Thứ ba, 03/12/2013 - 16:10

Đổi tiền rách, hỏng sẽ không bị mất phí

Dân trí

Kể từ ngày 20/1/2014, người dân khi đổi tiền rách, hỏng sẽ không phải nộp phí. Đặc biệt, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân khách quan và bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc, khách hàng được đổi không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Kể từ ngày 20/1/2014, người dân khi đổi tiền rách, hỏng sẽ không phải nộp phí.
Kể từ ngày 20/1/2014, người dân khi đổi tiền rách, hỏng sẽ không phải nộp phí.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 25 quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông. Theo đó, kể từ ngày 20/1/2014, người dân có thể đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông tại ngân hàng mà không mất phí.

Trước đó, theo Quyết định 28, ban hành năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước, phí đổi tiền là 4% tổng giá trị tiền thu, đổi và mức phí tối thiểu là 2.000 đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
 

Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền cotton và tiền polymer), tiền kim loại do NHNN phát hành, đang lưu hành nhưng bị rách nát, hư hỏng hay biến dạng theo quy định về tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định.

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân khách quan và bị lỗi kỹ thuật do quá trình in, đúc của nhà sản xuất, theo yêu cầu của NHNN, thì NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN, các đơn vị thu đổi có trách nhiệm thực hiện việc thu, đổi ngay cho khách hàng có nhu cầu, không hạn chế số lượng, không yêu cầu thủ tục giấy tờ.

Đối với tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông do nhóm nguyên nhân chủ quan, khách hàng nộp hiện vật cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN, đơn vị thu đổi. Các đơn vị nhận và xét đổi theo các điều kiện sau: Tiền rách, nát, hư hỏng không phải do hành vi hủy hoại.

Trường hợp tờ tiền bị cháy, thủng, rách mất một phần thì diện tích còn lại phải bằng hoặc lớn hơn 60% so với diện tích tờ tiền cùng loại; nếu được can dán thì phải có diện tích tối thiểu bằng 90% so với diện tích tờ tiền cùng loại và đảm bảo nguyên gốc, nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được các yếu tố bảo an.

Đối với tiền polymer bị cháy hoặc biến dạng co nhỏ lại do tiếp xúc với nguồn nhiệt cao thì diện tích còn lại tối thiểu phải bằng 30% so với diện tích tờ tiền cùng loại và còn giữ nguyên bố cục một tờ tiền, đồng thời nhận biết được ít nhất hai trong các yếu tố bảo an như: yếu tố hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, mực không màu phát quang, phát quang hàng số seri, dây bảo hiểm, yếu tố Iriodin, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hiền
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước