Thứ năm, 03/05/2018 - 20:50

Ngân hàng Nhà nước đứng đầu xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Dân trí

Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các Bộ ngành, cơ quan ngang bộ (Par-Index 2017) do Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố.

Giá trị chỉ số 92,36% không chỉ cao nhất trong 19 bộ ngành mà còn là cao nhất trong các cơ quan được xếp hạng gồm cả 63 tỉnh thành phố.

Trước đó, Báo cáo Môi trường kinh doanh năm 2018 (Doing Business Report 2018) của Ngân hàng Thế giới (WB) ghi nhận chỉ số Tiếp cận tín dụng của Việt Nam tăng 3 bậc so với năm trước, xếp thứ hạng 29 trên tổng số 190 quốc gia được khảo sát.


Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các Bộ ngành, cơ quan ngang bộ (Par-Index 2017) do Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính các Bộ ngành, cơ quan ngang bộ (Par-Index 2017) do Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố.

Chia sẻ về điều này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho hay: Thành công ấy cũng thêm khẳng định một sự quán xuyến và chỉ đạo rất quyết liệt trong công tác cải cách hành chính của Ban Lãnh đạo NHNN đặc biệt là người đứng đầu - Thống đốc NHNN - không chỉ trên lời nói mà bằng hành động cụ thể.

Là cơ quan đầu tiên công bố bộ thủ tục hành chính hoàn chỉnh, NHNN đã triển khai nghiêm túc và có trách nhiệm chỉ đạo của Chính phủ trong lĩnh vực cả cách hành chính (CCHC).

"Thống đốc NHNN đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt và xác định công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách là giải pháp chủ yếu để cải thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của đơn vị", Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay.

Tại NHNN, hoạt động CCHC được triển khai động bộ trên tất cả 6 nội dung từ cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức, xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế cho đến cải cách cho đến cải cách tài chính công, áp dụng công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng vào CCHC.

NHNN đã chỉ đạo hệ thống các TCTD thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm lãi suất, phí dịch vụ, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận tín dụng,tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch với TCTD, trực tiếp hỗ trợ cho doanh nghiệp, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp, góp phần rõ nét trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Phó Thống đốc, điển hình trong lĩnh vực hoàn thiện thể chế, NHNN đã xây dựng trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về xử lý nợ xấu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, ban hành quy định mới quản lý hoạt động tín dụng, cho vay của các TCTD... Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, năm 2017 NHNN đã rà soát, cắt giảm gần 70 TTHC tổng số chi phí tuân thủ cắt giảm hơn 20% chi phí tuân thủ TTHC, vượt chỉ tiêu cắt giảm 10%/năm Chính phủ giao...

Trong thời gian tới, NHNN sẽ vẫn tiếp tục phát huy cách thức, biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu vừa qua. Trong đó, Ban Lãnh đạo NHNN đặt ra các lĩnh vực đặc biệt quan trọng cần phải triển khai quyết liệt hơn, đó là cải cách trong nội bộ, gắn với cải cách công vụ, công chức, cải cách trong phương thức chỉ đạo điều hành để nâng cao hiệu lực trong điều hành hệ thống các TCTD, thị trường tiền tệ và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

An Hạ

Ngân hàng Nhà nước đứng đầu xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính - 2