Thứ bảy, 16/06/2018 - 14:00

Khu đô thị Dương Nội và 3 Tổng công ty vào "tầm ngắm" Kiểm toán Nhà nước

Dân trí

Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Tổng công ty (Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC) và kiểm toán Dự án Khu đô thị mới Dương Nội tại quận Hà Đông, Hà Nội.


Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán khu đô thị Dương Nội trong nửa cuối năm nay.

Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán khu đô thị Dương Nội trong nửa cuối năm nay.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực I cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, KTNN khu vực I tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán.

Trong đó, đáng lưu ý, danh sách kiểm toán gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hà Nội và việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa DNNN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

Đồng thời, kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Tổng công ty (Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC); Kiểm toán Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội;

Kiểm toán cũng sẽ thực hiện kiểm toán chuyên đề việc quản lý và sử dụng nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và các dự án được ứng, thanh toán từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển giai đoạn 2013-2017;

Kiểm toán chuyên đề Việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa DNNN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017; Kiểm toán hoạt động Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ, Trung Tâm phát triển quỹ đất quận Bắc Từ Liêm và Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Hà Nội (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thành phố Hà Nội) giai đoạn 2013-2017.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, KTNN khu vực I đã triển khai 5 cuộc kiểm toán, hoàn thành 4/13 cuộc kiểm toán; hoàn thiện 3 dự thảo báo cáo kiểm toán sau xét duyệt gửi các địa phương tham gia ý kiến và chuẩn bị tổ chức thông qua dự thảo báo cáo kiểm toán tại địa phương.

Nét nổi bật trong kết quả kiểm toán đợt 1 là 2/2 Đoàn kiểm toán có kiểm toán nội dung hoàn thuế giá trị gia tăng đều phát hiện việc hoàn thuế chưa đủ điều kiện theo quy định (Đoàn kiểm toán tại Hà Nam và Đoàn kiểm toán tại Hòa Bình); 2 địa phương chưa giảm trừ đủ dự toán các khoản chi phí đã kết cấu trong đơn giá dịch vụ khám chữa bệnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên bộ Y tế, Bộ Tài chính (Hà Nam, Vĩnh Phúc);

KTNN cũng báo cáo xin ý kiến Tổng KTNN về việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra đối với 1 dự án ODA qua kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Hòa Bình phát hiện nhiều sai sót trong dự toán thiết kế, tư vấn, Chủ đầu tư duyệt sai giá gói thầu với giá trị lớn…

Tổng hợp số liệu kiểm toán của 4 Đoàn kiểm toán đợt 1/2018 đến ngày 10/6/2018, tổng số kiến nghị xử lý tài chính gần 7.004 tỷ đồng, trong đó: Tăng thu NSNN các khoản thu về thuế và thu khác hơn 75 tỷ đồng; giảm chi NSNN hơn 232 tỷ đồng; xử lý tài chính khác hơn 742 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền hơn 5.954 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị các địa phương, đơn vị được kiểm toán khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quản lý, điều hành ngân sách, sử dụng tiền và tài sản nhà nước.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã và đang triển khai kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán tại 8/11 đơn vị đầu mối. Đơn vị cũng đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán; áp dụng nhật ký điện tử và chế độ báo cáo thông tin định kỳ vào hoạt động kiểm toán; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, lập và phát hành báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán, Đoàn kiểm toán...

Phương Dung

Khu đô thị Dương Nội và 3 Tổng công ty vào "tầm ngắm" Kiểm toán Nhà nước - 2