Thứ hai, 10/08/2020 - 17:56

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Có cả phương án một giá

Dân trí

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Trong 2 phương án đưa ra, có cả đề xuất một giá.

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Có cả phương án một giá - 1

 Bộ Công Thương vừa chính thức có đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Trong đó, Bộ đưa ra 2 phương án lựa chọn về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt. Cụ thể, phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc.

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Có cả phương án một giá - 2

Phương án 2: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Phương án 2, dự thảo đưa ra 2 lựa chọn là phương án 2A và 2B. Trong đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá tương ứng là 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Có cả phương án một giá - 3
Đề xuất mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện: Có cả phương án một giá - 4

Ở phương án 2, khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Cũng theo dự thảo, hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập do Thủ tướng Chính phủ quy định được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Còn hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Nguyễn Mạnh