Thứ tư, 01/07/2020 - 19:16

Lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm

Dân trí

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm sụt giảm ở mức 3,61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên kinh tế thành phố tăng trưởng âm kể từ khi Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm - 1

6 tháng đầu năm, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm 3,61% so với cùng kỳ 2019

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm khu vực dịch vụ giảm hơn 4,6%; khu vực và công nghiệp giảm 1,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước; chỉ riêng khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng trưởng ở mức gần 2,3%.  

Lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm - 2

Mức tăng, giảm của từng khu vực trong toàn nền kinh tế TP Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2019

Quy mô toàn nền kinh tế 6 tháng vừa qua đạt hơn 51 nghìn tỷ đồng, thu hẹp hơn gần 918 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, quy mô khu vực (KV) dịch vụ bị thu hẹp nhiều nhất với hơn 758 tỷ đồng; KV công nghiệp và xây dựng: hơn 261 tỷ đồng; thuế sản phẩm: 14,4 tỷ đồng; riêng KV nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng thêm 114 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô nền kinh tế của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, giảm một bậc so với vị thứ 15 từ 2016 - 2019. Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, kinh tế thành phố đang đứng trước những thách thức bởi những ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp chủ lực cho tăng trưởng đã chịu tác động rất lớn của dịch Covid-19.

Lần đầu tiên kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm - 3

Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Đà Nẵng đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 trong những tháng đầu năm (ảnh: Khánh Hồng)

Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các địa phương trong cả nước. Một số địa phương được cho là đầu tàu, đóng góp chủ yếu vào toàn nền kinh tế của cả nước có mức tăng trưởng thấp kỷ lục. Xét trên phạm vi cả nước, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất và là một trong 12 tỉnh, thành có mức tăng trưởng kinh tế âm trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ 2019.

Tâm An