lai) đang sử dụng vào dịp cuối năm.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:40

Việt Nam vẫn trong nhóm “đội sổ” về cạnh tranh
Việt Nam vẫn trong nhóm “đội sổ” về cạnh tranh

(Dân trí) - “Mặc dù chúng ta đã có nhiều nỗ lực, nhưng trong thể chế luật pháp, cơ chế chính sách, thủ tục hành chính, thực thi công vụ... vẫn còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây khó khăn, phiền hà, tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân” – Thủ tướng nhìn nhận.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:03

Đổ xô đi siêu thị sắm Tết
Đổ xô đi siêu thị sắm Tết

(Dân trí) - Sáng 15/2, nhiều người đã đổ về các siêu thị trên địa bàn TP Đà Nẵng để mua bánh, kẹo, thực phẩm… chuẩn bị Tết.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 07:46

Hơn 100 ngân hàng trên toàn thế giới bị tin tặc "ghé thăm"
Hơn 100 ngân hàng trên toàn thế giới bị tin tặc "ghé thăm"

Hơn 100 ngân hàng tại 30 quốc gia trên toàn thế giới đã trở thành nạn nhân của một vụ tấn công mạng quy mô lớn với thiệt hại lên tới hàng trăm triệu USD.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 07:26

Lần đầu tiên đảo Lý Sơn có dịch vụ taxi
Lần đầu tiên đảo Lý Sơn có dịch vụ taxi

(Dân trí) - Sáng ngày 15/2, tại đảo Lý Sơn, hãng taxi Tiên Sa tổ chức khai trương và đưa vào phục vụ cho người dân, du khách trên đảo Lý Sơn.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 07:20

Lạ lùng đại gia thuê người kỵ tuổi dọn nhà đón Tết
Lạ lùng đại gia thuê người kỵ tuổi dọn nhà đón Tết

Để được vào dọn nhà tết cho các đại gia, các công ty dọn nhà phải chứng minh tài sản và tìm người kỵ tuổi trước khi ký hợp đồng.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 01:40

ĐÁNG QUAN TÂM
VIB lãi trước thuế gần 650 tỷ đồng năm 2014
VIB lãi trước thuế gần 650 tỷ đồng năm 2014

Huy động vốn tăng trưởng 13% so với 2013, đạt số dư 49.051 tỷ, riêng số dư tài khoản vãng lai tăng 19%.Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng cho khách hàng (bao gồm trái phiếu doanh nghiệp) đạt 43.704 tỉ, tăng 15%.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 11:18

Kết luận thanh tra vệ sinh thực phẩm tại Tân Hiệp Phát chỉ sau... 1 ngày
Kết luận thanh tra vệ sinh thực phẩm tại Tân Hiệp Phát chỉ sau... 1 ngày

(Dân trí) - Sau 1 ngày làm việc, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bình Dương đã có kết luận đợt thanh tra đột xuất về vệ sinh thực phẩm tại Công ty Tân Hiệp Phát thay vì phải kéo dài 30 ngày như dự kiến trước đó.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:14

Tài chính dệt may sẽ “về một nhà” với Maritime Bank
Tài chính dệt may sẽ “về một nhà” với Maritime Bank

(Dân trí) - Ngày 13/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có công văn chấp thuận nguyên tắc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) mua lại Công ty tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam (TFC).

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:12

“Lời giải” của Thủ tướng về bài toán nợ công
“Lời giải” của Thủ tướng về bài toán nợ công

(Dân trí) - Trước tình hình nợ công tăng mạnh và dự báo chạm trần năm 2016, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị với hàng loạt “liều thuốc mạnh” để trị lãng phí, siết chặt quản lý sử dụng nợ công.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:11

Cá viên, bò viên… “siêu bẩn” từ nguyên liệu đến chế biến
Cá viên, bò viên… “siêu bẩn” từ nguyên liệu đến chế biến

(Dân trí) - Đột kích vào Công ty TNHH chế biến thực phẩm Hòa Bình, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại thực phẩm, chất phụ gia không rõ nguồn gốc, nguyên liệu để ngay dưới nền nhà dơ bẩn, trong kho lạnh nhiều loại các viên, bò viên được bảo quan trong môi trường không đủ lạnh…

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:05

Hoa cảnh Tết - từ su hào 70.000 đến mai vàng 2 tỷ
Hoa cảnh Tết - từ su hào 70.000 đến mai vàng 2 tỷ

(Dân trí) - Thị trường hoa và cây cảnh chơi Xuân năm nay vô cùng đa dạng, từ cây khế, cây mai tiền tỷ, cây đào trăm triệu đến những loại cây dân dã như đu đủ 10 triệu, cây mướp đắng vài trăm nghìn đến... su hào vài chục nghìn mỗi cây.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 08:01

Mưu sinh trong mưa rét ngày giáp Tết
Mưu sinh trong mưa rét ngày giáp Tết

Tiết trời giá rét kèm mưa phùn càng làm tăng thêm sự ảm đạm của đường phố Hà Nội dịp cuối năm. Tết Ất Mùi đã đến rất gần, nhưng vẫn còn nhiều người phải “chạy đua” với thời gian để kiếm thêm thu nhập cho một cái tết sum vầy.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 06:46

Bí quyết tìm quản lý giỏi của Warren Buffett
Bí quyết tìm quản lý giỏi của Warren Buffett

Warren Buffet từng nói "Những thay đổi trong hoạt động quản lý cũng giống như những thay đổi trong hôn nhân, chúng đau đớn, tốn nhiều thời gian và đầy may rủi".

Chủ nhật, 15/02/2015 - 06:30

"Kiêu" như dịch vụ dọn nhà đón Tết
"Kiêu" như dịch vụ dọn nhà đón Tết

Dịch vụ dọn nhà đang bước vào mùa cao điểm khi còn ít ngày nữa đến Tết Nguyên đán. Nhiều gia đình không nhanh tay đặt trước sẽ khó thuê được người, trong khi những người dọn dẹp có thể kiếm hàng triệu đồng mỗi ngày.

Chủ nhật, 15/02/2015 - 06:14

Những “tuyệt phẩm” từ gỗ lũa có giá trên trời
Những “tuyệt phẩm” từ gỗ lũa có giá trên trời

(Dân trí) - Các tượng gỗ mỹ nghệ cao cấp, nét chạm khắc tinh xảo được đưa đến chợ Tết chào bán với giá hàng chục triệu đồng, trong đó có những tác phẩm gỗ lũa đẹp mắt, được chế tác rất công phu.

Thứ bảy, 14/02/2015 - 05:23

Sản vật "độc" miền Tây đắt hàng, tăng giá cận Tết
Sản vật "độc" miền Tây đắt hàng, tăng giá cận Tết

(Dân trí) - Trong dịp Tết, các loại khô “rặt” miền Tây, như khô cá lóc, cá sặc bổi… đặc biệt là món “vũ nữ chân dài” không thể thiếu trong các bữa ăn sum họp gia đình. Vì vậy, mấy ngày qua các loại khô này trở nên hút khách và tăng giá 1,5 - 2 lần.

Thứ bảy, 14/02/2015 - 04:58

Kiếm bộn nhờ buôn lá dong rừng gói bánh chưng
Kiếm bộn nhờ buôn lá dong rừng gói bánh chưng

(Dân trí) - Những ngày cận Tết, trên những nẻo đường miền núi, từng đoàn xe tải, xe máy lại nối đuôi nhau chở lá dong rừng về xuôi. Nghề buôn lá dong rừng đang khiến cuộc sống của người dân miền núi khấm khá hơn.

Thứ bảy, 14/02/2015 - 03:33