Thứ bảy, 07/09/2019 - 06:00

Dự án không được duyệt triển khai, tỉnh đã vội vàng ứng trước hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp

Dân trí

Quyết định phê duyệt chưa đầy đủ cơ sở nên không được phê duyệt triển khai. Tuy nhiên, tỉnh đã dùng ngân sách địa phương tạm ứng theo hợp đồng cho doanh nghiệp 201 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn còn dư ứng 137,123 tỷ đồng chưa hoàn lại.

Dự án không được duyệt triển khai, tỉnh đã vội vàng ứng trước hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp - 1

Báo cáo kết luận Thanh tra Chính phủ việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định​ chỉ ra một số vấn đề về tài chính tại dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh. 

Theo báo cáo, UBND tỉnh Bình Định quyết định phê duyệt dự án và quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án với tổng mức đầu tư 3.006 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương 90%, vốn ngân sách địa phương 10%) mà không điều tra, khảo sát kỹ, không nghiên cứu quy hoạch, chưa được ngân sách trung ương bố trí.

Điều này dẫn tới, quyết định phê duyệt chưa đầy đủ căn cứ, cơ sở nên không triển khai thực hiện được dự án như đã phê duyệt.

Theo Thanh tra Chính phủ, mặc dù đã dùng ngân sách địa phương tạm ứng theo hợp đồng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc số tiền 201 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn còn dư ứng 137,123 tỷ đồng, đã quá thời hạn phải hoàn khối lượng thanh toán 6 tháng nhưng chưa được thu hồi.

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh có thông báo ý kiến kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về tình hình thực hiện dự án ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan đề xuất, trình UBND tỉnh các hạng mục cần ưu tiên triển khai để phê duyệt. Trước mắt, chỉ triển khai trong phạm vi vốn hiện có của ngân sách với mức tối đa không quá 300 tỷ đồng. 

“Đến nay, UBND tỉnh chưa có quyết định điều chỉnh dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh để làm cơ sở quyết toán”, Thanh tra Chính phủ cho biết.

Ngoài ra, tại một số dự án khác do Ban Quản lý dự án của tỉnh, UBND các huyện và các sở làm chủ đầu tư được kiểm tra có vi phạm một hoặc một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Cụ thể, có dự án thực hiện việc đầu tư, xây dựng các công trình, chậm so với tiến độ đã phê duyệt; Không bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; Chủ đầu tư chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc giám sát, đánh giá đầu tư; Triển khai lựa chọn nhà thầu chậm so với kế hoạch…

Có dự án, gói thầu được chỉ định thầu chưa phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu. Đặc biệt, có dự án phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, như: Dự án khu dân cư thị trấn Vĩnh Thạnh, Dự án sửa chữa đường ĐT.637, Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm cá Koi Nhật Bản - Bình Định…

Phương Dung