Thứ bảy, 23/11/2019 - 06:00

Chính phủ sắp quyết định mức lương mới, thí điểm cơ chế tiền thưởng

Dân trí

Sắp tới, Chính phủ sẽ thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp nhà nước. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh tự đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương cho ngành nghề.

Hôm qua (22/11), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội - chủ trì cuộc họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương mới. 

Thí điểm mới lương thưởng

Năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Tiếp đó, thực hiện Nghị quyết 27, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ. 

Chính phủ sắp quyết định mức lương mới, thí điểm cơ chế tiền thưởng  - 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết 27, các cơ quan đã triển khai được một số công việc quan trọng. 

Cụ thể, mới đây, Quốc hội đã đồng thuận cao biểu quyết thông qua Bộ Luật Lao động (sửa đổi), thể chế hóa được yêu cầu của Nghị quyết Trung ương về độ tuổi nghỉ hưu và nhiều nội dung liên quan tới khu vực doanh nghiệp như tiền lương tối thiểu, hội đồng tiền lương, phương pháp trả lương... 

Chính phủ chuẩn bị ban hành Nghị định về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng tại doanh nghiệp nhà nước. Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định về cơ chế tiền lương đặc thù đối với một số cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Tới đây, Thủ tướng sẽ ban hành Chỉ thị về việc triển khai cơ chế lương đặc thù với một số đơn vị trong hệ thống chính trị. Thủ tướng cho phép các đơn vị này thực hiện cơ chế tiền lương đặc thù tới hết năm 2020 để sắp xếp lại, chuyển dần sang trả lương theo chính sách mới từ năm 2021, bảo đảm minh bạch sự nghiệp công với dịch vụ hành chính công và tạo thuận lợi cho các vấn đề khác như kiểm tra chuyên ngành...

Chính phủ sắp quyết định mức lương mới, thí điểm cơ chế tiền thưởng  - 2
Với việc cải cách chính sách tiền lương, sẽ có quy định đặc thù và cơ chế thí điểm được ban hành (ảnh minh họa: Internet)

Về tự chủ các đơn vị sự nghiệp công, Chính phủ đang sửa đổi Nghị định số 16 theo hướng áp dụng chung cho các đơn vị. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ sửa đổi Nghị định số 55/2012/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về biên chế, vị trí việc làm; Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Nghị định mới về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần.

Công an, quân đội tự đề xuất lương

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, cần đánh giá các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai trên thực tiễn và xây dựng cơ sở pháp luật liên quan trong giai đoạn hiện nay và cả năm 2020, trước khi triển khai chính sách lương mới từ đầu năm 2021.

Để cải cách chính sách tiền lương, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phải thực hiện 2 giải pháp đột phá: Thứ nhất, sắp xếp, bố trí lại, tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ hai, bố trí nguồn lực - tiền để cải cách tiền lương.

“Đây là 2 giải pháp mấu chốt trong các giải pháp về cải cách tiền lương cho cả 2 khu vực công - tư” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định. 

Chính phủ sắp quyết định mức lương mới, thí điểm cơ chế tiền thưởng  - 3
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương mới, ngày 22/11

Theo đó, việc cải cách bộ máy, tinh giản biên chế và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập không phải là cắt giảm lao động mà là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, trên cơ sở sự tinh gọn của cơ quan hành chính và phát huy sự năng động, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đặc biệt, Trung ương cũng quyết dành 40% phần vượt thu ngân sách và 70% vượt thu ngân sách địa phương từ 2018 - 2020 để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm 2021.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, các bộ, ngành, trong đó có lĩnh vực quốc phòng, an ninh sẽ đề xuất chính sách tiền lương, thang bảng lương cho ngành nghề của mình. Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng quy định về chức danh tương đương. Bộ Nội vụ xây dựng chế độ thông tin báo cáo về thực hiện chính sách cải cách lương... 

Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội đang thảo luận các vấn đề liên quan tới xây dựng thang, bảng lương mới và việc bố trí nguồn lực từ ngân sách Nhà nước cho cải cách tiền lương.

Châu Như Quỳnh

Tin liên quan

Mới nhất