Thứ tư, 19/04/2017 - 20:00

Gần 24.000 nhân viên Vinachem có lương bình quân hơn 8,2 triệu đồng/tháng

Dân trí

Với doanh thu đạt hơn 10.000 tỷ đồng trong quý I, tăng 5,7% so với cùng kỳ, mặc dù thừa nhận có nhiều khó khăn, song Vinachem cho biết, vẫn tạo đủ việc làm cho 23.895 lao động với tiền lương bình quân đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Vinachem yêu cầu các đơn vị kinh doanh thua lỗ phấn đấu giảm lỗ một nửa trong quý II/2017
Lãnh đạo Vinachem yêu cầu các đơn vị kinh doanh thua lỗ phấn đấu giảm lỗ một nửa trong quý II/2017

Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem), trong quý I/2017, tập đoàn này đã tập trung đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, tập trung cho đầu tư phát triển và đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động.

Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế ước đạt 9.682 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là mặc dù thừa nhận có nhiều khó khăn, song quý I/2017, Vinachem vẫn tạo đủ việc làm cho 23.895 lao động với tiền lương bình quân đạt 8,29 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, trong công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý I/2017 mới đạt 212 tỷ đồng, bằng 5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Nguyên nhân được Vinachem lý giải do nhiều dự án đầu tư mới của các đơn vị đang trong giai đoạn tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tiến hành thiết kế nên giá trị thực hiện ở mức thấp và còn có một số dự án chuyển tiếp có giá trị thực hiện chưa cao so với kế hoạch.

Hiện nay, tập đoàn này đang tập trung đôn đốc thúc đẩy tiến độ triển khai của một số dự án; đồng thời rà soát các vấn đề còn tồn tại để thanh quyết toán một số dự án đã hoàn thành.

Vinachem cho biết, trong quý I đã đẩy mạnh công tác đổi mới cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp. Trong đó, đã báo cáo Bộ Công Thương thẩm định đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020; chỉ đạo người đại diện trong công tác lập kế hoạch và triển khai việc tổ chức đại hội đồng cổ đông tại các công ty cổ phần có vốn góp của tập đoàn....

Theo kế hoạch quý II và 6 tháng đầu năm 2017 được ban lãnh đạo Vinachem đặt ra, tập đoàn này dự kiến đưa giá trị sản xuất công nghiệp lên 12.032 tỷ đồng, tăng 15,6%; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 21.714 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Doanh thu phấn đấu đạt 12.717 tỷ đồng, tăng 3,9%, lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 22.873 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cho biết, bên cạnh những chuyển biến tích cực về sản xuất kinh doanh ở quý I của tập đoàn này trong điều kiện khó khăn hiện nay, vẫn còn nhiều tồn tại cần được khắc phục trong quý II và phải ưu tiên cho chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh.

Lãnh đạo Vinachem cũng đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh thua lỗ thời gian qua cần tập trung làm tốt công tác quản trị, tiết kiệm chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ, phấn đấu giảm lỗ một nửa. Đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ nội bộ, bám sát các bộ, ngành cơ quan Trung ương, Chính phủ để đề xuất tháo gỡ khó khăn.

Bích Diệp

Tin liên quan

Mới nhất