Mô hình thị trường bán lẻ điện của Philipines

Dân trí Tiếp theo bài viết tham khảo về Thị trường bán lẻ điện ở Singapore, một thị trường tuy đã phát triển 21 năm nhưng có quy mô không lớn (sản lượng tiêu thụ của Singapore năm 2018 chỉ bằng khoảng 25% của Việt Nam), chúng ta tiếp tục tìm hiểu về mô hình thị trường điện bán lẻ ở Philippines, quốc gia có sản lượng điện tiêu thụ ở mức trung bình trong ASEAN.

Những yếu tố nội hàm của Thị trường điện bán lẻ Philippines sẽ đem tới bức tranh rõ ràng hơn về thị trường bán lẻ điện của một số nước ASEAN để từ đó Việt Nam có thể rút ra những kinh nghiệm để xây dựng cơ chế cũng như phương thức vận hành Thị trường điện bán lẻ trong thời gian tới.

Khác với Singapore là một quốc gia đồng nhất về mặt địa lý, Philippines được chia theo chia theo 03 nhóm đảo chính: Luzon, Visayas và Mindanao, các nhóm đảo cũng không đồng nhất về điều kiện tự nhiên. Thị trường điện Philippines là một trong những thị trường điện chịu ảnh hưởng khá rõ của điều kiện tự nhiện vì hệ thống điện Philippines mang đặc tính vùng miền rõ rệt. Hệ thống điện tại 02 nhóm đảo Luzon và Midanao được kết nối thông qua mạng cáp điện ngầm dưới biển. Hệ thống điện tại nhóm đảo Mindanao tương đối tách biệt, chưa đấu nối vào hệ thống điện quốc gia, phụ tải và các nhà máy điện chủ yếu tập trung trên đảo Luzon.

Cũng như Singapore, việc hình thành Thị trường điện Philippines cũng được tiến hành theo từng giai đoạn.

Quá trình hình thành Thị trường điện Philippines

Mô hình thị trường bán lẻ điện của Philipines - 1

Trước đây Tập đoàn Điện lực quốc gia Philippines (National Power Corp- NPC) sở hữu và vận hành các nhà máy phát điện và hệ thống lưới truyền tải theo mô hình liên kết dọc. Quá trình tư nhân hóa ngành điện bắt đầu từ năm 1988. Đến năm 2001, NPC chiếm 59% tổng công suất đặt, các công ty độc lập trực thuộc NPC (NPC’s IPP) chiếm 31% và nhà máy điện tư nhân chiếm 10%.

Đến năm 2001, Đạo luật Cải tổ Điện lực (EPIRA / RA 9136) đã được ban hành nhằm mục đích cải tổ cơ cấu ngành điện thành bốn lĩnh vực độc lập bao gồm phát điện, truyền tải, phân phối, cung cấp (bán lẻ) điện; và hình thành lộ trình xây dựng thị trường bán buôn/bán lẻ điện trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và tin cậy.

Thị trường bán buôn điện (WESM) chính thức vận hành trên khu vực đảo Luzon từ ngày 26/06/2006 và mở rộng phạm vi sang đảo Visayas vào ngày 26/12/2010.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Philippines vận hành thí điểm từ ngày 26/03/2013 và chính thức vận hành từ ngày 26/06/2013.

Trong thời gian ban đầu của việc hình thành Thị trường điện Philippines, NPC đóng vai trò giống với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các lĩnh vực ngành điện được tích hợp theo trục dọc. Tuy nhiên hệ thống truyền tải điện của Philippines không đồng nhất một hệ thống mà được phân tách theo khu vực địa lý do đó tạo ra nét đặc thù riêng của Thị trường điện Philippines: đó là việc vận hành Thị trường điện chỉ được áp dụng chủ yếu trên đảo Luzon và đảo Visayas mà không phải toàn bộ đất nước Philippines.

Cấu trúc Thị trường điện Philippines cũng tương đồng với Singapore khi chia thành hai thị trường: Thị trường bán buôn và Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Chính phủ vẫn tiếp tục nắm độc quyền về lưới điện truyền tải. Tuy nhiên Phí truyền tải và phí phân phối không đồng nhất như Singapore mà được tính theo từng vùng do sự phân tách về địa lý.

Cấu trúc thị trường điện Philippines

Mô hình thị trường bán lẻ điện của Philipines - 2

Bên bán điện (các Công ty phát điện) bao gồm 68 công ty phát điện trên 02 quần đảo Luzon và Visayas tham gia thị trường điện, trong đó có 4 đơn vị lớn (SMC, Aboitiz, First Gen, PSALM) chiếm 64% tổng công suất đăng ký và 10 đơn vị lớn tiếp theo chiếm 31.9%.

Bên mua điện bao gồm:

- Các đơn vị phân phối điện/bán lẻ điện (gồm các công ty tư nhân và các hợp tác xã điện lực);

- Các đơn vị cung cấp/bán lẻ điện: 30 đơn vị cung cấp điện (Retail Electricity Supplier - RES); 14 đơn vị cung cấp điện khu vực (Local RES); 24 đơn vị cung cấp điện trực tiếp tới khách hàng (Supplier of Last Resort).

Các đơn vị cung cấp dịch vụ trong thị trường bán buôn bao gồm:

- Tổng Công ty truyền tải điện (TRANSCO): đóng vai trò đơn vị quản lý lưới điện truyền tải và vận hành hệ thống điện (mô hình TSO);

- Công ty Vận hành thị trường điện - PEMC: là đơn vị vận hành thị trường bán buôn điện Philippines.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Philippines vận hành thí điểm từ ngày 26/03/2013 và chính thức vận hành từ ngày 26/06/2013. Mục đích của Thị trường bán lẻ điện Philippines là cho phép các khách hàng đủ điều kiện được quyền lựa chọn, thay đổi đơn vị cung cấp điện theo chu kỳ hàng tháng.

Trong giai đoạn 1, Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh Philippines chỉ các khách hàng có phụ tải đỉnh trung bình tháng từ 01 MW trở lên mới được tham gia thị trường. Hiện nay, giai đoạn 2, các khách hàng có phụ tải đỉnh trung bình tháng từ 750 kW trở lên có thể tham gia thị trường. Dự kiến trong thời gian tới, TTĐ bán lẻ Philippines tiếp tục mở rộng phạm vi khách hàng có công suất tiêu thụ đỉnh từ 500 kW trở lên có thể tham gia thị trường.

Phân chia khách hàng:

- Khách hàng lớn: là các khách hàng có phụ tải đỉnh trung bình tháng từ 750kW và đang mở rộng đến khách hàng có phụ tải từ 500kW trở lên.

- Khách hàng nhỏ: có phụ tải dưới 500kW.

Cơ chế đấu nối mở (open-access): Philippines đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế open-access trên lưới phân phối và tách bạch hoạt động phân phối điện với hoạt động kinh doanh bán lẻ điện. Việc thực hiện cơ chế open-access nhằm đảm bảo quyền bình đẳng giữa các thành viên thị trường khi đấu nối vào lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối.

Giá truyền tải điện và giá phân phối điện được Ủy ban điều tiết năng lượng Philippines phê duyệt. Với cơ chế open-access, các đơn vị bán lẻ điện sẽ cạnh tranh bán điện và cung cấp điện cho khách hàng lớn thông qua lưới điện phân phối.

Các khách hàng sử dụng điện còn lại (không tham gia thị trường cạnh tranh bán lẻ điện) sẽ mua điện từ các công ty phân phối bán lẻ theo biểu giá của từng công ty và được điều tiết vởi Ủy ban Điều tiết năng lượng Philippines. Trong các thành phần của biểu giá bán lẻ, Ủy ban điều tiết năng lượng sẽ điều tiết các hạng mục: chi phí phân phối/cung cấp điện, chi phí đo đếm điện năng. Các thành phần chi phí khác, bao gồm: chi phí phát điện, truyền tải, tổn thất hệ thống, trợ giá và thuế sẽ được áp dụng cơ chế cộng tới (pass-through) vào biểu giá bán lẻ.

Thị trường bán lẻ điện Philippines hiện tại bao gồm:

- 30 đơn vị cung cấp điện (Retail Electricity Supplier - RES)

- 14 đơn vị cung cấp điện khu vực (Local RES)

- 24 đơn vị cung cấp điện trực tiếp tới khách hàng (Supplier of Last Resort)

- 1198 khách hàng sử dụng điện đăng ký tham gia thị trường.

Việc thực hiện Đạo luật Cải tổ Điện lực (EPIRA) đã dỡ bỏ sự độc quyền quốc gia trong khâu phát điện. Năm 2018, 89.7% thị phần tiêu thụ điện Philippines được cung cấp bởi các nhà máy không thuộc Tập đoàn Điện lực quốc gia Phillipines (NPC). NPC chỉ cung cấp 3% thị phần tập trung ở Mindanao. Các nhà máy IPP có hợp đồng với NPC chiếm 6,8% và NPC-SPUG (Small Power Utilities Group) chiếm 0.4% thị phần.

Số lượng khách hàng lớn trực tiếp tham gia thị trường điện đã tăng từ 240 khách hàng ban đầu lên con số 1198 vào tháng 12 năm 2018. Trong số đó, 19% khách hàng có phụ tải đỉnh trung bình tháng từ 750kW đến 999kW và 81% có nhu cầu trên 1MW; tổng sản lượng điện tiêu thụ của các khách hàng này chiếm 77% tổng sản lượng toàn quốc. Tỷ lệ sản lượng của các khách hàng lớn tham gia thị trường điện luôn được duy trì tương đối cao ở mức 77%-90% trong 5 năm qua, phản ánh mức độ hiệu quả khi tham gia thị trường của các khách hàng này .

Thị trường điện bán lẻ Philippines có những đặc điểm khác so với Singapore và có thể khái quát như sau:

- Chính phủ nắm giữ độc quyền về lưới truyền tải, lưới phân phối. Phí truyền tải và phân phối do Ủy ban điều tiết năng lượng Philippines phê duyệt.

- Phí Phân phối điều tiết theo các mức khác nhau cho các vùng khác nhau, điều này dẫn đến giá mặc định và giá bán lẻ cạnh tranh khác nhau cho từng vùng.

- Đơn vị Quản lý lưới phân phối duy trì chức năng bán lẻ cho Khách hàng.

- Các đơn vị bán điện trung gian (ở Việt Nam được gọi là Hợp tác xã) được bán theo giá điều tiết ở mức thấp hơn các Đơn vị Bán lẻ.

- Cơ chế tham gia thị trường bán lẻ điện tồn tại bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện.

- Vẫn duy trì cơ chế bù chéo, đồng thời áp dụng giá bậc thang cho khách hàng sinh hoạt.

Thị trường bán lẻ điện Philippines đến hiện tại vẫn đang giới hạn cho các khách hàng lớn, chưa tiến tới Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh hoàn chỉnh (OEM) giống Singapore. Những tác động về địa lý đã tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến việc vận hành thị trường điện Philippines. Đây cũng là một trong những yếu tố cần rất đáng lưu ý và cân nhắc khi xây dựng và vận hành Thị trường điện bán lẻ cạnh tranh của Việt Nam - một quốc gia cũng có nhiều vùng địa lý khác nhau.

Các mô hình thị trường điện của Singapore và Philippines đều thực hiện việc tách bạch bốn lĩnh vực độc lập bao gồm phát điện, truyền tải, phân phối, cung cấp (bán lẻ) điện, có nhiều nét tương đồng như Việt Nam nên đây là những mô hình thị trường bán lẻ điện rất đáng tham khảo.

MỚI NHẤT
Cao tốc Bắc - Nam vừa sơ tuyển, các “ông lớn” ồ ạt điểm danh dự án “ngon”
Cao tốc Bắc - Nam vừa sơ tuyển, các “ông lớn” ồ ạt điểm danh dự án “ngon”

(Dân trí) - Ngay khi mở bán hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu cao tôc Bắc - Nam, những nhà đầu tư trong nước đã “ồ ạt” đăng ký “điểm danh”, trong đó có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 12:00

Máy lọc nước có thực sự xử lý được nguồn nước nhiễm dầu?
Máy lọc nước có thực sự xử lý được nguồn nước nhiễm dầu?

(Dân trí) - Sự việc nước nhiễm dầu thải tại nguồn nước Sông Đà cung cấp cho Thành phố Hà Nội đang là thông tin được dư luận quan tâm suốt tuần nay. Người dân vì thế đổ xô đi mua máy lọc nước để phòng cho gia đình vì họ tin máy lọc nước có thể xử lý được mùi khét dầu độc hại.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 11:56

Hướng dẫn cách kết nối internet trên chuyến bay của Vietnam Airlines
Hướng dẫn cách kết nối internet trên chuyến bay của Vietnam Airlines

(Dân trí) - Từ ngày 10/10, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tiên phong triển khai dịch vụ wifi đáp ứng nhu cầu làm việc, liên lạc của hành khách khi đang bay ở độ cao từ 3.000 mét.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 11:07

“Suối vàng trắng” ở Mộc Châu
“Suối vàng trắng” ở Mộc Châu

(Dân trí) - Tại Việt Nam, Mộc Châu là vùng đất có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp nhất để phát triển chăn nuôi bò sữa. Mộc Châu Milk là một trong số ít mô hình thành công vượt bậc trong hợp tác liên kết “4 nhà”, tạo sự phát triển bền vững.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 11:00

Sol Lake Villa: Thiết kế xanh cho cuộc sống an lành
Sol Lake Villa: Thiết kế xanh cho cuộc sống an lành

(Dân trí) - Hà Nội với lượng dân cư đông đúc, tình trạng nhà mọc san sát nhau, khói bụi, ồn ào khiến môi trường sống ít nhiều bị ảnh hưởng. Để tìm được không gian trong lành, nhiều cây xanh, hồ nước quả thực không dễ dàng. Biệt thự Sol Lake Villa làm được tất cả điều đó và mang lại cuộc sống trong lành đậm chất xanh cho cư dân.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 10:00

Dùng vé số giả lừa lấy giải độc đắc hơn 75 tỷ đồng
Dùng vé số giả lừa lấy giải độc đắc hơn 75 tỷ đồng

(Dân trí) - Edward Putman đã âm mưu cùng Giles Knibbs để gửi một tấm vé số giả ngay trước khi hết hạn 180 ngày và nhận số tiền thưởng 2,5 triệu Bảng (hơn 75 tỷ đồng).

Thứ sáu, 18/10/2019 - 10:00

Mang hàng tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước lỗ nặng
Mang hàng tỷ USD đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp Nhà nước lỗ nặng

(Dân trí) - Tính đến hết năm 2018, các doanh nghiệp Nhà nước có 114 dự án đầu tư ra nước ngoài. Tổng số lỗ phát sinh trong năm 2018 của các dự án báo lỗ là 367 triệu USD, tăng 265% so với năm 2017.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 09:41

Vì sao giới đầu tư chuộng đất nền dự án tỉnh?
Vì sao giới đầu tư chuộng đất nền dự án tỉnh?

(Dân trí) - Sự chênh lệch về giá cũng như quỹ đất sạch là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sức hút của đất nền dự án tỉnh đặc biệt là các tỉnh vệ tinh của các thành phố trung tâm.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 08:00

Giá vàng tăng cao, bà chủ "đế chế" PNJ Cao Thị Ngọc Dung thắng lớn
Giá vàng tăng cao, bà chủ "đế chế" PNJ Cao Thị Ngọc Dung thắng lớn

(Dân trí) - Báo lãi tăng mạnh trong quý III, cổ phiếu của “đế chế vàng bạc đá quý” PNJ cũng liên tục “leo dốc” trên thị trường chứng khoán. Chưa hết, trong bối cảnh giá vàng tăng, PNJ lại đang có gần 5.900 tỷ đồng hàng tồn kho.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 07:03

Chuyện lạ, cám gạo cho lợn giờ siêu đắt đỏ, nhà giàu ăn sáng thay phở
Chuyện lạ, cám gạo cho lợn giờ siêu đắt đỏ, nhà giàu ăn sáng thay phở

Cám gạo vốn là thứ phế phẩm được dùng làm thức ăn cho lợn, gà, trâu bò,... Giờ đây, chúng lại trở thành món ăn vô cùng đắt đỏ, được giới nhà giàu xếp hàng chờ mua về tẩm bổ.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 06:31

Xe máy đồng loạt tăng giá, chênh cao nhất 17 triệu đồng
Xe máy đồng loạt tăng giá, chênh cao nhất 17 triệu đồng

Thị trường xe máy được cho là bước vào giai đoạn cao điểm, đó là lý do các đại lý nâng giá hàng loạt mẫu xe tay ga. Có mẫu chênh cao hơn 17 triệu đồng.

Thứ sáu, 18/10/2019 - 06:20

Mẹ già mang túi "Louis Vuitton" đi chợ mua thịt lợn, con gái bị bắt giam
Mẹ già mang túi "Louis Vuitton" đi chợ mua thịt lợn, con gái bị bắt giam

Một người bán hàng trực tuyến ở phía tây nam Trung Quốc bị bắt giữ vì bán túi hàng hiệu giả sau khi mẹ cô sử dụng một túi Louis Vuitton để đựng thịt lợn và rau khi đi mua đồ ở chợ gần nhà.

Thứ năm, 17/10/2019 - 07:06

ĐÁNG QUAN TÂM
TPBank nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc
TPBank nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc

(Dân trí) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa vinh dự nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc – Straight Through Processing award (STP), ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong việc đảm bảo tiêu chuẩn về tốc độ và chuẩn xác về chất lượng thanh toán quốc tế.

Thứ năm, 17/10/2019 - 04:37

Sắp thu phí tuyến BOT Thái Nguyên - Chợ Mới
Sắp thu phí tuyến BOT Thái Nguyên - Chợ Mới

(Dân trí) - Dự án Thái Nguyên - Chợ Mới và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 3 (QL3) đoạn Km 75 - Km 100 có tổng chiều dài 65km sắp đưa vào thu phí. UBND tỉnh Thái Nguyên vừa đề nghị các đơn vị liên quan chuẩn bị cho việc vận hành trạm thu phí trên tuyến này.

Thứ năm, 17/10/2019 - 04:30

Mèo Kitys 69 của Calibra: Chú mèo công nghệ 4.0 - Giải pháp đuổi chuột hiệu quả
Mèo Kitys 69 của Calibra: Chú mèo công nghệ 4.0 - Giải pháp đuổi chuột hiệu quả

(Dân trí) - Mèo thì phải bắt chuột - đây là quan niệm ngàn đời mà tất cả chúng ta đều phải công nhận. Vậy nên về mặt logic, một thành phố có nhiều mèo thì hiển nhiên số chuột cũng phải ít đi. Nhưng đó là bạn tưởng vậy thôi, sự thật thì không hoàn toàn đúng đâu.

Thứ năm, 17/10/2019 - 04:00

Ngân hàng dồn dập báo lãi lớn
Ngân hàng dồn dập báo lãi lớn

(Dân trí) - Báo cáo tài chính của các ngân hàng đã lộ diện những cái tên lãi lớn như: Vietcombank đạt hơn 17.500 tỷ đồng, MB đạt trên 7.000 tỷ đồng và sau 2 năm tái cơ cấu, nỗ lực xử lý nợ xấu, kết quả kinh doanh của Sacombank ghi nhận lạc quan ngoài dự báo.

Thứ năm, 17/10/2019 - 03:28

Hà Nội: Quầy nước siêu thị trống trơn, dân buôn nước hối hả, gắt gỏng
Hà Nội: Quầy nước siêu thị trống trơn, dân buôn nước hối hả, gắt gỏng

(Dân trí) - Mặc dù nước sạch cho các hộ dân khu vực phía Tây Hà Nội đã được cấp trở lại, song rất nhiều người dân vẫn không an tâm với nguồn nước nhiễm dầu thải, họ đổ xô đến siêu thị mua nước hoặc gọi chở nước từ các đại lý tạp hóa.

Thứ năm, 17/10/2019 - 02:50

Sản phẩm nào đang “hot” tại Khu đô thị Dương Nội
Sản phẩm nào đang “hot” tại Khu đô thị Dương Nội

(Dân trí) - Là đại đô thị được phát triển làm thay đổi diện mạo của khu vực Hà Đông nói riêng và khu vực phía Tây Hà Nội nói chung, Khu đô thị Dương Nội thu hút sự quan tâm lớn của người mua nhà. Vậy, các dự án trọng điểm tại khu đô thị này mang lại những giá trị gì?

Thứ năm, 17/10/2019 - 02:00

Tài sản đại gia sinh năm 1984 đứng sau Nước sạch Sông Đà vẫn không ngừng tăng
Tài sản đại gia sinh năm 1984 đứng sau Nước sạch Sông Đà vẫn không ngừng tăng

(Dân trí) - Sau khi giảm 1.700 đồng trong phiên hôm qua, cổ phiếu VCW của Nước sạch Sông Đà sáng nay lại tăng mạnh trở lại, tăng 2.100 đồng tương ứng 6,2% lên 36.000 đồng. Theo đó, giá trị tài sản của đại gia Nguyễn Văn Tuấn tại doanh nghiệp này vẫn không ngừng tăng.

Thứ năm, 17/10/2019 - 02:00

Dân Hà Nội kéo nhau ra nhà nghỉ tắm giặt, tốn tiền triệu mỗi ngày cho sinh hoạt
Dân Hà Nội kéo nhau ra nhà nghỉ tắm giặt, tốn tiền triệu mỗi ngày cho sinh hoạt

(Dân trí) - Nhiều ngày gần đây, việc nước nhiễm dầu thải đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân Hà Nội. Không ít nhà đã phải ra nhà nghỉ để tắm rửa, giặt quần áo và ăn hàng để chờ nước sạch.

Thứ năm, 17/10/2019 - 01:17

Cao tốc Bắc - Nam: “Nới” điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại
Cao tốc Bắc - Nam: “Nới” điều kiện đấu thầu, chấp nhận nhà đầu tư nội có vốn ngoại

(Dân trí) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phát hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà thầu cho 8 dự án thành phần của “đại dự án” cao tốc Bắc - Nam. Bộ này “nới lỏng” một số điều kiện tham gia đấu thầu, nhà đầu tư có vốn nước ngoài vẫn được tham gia dự án.

Thứ năm, 17/10/2019 - 01:00

Giải pháp an ninh mạng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp
Giải pháp an ninh mạng tiết kiệm và hiệu quả cho doanh nghiệp

(Dân trí) - Từ đầu năm 2019 đã có hơn 7.015 cuộc tấn công mạng đã được tổ chức nhắm vào các website của Việt Nam (Theo ghi nhận của hệ thống giám sát của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCert). Vậy giải pháp nào dành cho các doanh nghiệp để bảo vệ thông tin “quý hơn vàng” của mình?.

Thứ năm, 17/10/2019 - 12:00

Con đường thâu tóm Nước sạch Sông Đà của nhóm đại gia bí ẩn
Con đường thâu tóm Nước sạch Sông Đà của nhóm đại gia bí ẩn

(Dân trí) - Chủ tịch của Năng lượng Gelex - đơn vị nắm giữ hơn 60% cổ phần tại Nhà máy Nước sạch Sông Đà chính là một doanh nhân sinh năm 1984 khá có tiếng trong làng tài chính với hàng loạt thương vụ M&A đình đám.

Thứ năm, 17/10/2019 - 11:14

Vụ bắt lô hàng quần áo Trung Quốc: Trưng cầu giám định để làm rõ hành vi giả mạo
Vụ bắt lô hàng quần áo Trung Quốc: Trưng cầu giám định để làm rõ hành vi giả mạo

(Dân trí) - Lô hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng lại ghi tem nhãn là “Made in Vietnam” và “Made in Korea” đã bị bắt và đang được trưng cầu giám định để làm rõ hành vi giả mạo xuất xứ.

Thứ năm, 17/10/2019 - 10:40