Thứ năm, 09/06/2016 - 15:00

Không hoàn thành kế hoạch, "bộ sậu" Hoàng Anh Gia Lai bị cắt thưởng

Dân trí

Năm 2015, do Hoàng Anh Gia Lai chỉ hoàn thành 37% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, kết quả sụt giảm mạnh so với 2014. Do đó, công ty này đã không thực hiện việc trích 5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho Ban điều hành như dự kiến trước đó. Ngoài ra, cổ tức 2014 cũng chưa được chia.

Bầu Đức cho biết 2015 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với HAGL
Bầu Đức cho biết 2015 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với HAGL

Lãi giảm 65%, trì hoãn chia cổ tức

Thông tin nêu tại Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã HAG) cho thấy, trong năm 2015, công ty này chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập hoặc không điều hành với mức 22 triệu đồng/tháng/người.

Trong khi đó, mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 15 triệu đồng/tháng và thành viên Ban kiểm soát là 11 triệu đồng/tháng/người.

Do tình hình khó khăn và kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa nên trong năm 2015, HAGL đã không thực hiện việc trích 5% lợi nhuận sau thuế thưởng theo kết quả kinh doanh cho các thành viên HĐQT điều hành, Ban Tổng giám đốc và Ban thư ký như kế hoạch trước đó đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2015 thông qua.

Năm 2015, doanh thu HAGL vượt 17% so với kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 38% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế đạt 37% kế hoạch. So với năm 2014, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của HAGL giảm tới 65%, chỉ đạt 602 tỷ đồng (năm 2014, HAGL lãi ròng 1.533 tỷ đồng).

Báo cáo lần này của HAGL không thể hiện chi tiết về thu nhập của các cá nhân trong Ban lãnh đạo HAGL năm vừa rồi. Trước đó, vào năm 2014, ông Đoàn Nguyên Đức có thu nhập 5,58 tỷ đồng.

Hiện ông Đức là cổ đông lớn nhất tại HAGL với khối lượng sở hữu 347,8 triệu cổ phần tương đương 44,02% vốn điều lệ HAGL. Tuy nhiên, do năm 2015, công ty chưa chia cổ tức của năm 2014 do đó, trong năm vừa rồi, bầu Đức cũng không có thêm thu nhập nào từ cổ tức.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG của HAGL hiện có giá khoảng 8.000 đồng, giảm hơn 56% so với một năm trước đó. Qua đó, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức cũng sụt còn 2.817 tỷ đồng, tụt hạng từ vị trí thứ hai xuống còn vị trí thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.

Trong thông điệp gửi cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức cũng thừa nhận 2015 là một năm đầy khó khăn và thử thách với HAGL. Đồng thời, Chủ tịch HAGL cho biết "rất mong nhận được sự cảm thông", "cần có đủ thời gian và cần sự kiên nhẫn của cổ đông và nhà đầu tư".

Sử dụng đòn bẩy tài chính không hiệu quả

Liên quan đến các khoản nợ là vấn đề được nhà đầu tư quan tâm nhất hiện nay, báo cáo của HAGL cho biết, tại ngày 31/12/2015, tổng các khoản nợ vay phải trả của HAGL đã tăng từ 18.127 tỷ đồng lên 27.099 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn tăng 1.458 tỷ đồng và vay dài hạn tăng 7.514 tỷ đồng.

Vay ngắn hạn chủ yếu để tài trợ vốn lưu động trong lĩnh vực chăn nuôi bò và mía đường. Vay dài hạn chủ yếu để đầu tư xây dựng cơ bản tại các đơn vị, trong đó lĩnh vực trồng và chăm sóc cây cao su, cọ dầu, đầu tư dự án HAGL Myanmar và thủy điện Nậm Kông 2 tại Lào.

Như vậy, trong năm 2015, tổng nợ phải trả của HAGL đã tăng thêm 11.833 tỷ đồng, chiếm đến 67% tổng nguồn vốn của HAGL vào cuối năm 2015.

Với hệ số vay trên tổng tài sản tăng từ 0,5 lần vào cuối năm 2014 lên 0,55 lần vào cuối năm 2015 và hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu tăng từ 1,18 lần vào cuối năm 2014 lên 1,67 lần vào cuối năm 2015 cho thấy HAGL đang sử dụng đòn bẩy tài chính với mong muốn làm gia tăng lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu.

"Tuy nhiên, việc sử dụng đòn bẩy tài chính này chưa thực sự mang lại hiệu quả cho HAGL do đang là thời điểm chuyển giao từ giai đoạn kiến thiết cơ bản sang giai đoạn hoạt động kinh doanh, trong khi nguồn thu chưa đủ lớn nhưng HAGL lại phải chi trả các khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn", báo cáo của HAGL thừa nhận.

Trong khi đó, tổng tài sản được ghi nhận là 49.228 tỷ đồng vào cuối 2015, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là tài sản dở dang dài hạn tăng 8.712 tỷ đồng dẫn đến tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) đạt 1,2%. Doanh thu tăng nhưng các khoản phải thu giảm từ 2.049 tỷ đồng xuống còn 1.607 tỷ đồng cho thấy khả năng thu hồi khoản phải thu được cải thiện.

Bích Diệp

Không hoàn thành kế hoạch, "bộ sậu" Hoàng Anh Gia Lai bị cắt thưởng - 2