Thứ bảy, 16/12/2017 - 05:00

Chính thức công bố giá chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco

Dân trí

Mức giá chào bán cổ phần nhà nước tại Saeco dự kiến là 320.000 đồng/cổ phần. Đây cũng là mức giá đặt mua hợp lệ thấp nhất lại cuộc chào bán, được Bộ Công Thương chính thức thông báo tối qua (15/12)


Chính thức công bố mức giá chào bán cổ phần sở hữu nhà nước tại sabeco

Chính thức công bố mức giá chào bán cổ phần sở hữu nhà nước tại sabeco

Bộ Công Thương cho hay, giá đặt mua hợp lệ thấp nhất được căn cứ trên cơ sở thông báo giá đóng cửa cổ phiếu của Sabeco (mã SAV) tại công văn số 1767/SGDHCM-NY ngày 15/12/2017 của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.

Hiện tại, Ban đấu giá cổ phần nhà nước tại Sabeco ghi nhận có một trường hợp Nhà đầu tư đăng ký mua khối lượng lớn dẫn đến việc sở hữu từ 25% trở lên cổ phiếu đang lưu hành của Sabeco đã thực hiện công bố thông tin. Đó là Công ty TNHH Vietnam Beverage.

Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017, có vốn điều lệ 681.663.260.000 đồng; Hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán), lập trình máy tính, tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính. Vietnam Beverage là một công ty mới thành lập tại Việt Nam và được nắm giữ gián tiếp 49% bởi BeerCo Ltd, công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại HongKong…

Công ty này mong muốn mua 327.053.405 cổ phần của Sabeco, tương đương xấp xỉ 51% toàn bộ vốn cổ phần của Sabeco với một số điều kiện. Nguồn vốn sử dụng mua cổ phần: vốn chủ sở hữu và vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

H.Anh

Chính thức công bố giá chào bán cổ phần nhà nước tại Sabeco - 2