Thứ năm, 26/03/2020 - 15:53

Bộ Giao thông thay chủ đầu tư dự án cao tốc gần 5.000 tỷ đồng

Dân trí

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký quyết định Tổng công ty Cửu Long làm chủ đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thay thế cho Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Bộ Giao thông thay chủ đầu tư dự án cao tốc gần 5.000 tỷ đồng - 1
Bộ Giao thông quyết định thay chủ đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Quyết định do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ giao nhiệm vụ Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) làm chủ đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT thay thế cho Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long.

Theo đó, Tổng công ty Cửu Long tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Ban QLDA Thăng Long khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan cho Tổng công ty Cửu Long theo quy định; Tổng công ty Cửu Long tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thủ tục đầu tư.

Được biết, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 23km được Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 theo hình thức PPP tại Quyết định 2519 ngày 28/8/2017 với tổng mức đầu tư 5.370 tỷ đồng.

Sau đó, Ban QLDA Thăng Long đã tổ chức sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 2/2018. Tuy nhiên, do dự án thay đổi về chủ trương hỗ trợ của Nhà nước, để phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nên Bộ GTVT đã ban hành quyết định hủy sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức điều chỉnh dự án.

Cuối năm 2019, Bộ GTVT ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh tổng mức đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ xuống còn 4.758 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng cho dự án là 923 tỷ đồng.

Châu Như Quỳnh