Thứ tư, 31/07/2013 - 09:55

33.000 căn hộ thương mại đăng ký chuyển đổi sang nhà ở xã hội

Dân trí

Trên địa bàn toàn quốc hiện có 47 dự án với khoảng 33.000 căn hộ đăng ký xin chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội nhằm hướng tới việc vay gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng của Chính phủ.

33.000 căn hộ thương mại đăng ký chuyển đổi sang nhà ở xã hội
Hiện đã có 47 dự án nhà ở thương mại với tổng số khoảng 33.000 căn hộ xin đăng ký chuyển sang nhà ở xã hội
 
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trên địa bàn cả nước hiện đã có 47 dự án nhà ở thương mại với tổng số khoảng 33.000 căn hộ xin đăng ký chuyển sang nhà ở xã hội hướng tới việc vay gói tín dụng 30 nghìn tỷ của chính phủ. Tổng mức đầu tư của các dự án này khoảng 19.000 tỷ đồng.

Cũng đến thời điểm hiện tại, 30 danh mục dự án nhà ở xã hội và dự án chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội đã được Bộ Xây dựng đề xuất để Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại được giao triển khai thực hiện việc cho vay gói tín dụng 30 nghìn tỷ đồng xem xét, thẩm định theo quy định.

Các dự án này qua thẩm định đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định. Các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư hoặc đã có quyết định cho phép chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; có quyết định phê duyệt dự án; có đất sạch và giấy phép xây dựng…

Thực hiện Nghị quyết 02, các ngân hàng được giao triển khai đã nhận được nhiều hồ sơ xin vay, đồng thời đang tiến hành thẩm định để cho vay theo đúng quy định.

Anh Thế