Ngân sách khó khăn: Năm 2018, sẽ chỉ bố trí mua xe cho cấp bộ trưởng trở lên

Dân trí Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua xe ô tô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên, khi thật sự cần thiết phải bổ sung các chức danh còn lại đang được bố trí xe đưa đón sẽ nghiên cứu, tiến tới thực hiện khoán chi.
>>Thủ tướng chỉ đạo từ năm 2020, các bộ, địa phương giảm 30 - 50% số xe công
>>Dự thảo khoán xe công: Lãnh đạo địa phương nơi hưởng ứng, nơi dè dặt
>>Nhận 6,5 triệu đồng/tháng, Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh "nghỉ" xe công đưa đón

Tại phiên họp buổi chiều ngày 23/10, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) Nguyễn Đức Hải cho biết, Chính phủ ước thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 2,3% so với dự toán, đã thể hiện những nỗ lực rất cao trong điều hành của Chính phủ, kết quả hành động với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao của cộng đồng doanh nghiệp, ngành tài chính và cả hệ thống chính trị trong cả nước.

Ngân sách Trung ương hụt thu năm thứ 3 liên tiếp

Tuy nhiên, số tăng thu so với dự toán chủ yếu là tăng thu của ngân sách địa phương, trong khi thu ngân sách Trung ương ước khó đạt dự toán. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, ngân sách trung ương có khả năng hụt thu. Điều này sẽ gây ảnh hưởng thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương khó được đảm bảo.

Xem xét về cơ cấu thu ngân sách Nhà nước, Ủy ban TCNS cho biết, thu nội địa ước cả năm chỉ tăng 2,1% so với dự toán. Đặc biệt, thu từ 3 khu vực kinh tế: doanh nghiệp Nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp ngoài quốc doanh có thể đều không đạt dự toán. Khu vực DNNN có số thu giảm mạnh nhất (-7,7%) so với dự toán.

Bên cạnh nguyên nhân theo báo cáo của Chính phủ là do tiến trình cổ phần hóa, cơ cấu lại DNNN, Ủy ban TCNS cho rằng, còn do khả năng cạnh tranh, phát triển và chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực này còn hạn chế.

Ngoài ra, nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận còn lại sau thuế, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và thu xổ số kiến thiết, thì số thu nội địa có thể còn giảm so với dự toán.

"Số thu nội địa giảm đã phản ánh khả năng phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế còn chậm, thu từ nội tại nền kinh tế chưa bền vững và thiếu tính ổn định; mặt khác là do số thu từ khu vực sản xuất giao cho một số địa phương cao hơn so với thực tế, như thu từ các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô của tỉnh Quảng Nam, Vĩnh Phúc… Bên cạnh đó, việc xử lý nợ đọng thuế, tuy đã được triển khai quyết liệt, nhưng số thuế nợ đọng vẫn còn lớn", Uỷ ban TCNS cho biết.

Về chi ngân sách Nhà nước, Chính phủ ước thực hiện chi cả năm tăng 1,7% so với dự toán. Ủy ban TCNS đề nghị lưu ý một số vấn đề như việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn còn lúng túng, công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, dẫn đến công tác phân bổ, giao dự toán còn chậm, giao nhiều đợt. Trong khi đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ rất chậm so với cùng kỳ.

"Đây là năm thứ hai liên tiếp xảy ra tình trạng này. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm và sớm có chế tài đủ mạnh nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong lĩnh vực này", báo cáo Uỷ ban TCNS nêu.

Về cân đối và bội chi ngân sách Nhà nước, Uỷ ban TCNS đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về tổng mức vay của ngân sách Nhà nước năm 2017, trong đó bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc, và tiến hành rà soát kỹ tình hình giải ngân vốn vay ODA trong những năm gần đây để có biện pháp báo cáo Quốc hội xem xét, điều chỉnh kịp thời tại kỳ họp này, bảo đảm giữ mức bội chi trong phạm vi dự toán được Quốc hội quyết định.

Năm 2018, sẽ chỉ mua xe cho Bộ trưởng trở lên

Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với dự toán thu ngân sách Nhà nước do Chính phủ trình và cho rằng, dự toán thu ngân sách năm 2018 tăng 6,4% so với ước thực hiện năm 2017 tuy khá thấp, nhưng phù hợp với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến 6,5-6,7% và các yếu tố không thuận tác động đến nền kinh tế.

Về chi ngân sách, Ủy ban TCNS cơ bản thống nhất với phương án dự toán chi ngân sách Nhà nước mà Chính phủ trình. Tuy nhiên, cơ quan này lưu ý, trong bối cảnh cân đối ngân sách trung ương còn nhiều khó khăn, Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ rà soát, cơ cấu lại một số khoản chi bảo đảm hợp lý, tiết kiệm, cắt, giảm những nhiệm vụ chi không cần thiết, tiết giảm mạnh chi ngân sách Nhà nước cho đoàn ra; không bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền; giảm mạnh chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội.

Đồng thời, nhất trí với đề nghị của Chính phủ năm 2018 chỉ bố trí mua xe ô tô theo chức danh từ cấp bộ trưởng và tương đương trở lên, khi thật sự cần thiết phải bổ sung các chức danh còn lại đang được bố trí xe đưa đón sẽ nghiên cứu, tiến tới thực hiện khoán chi.

Đồng thời, không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành các công trình, chi cho hoạt động không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước. Không ban hành chính sách mới khi không có nguồn lực bảo đảm. Không nợ chính sách chi cho con người.

Đối với chi cải cách tiền lương, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS tán thành với đề xuất của Chính phủ về việc tăng mức lương cơ sở trên 7% theo Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, một số ý kiế đề nghị việc điều chỉnh tiền lương phải gắn liền với việc phân bổ chi trên tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại bộ máy trong hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công.

Nâng bội chi ngân sách cần có "căn cứ thuyết phục hơn"

Đối với việc Chính phủ dự kiến bội chi ngân sách Nhà nước năm 2018 khoảng 3,7%GDP, tăng 0,2%GDP so với năm 2017. Ủy ban TCNS cho rằng, việc nâng mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2018 cao hơn năm 2017 cần có "căn cứ lý giải thuyết phục hơn".

Theo đó, đề nghị trong trường hợp thu không đạt dự toán thì phải giảm chi, trường hợp tăng thu ngân sách Nhà nước thì ưu tiên giảm bội chi theo quy định của Luật NSNN. Đây là một nguyên tắc quan trọng, cần được quán triệt thống nhất trong điều hành NSNN trong giai đoạn ổn định ngân sách.

"Một số ý kiến đề nghị cân nhắc giảm mức bội chi xuống 3,5%GDP như năm 2017, theo đó đề nghị Chính phủ rà soát, cắt giảm những khoản chi thường xuyên và chi đầu tư chưa thật sự cần thiết, các khoản bố trí không đúng quy định, tích cực thu hồi nợ thuế như đã nêu ở trên", Uỷ ban TCNS yêu cầu.

Về nợ công, Ủy ban TCNS cho rằng, tuy nợ công dự kiến đến cuối năm 2018 vẫn trong giới hạn cho phép, song Chính phủ kiên quyết cần rà soát chặt chẽ các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh vay nợ của Chính phủ, tăng cường quản lý, giám sát vay nợ, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn nợ công trong điều kiện bức tranh về ngân sách Nhà nước không nhiều khả quan, thiếu vững chắc như dự báo: tỷ lệ huy động GDP thông qua thuế, phí vào NSNN giảm, tỷ lệ thu nội địa tăng thấp, bội chi có xu hướng tăng, khả năng trả nợ gốc của ngân sách trung ương còn hạn chế.

"Đây thực sự là những khó khăn cần tập trung khắc phục trong những năm tới, bảo đảm việc hoàn thành các chỉ tiêu của Kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 đã đề ra, đặc biệt không để vượt mức trần nợ công 65%GDP đã được Quốc hội quyết định", Uỷ ban TCNS nêu.

Phương Dung

MỚI NHẤT
TPHCM: Họp báo sơ kết các dự án BT, BOT vỏn vẹn… 5 phút
TPHCM: Họp báo sơ kết các dự án BT, BOT vỏn vẹn… 5 phút

(Dân trí) - Sau 2 giờ chờ cuộc họp báo thông tin sơ kết 2 năm thực hiện các dự án BT, BOT trên địa bàn TPHCM, phóng viên báo chí chỉ được nhận một số thông tin chung chung trong 5 phút. Khi phóng viên xin báo cáo thì người chủ trì trả lời ngắn gọn: “Tôi không có, chỉ báo cáo miệng!”.

Thứ ba, 24/10/2017 - 06:00

Số phận mỏ sắt Thạch Khê: Lo “thiệt đơn, thiệt kép” nếu dừng triển khai
Số phận mỏ sắt Thạch Khê: Lo “thiệt đơn, thiệt kép” nếu dừng triển khai

(Dân trí) - Bên cạnh việc cho rằng nên dừng triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê thì cũng nhiều ý kiến khẳng định, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khai thác mỏ Thạch Khê là phương án góp phần phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho tỉnh Hà Tĩnh cũng như đảm bảo an sinh xã hội trong vùng.

Thứ ba, 24/10/2017 - 06:00

Lễ kỷ niệm 23 năm đầy ý nghĩa của Tân Hiệp Phát
Lễ kỷ niệm 23 năm đầy ý nghĩa của Tân Hiệp Phát

Vừa qua, Tân Hiệp Phát đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 23 năm thành lập và phát triển thương hiệu với sự có mặt của nhiều khách mời và đối tác.

Thứ ba, 24/10/2017 - 05:30

Trung Quốc đóng cửa hàng chục ngàn nhà máy vì ô nhiễm môi trường
Trung Quốc đóng cửa hàng chục ngàn nhà máy vì ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Mới đây, các đội thanh tra từ văn phòng môi trường đã đóng cửa, cắt điện và khí đốt của hàng chục ngàn nhà máy trên toàn Trung Quốc để có thể điều tra được doanh nghiệp nào tuân theo và làm trái luật môi trường của nước này.

Thứ ba, 24/10/2017 - 05:00

Khu Đông thu hút người có nhu cầu ở thực nhờ lợi thế hạ tầng
Khu Đông thu hút người có nhu cầu ở thực nhờ lợi thế hạ tầng

Khu vực Đông Bắc TP.HCM với điểm nhấn là các trục giao thông chính như đại lộ Phạm Văn Đồng, Quốc lộ 13, với lợi thế sông Sài Gòn chảy qua và hạ tầng, dân cư ổn định, đã không ngững phát triển mạnh trong những năm vừa qua, những dự án trong khu vực luôn có sức hấp dẫn đặc biệt, một phần do nhu cầu nhà ở cao nhưng quỹ đất lại đang ngày càng giảm.

Thứ ba, 24/10/2017 - 03:36

Thủ Thiêm Dragon và câu chuyện “thu phục” lòng tin khách hàng
Thủ Thiêm Dragon và câu chuyện “thu phục” lòng tin khách hàng

Vừa “trình làng”, dự án Thủ Thiêm Dragon đã trở thành cái tên “thu phục” lòng tin thị trường khi “bắt mạch” được nhu cầu thiết thực của đông đảo khách hàng. Là dự án “tiện cả đôi đường” cho người muốn an cư lẫn đầu tư tại trung tâm Q.2, nhiều khách hàng cho biết đang rất mong đợi sự kiện giới thiệu chính thức vào ngày 29/10 tới.

Thứ ba, 24/10/2017 - 03:17

Thương vụ chuyển nhượng CT2-105 Usilk City  - Nỗi niềm người trong cuộc
Thương vụ chuyển nhượng CT2-105 Usilk City - Nỗi niềm người trong cuộc

Sau 02 năm kể từ ngày dự án CT2-105 Usilk City được Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ đô khởi động lại với tên gọi HPC Landmark 105, được biết dự án đang chuẩn bị hoàn thành để bàn giao nhà cho khách hàng. Sau thành công này, liệu Hải Phát Thủ đô có “giải cứu” nốt các tòa còn lại của Usilk City không? Những kinh nghiệm và bài học nào có thể đúc rút cho các dự án tiếp theo?

Thứ ba, 24/10/2017 - 03:00

Sacombank trao thêm quyền cho ông Phan Quốc Huỳnh
Sacombank trao thêm quyền cho ông Phan Quốc Huỳnh

(Dân trí) - Theo quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) Sacombank Dương Công Minh ký, HĐQT giao ông Phan Quốc Huỳnh giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Sacombank (Sacombank - SBA) kể từ ngày 23/10.

Thứ hai, 23/10/2017 - 09:34

Áp lực từ khoản vay trên 35.600 tỷ đồng hoàn tất tuyến đường Hồ Chí Minh
Áp lực từ khoản vay trên 35.600 tỷ đồng hoàn tất tuyến đường Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Giai đoạn 2 hoàn thiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh cần lượng vốn hơn 104.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay xác định được nguồn vay là trên 68.000 tỷ đồng. Hơn 35.600 tỷ đồng còn lại cần huy động thêm, gánh nặng dồn lên nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP), vốn từ tư nhân qua hình thức BOT và hơn 5.000 tỷ đồng chưa thể cân đối được nguồn vay.

Thứ hai, 23/10/2017 - 09:00

Chính phủ báo cáo Quốc hội về Dự án Thuỷ điện Lai Châu xong sớm 1 năm
Chính phủ báo cáo Quốc hội về Dự án Thuỷ điện Lai Châu xong sớm 1 năm

(Dân trí) - Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa báo cáo Quốc hội về kết quả đầu tư dự án thuỷ điện Lai Châu, dự án được hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 năm, vừa được các cơ quan của Quốc hội yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện.

Thứ hai, 23/10/2017 - 08:00

Vụ đóng tàu cá vỏ thép: Loạt "sếp" đăng kiểm bị kỷ luật vì “trình độ hạn chế”
Vụ đóng tàu cá vỏ thép: Loạt "sếp" đăng kiểm bị kỷ luật vì “trình độ hạn chế”

(Dân trí) - Mới đây, trong báo cáo của Chính phủ về việc 18 tàu cá của ngư dân được vay ưu đãi bị hư hỏng dù mới đưa vào sử dụng đã có kết quả. Nhiều sếp lớn của Tổ đăng kiểm đã bị kỷ luật do trình độ năng lực kỹ thuật của cán bộ đăng kiểm còn hạn chế, chưa phát hiện được việc lắp máy bộ cải hoán xuống tàu.

Thứ hai, 23/10/2017 - 07:05

Nghị định mới về sản xuất, lắp ráp ô tô có bảo vệ người tiêu dùng?
Nghị định mới về sản xuất, lắp ráp ô tô có bảo vệ người tiêu dùng?

(Dân trí) - Nghị định số 116/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô các loại vừa được Chính phủ ban hành. Đã có nhiều ý kiến bình luận khác nhau về tác động của Nghị định này đến thị trường ô tô trong nước. Dân trí trích đăng bài viết của luật gia Trần Đình Thu, Trung tâm tư vấn pháp luật tại Tp.HCM - Hội Luật gia Việt Nam về vấn đề này:

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:59

ĐÁNG QUAN TÂM
BIDV và Tổng cục Hải quan hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7
BIDV và Tổng cục Hải quan hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế hải quan điện tử 24/7

Ngày 23/10/2017, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Tổng cục Hải quan đã ký kết Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu Ngân sách Nhà nước, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu phí, lệ phí của Cơ quan quản lý bằng phương thức điện tử.

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:40

Lạng Sơn: Tiêu hủy hàng lậu, hàng cấm trị giá gần 5 tỷ đồng
Lạng Sơn: Tiêu hủy hàng lậu, hàng cấm trị giá gần 5 tỷ đồng

(Dân trí) - Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa không được phép lưu thông trên thị trường trị giá gần 5 tỷ đồng.

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:30

Cơ hội lựa chọn dự án BĐS đáng sống nhất thành Vinh
Cơ hội lựa chọn dự án BĐS đáng sống nhất thành Vinh

Trên địa bàn TP Vinh, hàng loạt chung cư hiện đang được xây dựng và đưa ra chào bán. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân gia tăng cơ hội chọn lựa căn hộ hợp lý, phù hợp nhu cầu nằm giữa trung tâm thành phố.

Thứ hai, 23/10/2017 - 03:20

Đại gia lộ diện sau thương vụ ngàn tỷ bí ẩn
Đại gia lộ diện sau thương vụ ngàn tỷ bí ẩn

Giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới cho dù đại gia Thái Lan thoái vốn sau 5 năm gắn bó với doanh nghiệp Việt. Một đại gia với tầm vóc không hề thua kém đã thế chân trở thành cổ đông lớn mới.

Thứ hai, 23/10/2017 - 01:55

Giao dịch bùng nổ tại sự kiện mở bán nhà đất trên địa bàn TP Huế
Giao dịch bùng nổ tại sự kiện mở bán nhà đất trên địa bàn TP Huế

Ngày 22/10 vừa qua, một sự kiện lớn của thị trường bất động sản được diễn ra tại khách sạn Mường Thanh, TP Huế, trong đó có sự góp mặt của các chuyên gia bất động sản và rất nhiều nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng trên thị trường Huế và cả nước.

Thứ hai, 23/10/2017 - 01:15

Nhà đầu tư chen chân mua căn hộ nghỉ dưỡng Phú Quốc
Nhà đầu tư chen chân mua căn hộ nghỉ dưỡng Phú Quốc

Dự án căn hộ nghỉ dưỡng Best Western Premier Sonasea Phu Quoc đã có màn trình làng không thể ấn tượng hơn, khi hàng loạt nhà đầu tư chen chân chỉ để được có suất sở hữu căn hộ tại đây.

Thứ hai, 23/10/2017 - 01:00

Ủy ban Kinh tế lo ngại "bong bóng" chứng khoán, bất động sản
Ủy ban Kinh tế lo ngại "bong bóng" chứng khoán, bất động sản

(Dân trí) - Cùng với yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất, tăng tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng, cần tránh những rủi ro phát sinh tiêu cực như “bong bóng” trên thị trường chứng khoán, bất động sản và khả năng kiểm soát lạm phát trong các năm tiếp theo.

Thứ hai, 23/10/2017 - 11:40

Xử lý 12 đại dự án thua lỗ ngàn tỷ: Nhà nước kiên quyết không cấp thêm vốn
Xử lý 12 đại dự án thua lỗ ngàn tỷ: Nhà nước kiên quyết không cấp thêm vốn

(Dân trí) - Bộ Công Thương khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường; tôn trọng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Thứ hai, 23/10/2017 - 11:10

ATZ Healthy Life: Khẳng định thương hiệu bằng chiến lược đại dương xanh
ATZ Healthy Life: Khẳng định thương hiệu bằng chiến lược đại dương xanh

Xã hội càng phát triển, cuộc sống càng hiện đại thì con người ngày càng trở bên bận rộn quên cả bản thân, không còn thời gian chăm lo sức khỏe cho mình cũng như những người trong gia đình. Đó là nguyên nhân của sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của các dòng sản phẩm, dịch vụ nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật; rất nhiều liệu pháp đã được nghiên cứu và ra mắt thị trường, trong đó có các sản phẩm mang thương hiệu ATZ Healthy Life

Thứ hai, 23/10/2017 - 10:59

4 giải thưởng quốc tế vì những nỗ lực không ngừng trong việc phục vụ khách hàng
4 giải thưởng quốc tế vì những nỗ lực không ngừng trong việc phục vụ khách hàng

Tối ngày 14/10/2017, tại Hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được tổ chức ở Washington DC (Mỹ), Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) đã vinh dự được Tạp chí Tài chính hàng đầu thế giới Global Finance trao tặng giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2017.

Thứ hai, 23/10/2017 - 10:59

Bộ Công Thương: Đa cấp không làm giàu cho tất cả mọi người!
Bộ Công Thương: Đa cấp không làm giàu cho tất cả mọi người!

(Dân trí) - Bộ Công Thương cho rằng, bán hàng đa cấp chưa thực sự trở thành một kênh phân phối hiệu quả ở Việt Nam, và cũng không phải là một phương thức làm giàu cho tất cả những người tham gia.

Thứ hai, 23/10/2017 - 10:48

Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly đã gần hết chi phí khấu hao
Thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly đã gần hết chi phí khấu hao

(Dân trí) - Trong quá trình chuẩn bị cho đề án đánh giá lại Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Trị An và Yaly làm căn cứ để Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cải thiện tình hình tài chính, vay và đầu tư các dự án phát điện mới, EVN cho biết ba nhà máy trên đã gần như hết khấu hao tài sản cố định, với chi phí sản xuất điện bình quân thấp.

Thứ hai, 23/10/2017 - 10:30