Thứ bảy, 05/10/2019 - 14:23

“Nâng cấp” doanh nghiệp Việt là yêu cầu bức thiết

Dân trí

“Chúng ta đã có những doanh nhân hàng đầu, những thương hiệu lớn, cạnh tranh ngang ngửa với thế giới, nhưng con số đó còn quá ít ỏi. Chúng ta có những doanh nhân riêng lẻ có sức cạnh tranh cao nhưng chưa có được cả một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân hùng mạnh và các nhà công nghiệp sánh vai cùng thiên hạ, đặc biệt các doanh nghiệp Việt khó kết nối với nhau và các chuỗi giá trị toàn cầu”.

Đó là khẳng định của TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn doanh nhân Việt Nam 2019 với chủ đề “Việt Nam 2045 – Khát vọng hùng cường và sứ mệnh doanh nghiệp: Tổ quốc gọi tên mình” diễn ra tại Đà Nẵng sáng nay. 

“Nâng cấp” doanh nghiệp Việt là yêu cầu bức thiết - 1

Tại diễn đàn, TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, "nâng cấp" doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết ở Việt Nam

Theo TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, xét về số lượng doanh nghiệp trên đầu dân, chúng ta không thua kém các nền kinh tế thị trường khác trong khu vực. Nhưng điều đáng nói là về chất lượng: chúng ta chưa đạt chuẩn mực trung bình trong tương quan so sánh với ASEAN.

TS. Vũ Tiến Lộc cho rằng, kết quả xếp hạng chất lượng quản trị trung bình theo thẻ điểm quản trị của ASEAN của các doanh nghiệp niêm yết - bộ phận minh bạch nhất trong nền kinh tế - chúng ta chỉ xếp thứ 6 trong số 6 nền kinh tế được so sánh trong ASEAN. Năng lực doanh nghiệp theo xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới chúng ta cũng mới chỉ được xếp ở hạng ở hạng trung bình, công nghệ sử dụng và năng suất lao động chúng ta cũng chưa cao so với các nước trong khu vực. Vì vậy, nâng cấp doanh nghiệp đang trở thành yêu cầu bức thiết ở Việt Nam.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống của người dân… Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, bên cạnh những thành tựu đạt được nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức.

“Nâng cấp” doanh nghiệp Việt là yêu cầu bức thiết - 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn doanh nhân Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các doanh nghiệp, doanh nhân cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng cho mình và cho đất nước, làm giàu bằng trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm và tiếp thu những thành tựu của nhân loại để phát triển doanh nghiệp.

“Từ khát vọng làm giàu, sẽ thôi thúc doanh nghiệp, doanh nhân tìm kiếm mọi cơ hội để đầu tư, sản xuất ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần tăng hiệu quả, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, đóng góp cho ngân sách nhà nước”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Khánh Hồng