Thứ ba, 09/01/2018 - 11:00

Bộ Xây dựng chấp thuận dự án Resort trong khu bảo tồn đặc biệt Côn Sơn?

Dân trí

Bộ Xây dựng vừa có công văn phúc đáp UBND tỉnh Hải Dương về cho ý kiến trước khi chấp thuận đầu tư dự án Côn Sơn Resort (tại Chí Linh, Hải Dương) do một công ty địa ốc tại địa phương này làm chủ đầu tư.

Theo thuyết minh của tỉnh Hải Dương và Bộ Xây dựng, dự án Khu Côn Sơn Resort nằm trong khu vực dịch vụ chuyên đề hồ Côn Sơn (ký hiệu A-I) thuộc vùng bảo tồn và khai thác đặc biệt (vùng 1) và một phần diện tích đất đồi rừng thuộc vùng đệm của Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

Đền thờ danh nhân Nguyễn Trãi trong Khu di tích Côn Sơn và khu phụ cận gồm lòng hồ Côn Sơn
Đền thờ danh nhân Nguyễn Trãi trong Khu di tích Côn Sơn và khu phụ cận gồm lòng hồ Côn Sơn

Khu vực mang ký hiệu A-I có yêu cầu nghiêm ngặt khống chế chiều cao, mật độ xây dựng, khối tích tránh làm ảnh hưởng đến cảnh quan của di tích.

Theo Bộ Xây dựng, đối chiếu với ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4062/BVHTTDL-DSVH ngày 12/11/2014 và rà soát hồ sơ Dự án đã được điều chỉnh, các chỉ tiêu về đất giao thông và mật độ xây dựng theo lô đất của Dự án đã được điều chỉnh cơ bản phù hợp Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch.

Tuy nhiên, chỉ tiêu về đất cây xanh của Dự án (bao gồm: đất cây xanh, công viên suối hồ, đất cây xanh dự trữ phát triển) chưa đảm bảo theo ý kiến tại Văn bản nêu trên.

Đồng thời, dự án có quy mô diện tích đất theo quy hoạch là 90,68ha, thuộc phạm vi Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Về việc cho ý kiến, trước đó tỉnh này đã gửi văn bản đến các Bộ như Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trên cơ sở ý kiến các Bộ ngành, Bộ Xây dựng cho biết: "Các ý kiến thống nhất chấp thuận đầu tư của Dự án".

Riêng Bộ Xây dựng đề nghị: Tỉnh Hải Dương và chủ đầu tư dự án phải hoàn thiện hồ sơ dự án theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành trước khi chấp thuận đầu tư.

Tỉnh Hải Dương và chủ đầu tư tuân thủ các quy định của Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Du lịch, Luật Di sản văn hóa đối với khu vực thuộc vùng bảo tồn và khai thác đặc biệt, khu đồi rừng.

Tỉnh phải hướng dẫn chủ đầu tư: Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thống nhất các số liệu hiện trạng sử dụng đất giữa các văn bản, quyết định có liên quan.

Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) vào tháng 10/2016, theo đó chức năng sử dụng đất của Dự án cơ bản phù hợp với chức năng sử dụng đất tại Quy hoạch chung xây dựng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo Quyết định số 1462 vào năm 2014 của UBND tỉnh Hải Dương, dự án trên được xác định trong danh mục các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2013-2025.

Về sự cần thiết đầu tư: Dự án Khu Côn Sơn Resort nằm trong phạm vi Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, do đó việc đầu tư xây dựng Dự án với các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp, sẽ góp phần hỗ trợ, nâng cao, quảng bá hình ảnh và phát triển ngành kinh doanh du lịch tại địa phương và khu vực.

Hết tháng 12/2016, theo báo cáo tài chính, công ty nói trên có vốn 282,94 tỷ đồng đảm bảo trên 20% tổng mức đầu tư của Dự án (tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án là 482,16 tỷ đồng) phù hợp với các quy định hiện hành để thực hiện Dự án.

Việc triển khai Dự án được thực hiện theo 03 giai đoạn từ năm 2017 đến 2025, trong đó từ năm 2017-2019: Thi công xây dựng giao thông và hạ tầng kỹ thuật các trục đường chính, phụ; Giai đoạn từ năm 2019-2021: Thi công xây dựng các tuyến giao thông còn lại và hạ tầng kỹ thuật; Giai đoạn từ năm 2021-2025: Thi công xây dựng các công trình dịch vụ, thương mại và nhà ở.

Nguyễn Tuyền

Bộ Xây dựng chấp thuận dự án Resort trong khu bảo tồn đặc biệt Côn Sơn? - 2