Thứ ba, 23/04/2013 - 12:03

Hà Nội kiểm điểm nhiều đơn vị vì để năng lực cạnh tranh sụt giảm

Dân trí

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hà Nội liên tục tụt giảm, có nguyên nhân do các sở ngành, quận huyện xem nhẹ chủ trương của thành phố. Vì vậy, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc kiểm điểm đơn vị liên quan.

Văn phòng UBND thành phố vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch số 141 của UBND thành phố về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của giai đoạn 2011-2015.
Chủ tịch Hà Nội trong một chuyến đi hỏi thăm sức khỏe của doanh nghiệp
Chủ tịch Hà Nội trong một chuyến đi hỏi thăm "sức khỏe" của doanh nghiệp

Chỉ số PCI của Hà Nội được tính toán trên kết quả điều tra 257/90.000 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động, bằng 0,28% (tỷ lệ điều tra chung của cả nước là 2,1%), theo công bố của VCCI, Hà Nội đạt 53,4 điểm, giảm 4,9 điểm, giảm 15 bậc so với năm 2011 và xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó có một số chỉ số giảm sâu như chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, giảm 0,74 điểm, xếp thứ 63/63; chỉ số chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước, xếp thứ 54/63; chỉ số chi phí không chính thức giảm 0,4 điểm, xếp thứ 56/63; chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo giảm 7 bậc, xếp thứ 61/63; chỉ số thiết chế pháp lý giảm 22 bậc, xếp thứ 56/63…

Qua phân tích đánh giá về kết quả PCI, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho rằng, thành phố đã có kế hoạch, chủ trương đúng nhưng việc thực hiện ở các sở ngành, quận huyện còn chưa nghiêm túc, chưa thường xuyên hoặc xem nhẹ. Đa số các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch hành động của riêng mình theo yêu cầu của UBND thành phố.

Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư với vai trò là cơ quan đầu mối thường trực, có tổ chức thực hiện nhưng còn thiếu, có một số khuyết điểm như chậm triển khai Kế hoạch 141 (kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). Đơn vị này cũng chưa kịp thời, thường xuyên phối hợp với các sở ngành trong triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như chưa theo dõi, đề xuất với UBND thành phố trong quá trình triển khai Kế hoạch cũng như tham vấn với VCCI; chưa xây dựng, công bố các danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm những nhiệm vụ được giao, tìm rõ nguyên nhân khiến chỉ số tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất của thành phố luôn ở nhóm cuối, tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có biện pháp ngăn chặn hiện tượng nhũng nhiễu, gây khó khăn của một số cán bộ, công chức trong toàn ngành.

Về phía văn phòng UBND thành phố Hà Nội cũng bị đánh giá là chưa hoàn thành nhiệm vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, chưa chủ động tham mưu, đề xuất với UBND thành phố trong quá trình triển khai kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Một số đơn vị không xây dựng kế hoạch để triển khai như Sở Tài chính, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, Sở Khoa học và Công nghệ…

Trên cơ sở kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, UBND thành phố Hà Nội phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc theo phân công tại kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. UBND thành phố Hà Nội nhắc nhở nghiêm khắc một số sở, ban, ngành, Văn phòng UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã năm 2012 chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai năm 2013 và làm theo nhiệm vụ được giao tại kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gửi về Văn phòng UBND thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư xong trước 22/4/2013. Sau thời gian này, nếu đơn vị nào không hoàn thành, UBND thành phố Hà Nội sẽ xem xét trách nhiệm của thủ trưởng các sở ngành, quận huyện xử lý theo Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2013” và các quy định hiện hành.

Trúc Linh