Thứ hai, 02/09/2019 - 16:30

Dịch vụ đòi nợ bị đưa vào danh mục ngành nghề "cấm đầu tư, kinh doanh"

Dân trí

Chính phủ vừa xây dựng Dự thảo sửa đổi 2 Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trong đó đưa "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" từ ngành nghề kinh doanh có điều kiện sang ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ vào vào chương trình sửa đổi luật trong kỳ họp Quốc hội tới đây hai luật là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là có 12 ngành nghề kinh doanh được loại bỏ khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện, nhưng 6 ngành nghề khác lại được bổ sung vào danh mục kinh doanh có điều kiện.

Dịch vụ đòi nợ bị đưa vào danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh - 1

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ được loại bỏ khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện để bổ sung danh mục ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh

Cụ thể, các ngành nghề được bỏ ra khỏi danh mục gồm: hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); nhượng quyền thương mại; kinh doanh logistic; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư;

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

6 ngành, nghề mới được bổ sung vào danh mục kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu; đăng kiểm tàu cá; đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá; và kinh doanh dịch vụ kiến trúc.

Đáng chú ý nhất trong danh mục 12 ngành nghề được loại bỏ khỏi danh mục đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ngành nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” được loại bỏ. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, Chính phủ bổ dung "kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, kinh doanh.

Với dự thảo sửa đổi mới lần này theo đề xuất của Chính phủ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Việt Nam sẽ còn hơn 236 ngành nghề.

“Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” cũng sẽ bị xếp chung với các ngành nghề khác như kinh doanh các chất ma túy, hóa chất, khoáng vật và động thực vật hoang dã...

An Linh