Thứ năm, 03/01/2019 - 13:00

Hậu thanh tra "ông lớn" Hanoitourist: Loay hoay xử lý khoản tiền hơn 546 tỷ đồng

Dân trí

Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) nộp hơn 546 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra bộ. Tuy nhiên, UBND thành phố Hà Nội lại đề nghị nộp số tiền trên về thành phố để đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị.

 

Hậu thanh tra ông lớn Hanoitourist: Loay hoay xử lý khoản tiền hơn 546 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hanoitourist và một số đơn vị thành viên có vi phạm về quản lý tài chính, đất đai.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về xử lý tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước. Theo đó cho biết, ngày 12/2, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) và yêu cầu công ty nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Tài chính số tiền 546 tỷ đồng để nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Tuy nhiên, tới 9/4, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị cho Tổng công ty Du lịch Hà Nội nộp số tiền trên về thành phố Hà Nội để đầu tư cho các dự án đường sắt đô thị. Việc này theo phía Hà Nội căn cứ theo theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính cho rằng chưa có sự thống nhất về nội dung các khoản thu từ cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp địa phương tại luật và các văn bản pháp luật khác.

Bộ Tài chính cho biết, theo Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% bao gồm: "Các khoản thu hồi vốn của ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế; thu cổ tức, lợi nhuận được chia tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do UBND cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu; thu phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước do UBND cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu."

Như vậy, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, khoản thu từ Tổng công ty Du lịch Hà Nội là khoản thu ngân sách thành phố Hà Nội được hưởng 100%.

Tuy nhiên, Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ thì lại có nội dung: Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con còn dư tại thời điểm ngày 31/12/2017 (bao gồm cả các khoản phải thu và sổ dư bằng tiền) được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Điều này đồng nghĩa số tiền hơn 546 tỷ đồng của Hanoitourist nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

"Để thống nhất việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý tập trung nguồn thu, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo để Bộ Tài chính xử lý các khoản thu như trên", Bộ Tài chính cho biết.

Trước đó, hồi tháng 7/2018, Bộ Tài chính đã có kết luận thanh tra việc thanh tra tài chính tại Tổng công ty Du lịch Hà Nội và 5 đơn vị thành viên bao gồm: CTCP Du lịch và thương mại Dân chủ, CTCP Thương mại du lịch Thanh niên Hà Nội, CTCP Dịch vụ giải trí Hà Nội, CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội, CTCP Thăng Long GTC.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Bộ tài chính cho rằng Tổng công ty Du lịch Hà Nội và 5 đơn vị trên đã để xảy ra một số vi phạm về quản lý tài chính, đất đai và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước.

Trong đó, về quản lý tài chính, kết quả thanh tra xác định, đến thời điểm thanh tra tháng 12/2017, Công ty mẹ - Tổng công ty Du lịch Hà Nội chưa có phương án sử dụng từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp gửi cơ quan quản lý nhà nước và chưa nộp vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp hơn 545,7 tỷ đồng.

Theo đó, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ số tiền qua thanh tra hơn 550 tỷ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước và quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Phương Dung

Hậu thanh tra ông lớn Hanoitourist: Loay hoay xử lý khoản tiền hơn 546 tỷ đồng - Ảnh 2.