Thứ hai, 29/07/2019 - 10:00

Nâng tầm giá trị hàng Việt, nhiều chương trình hiệu quả

Dân trí

Theo Bộ Công Thương tham gia Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 634/QĐ-TTg của Chính phủ, nhiều địa phương, nhiều doanh nghiệp đã làm tốt công tác này bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực.

Sau 10 năm, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong tâm lý và thói quen sử dụng hàng Việt của người tiêu dùng. Hiện nay, hàng Việt Nam đã chiếm ưu thế từ hệ thống các chợ truyền thống cho đến các siêu thị, trung tâm thương mại.

Nâng tầm giá trị hàng việt, nhiều chương trình hiệu quả