Thứ năm, 10/11/2016 - 07:15

Bộ trưởng đi công tác được bay hạng thương gia, ở khách sạn 2,5 triệu đồng/ngày

Dân trí

Bộ Tài chính vừa có dự thảo thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Theo dự thảo, quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước, đối với các đối tượng Lãnh đạo cấp cao (trên cấp Bộ trưởng) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Hạng ghế thương gia (Business class hoặc C class) dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo hưởng bảng lương chức vụ lãnh đạo, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo gồm: Bộ trưởng và các chức danh tương đương; Thứ trưởng và cán bộ lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên; Phó trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hạng ghế thường dành cho các chức danh cán bộ, công chức, viên chức còn lại.

Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã thuê.

Cụ thể, khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác đối với cán bộ lãnh đạo có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô đưa đi công tác nhưng cơ quan không bố trí được xe hoặc tự nguyện đăng ký thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn) và từ 15 km trở lên (đối với vùng còn lại) thì được cơ quan, đơn vị thanh toán tiền khoán kinh phí sử dụng ô tô khi đi công tác.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn) và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km.

Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác 200.000 đồng/ngày. Cán bộ, công chức, viên chức ở đất liền được cử đi công tác làm nhiệm vụ trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú: 250.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển, đảo.

Cán bộ, công chức, viên chức còn lại được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi phát sinh việc thuê chỗ nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ theo một trong hai hình thức: Thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Theo hình thức khoán, đi công tác ở quận thuộc thành phố Hà Nội, TPHCM, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại huyện thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán 350.000 đồng/ngày/người. Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán 300.000 đồng/ngày/người.

Lãnh đạo cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán là 1.000.000 đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Nếu thanh toán theo hoá đơn thực tế, đối với Lãnh đạo cấp Bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, TPHCM, thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng; thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, đối với Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 đến 1,3 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các chức danh tương đương thuộc cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.200.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng. Tại các vùng còn lại, 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/1 phòng.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức còn lại được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 1.000.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Tại các vùng còn lại là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng.

Phương Dung