Thứ sáu, 03/08/2018 - 19:05

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso

Dân trí

Văn phòng Bộ Công Thương vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh về việc rà soát, kiểm tra tại các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam (Mumuso Việt Nam).


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu cần khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật cạnh tranh tại Mumuso Việt Nam theo quy định.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu cần khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật cạnh tranh tại Mumuso Việt Nam theo quy định.

Theo đó, căn cứ vào Kết luận kiểm tra số 5520 ngày 1/7/2018 của Bộ Công Thương về việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam; Xét trên báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng về việc rà soát, kiểm tra tại các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị như sau:

Vụ thị trưởng trong nước chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu rà soát, đánh giá các bất cập của chính sách pháp luật quản lý hiện hành đối với mô hình kinh doanh theo chuỗi. Trên cơ sở đó, cần nghiên cứu, đề xuất với Bộ và các cấp có thẩm quyền các chính sách pháp luật nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động của mô hình kinh doanh theo chuỗi tương tự như Mumuso Việt Nam.

Đối với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu cần khẩn trương điều tra và xử lý hành vi vi phạm Luật cạnh tranh tại Mumuso Việt Nam theo quy định. Bên cạnh đó cần phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động tuân thủ pháp luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một số doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu Cục Quản lý Thị trường cần khẩn trương tiến hành thủ tục xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với Mumuso Việt Nam, đồng thời công khai kết quả xử lý để dư luận được biết. Song song với đó, Cục Quản lý thị trường cần chỉ đạo các Chi cục Quản lý thị trường địa phương rà soát, kiểm tra hoạt động các chuỗi cửa hàng kinh doanh theo mô hình tương tự Mumuso Việt Nam trên phạm vi cả nước; Kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ phương án xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

H. Anh

Bộ Công Thương yêu cầu kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh tương tự Mumuso - 2