Chủ nhật, 27/09/2015 - 22:50

Lãi suất tiền gửi USD bất ngờ giảm về ... 0%/năm

Dân trí

Kể từ ngày 28/9, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất gửi USD với tổ chức giảm còn 0%/năm; lãi suất tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm. Theo đó, các mức lãi suất tiền gửi USD giảm từ 0,25%/năm - 0,5%/năm.

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông cáo báo chí về việc điều chỉnh giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ (USD) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0%/năm; Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,25%/năm.

 


Các mức lãi suất tiền gửi USD giảm từ 0,25%/năm - 0,5%/năm.

Các mức lãi suất tiền gửi USD giảm từ 0,25%/năm - 0,5%/năm.

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lý giải, quyết định này để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp về chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2015 và trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thị trường tiền tệ, ngoại hối.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/9 và thay thế Quyết định số 2172/QĐ-NHNN ngày 28/10/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014.

Trước đó, mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Thông tư số 06 như sau: Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) là 0,25%/năm; Mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0,75%/năm.

Như vậy, với quy định mới, các mức lãi suất tiền gửi USD giảm từ 0,25%/năm - 0,5%/năm.

Nguyễn Hiền

 

Lãi suất tiền gửi USD bất ngờ giảm về ...  0%/năm - 2