Thứ sáu, 19/06/2020 - 19:31

Doanh nghiệp tại Quảng Bình đang nợ gần 500 tỷ đồng tiền thuế

Dân trí

Theo thống kê của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, tính đến hết tháng 5, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh này là 491 tỷ đồng.

Trong tổng số các đơn vị đang nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng đã công khai tên 84 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lớn. Tổng số tiền thuế nợ của 84 doanh nghiệp bị “bêu” tên này lên đến 266,18 tỷ đồng.
Doanh nghiệp tại Quảng Bình đang nợ gần 500 tỷ đồng tiền thuế - 1

Cục thuế tỉnh Quảng Bình.

Trong số này, một số đơn vị gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, thu hồi công nợ, khả năng thanh toán thấp dẫn đến nợ thuế như: Công ty Cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Cosevco I, nợ gần 60 tỷ đồng; Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Quảng Bình gần 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Việt Hà nợ gần 10 tỷ đồng …

Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến giải thể, phá sản hoặc tự bỏ kinh doanh đang nợ thuế như: Chi nhánh Công ty TNHH Hà Thành; Liên doanh VINASIAM; Công ty Đường Quảng Bình; Tổng Công ty cổ phần khoáng sản và công nghiệp Đại Trường Phát; Công ty Cổ Phần Tân Quang Thành - Quảng Bình 4...

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản, khu nghỉ dưỡng chậm triển khai làm phát sinh khoản nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền chậm nộp như: Công ty CP Bột đá chất lượng cao Linh Thành nợ 67,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam nợ 9,1 tỷ đồng…

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định đối với hầu hết các doanh nghiệp nợ thuế nói trên, nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nộp tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cũng đã áp dụng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với 22 doanh nghiệp nợ thuế.

Thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thu hồi nợ thuế, đồng thời thông báo danh sách đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kiến nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp.

Đặng Tài