Thứ tư, 23/11/2016 - 10:18

Nhân viên công ty mua bán nợ nhận lương hơn “nghìn đô” mỗi tháng

Dân trí

Với kết quả lãi trước thuế 320 tỷ đồng, tăng 180,7% so với năm trước, trong năm 2015, nhân viên DATC nhận lương bình quân 28,1 triệu đồng/tháng trong khi mức thu nhập bình quân của các sếp là 42,3 triệu đồng/tháng.

Mới đây, Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam (DATC) lần đầu tiên đã thực hiện công bố thông tin hoạt động theo yêu cầu của Chính phủ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tại báo cáo lương, thưởng năm 2016, công ty cho biết, trong năm 2015, công ty có 161 lao động, tiêu tốn quỹ tiền lương 65,1 tỷ đồng, quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động là 16,3 tỷ đồng.

Tính bình quân mỗi tháng, thu nhập bình quân (tiền lương) của nhân viên DATC là 28,1 triệu đồng/người. Con số này cao hơn mức lương kế hoạch 25% (lương kế hoạch mà DATC đặt ra trong năm 2015 là 22,5 triệu đồng).

Năm 2016, DATC cho biết, sẽ nâng quy mô quỹ lương lên 71,1 tỷ đồng và phân phối cho 214 lao động. Thu nhập bình quân (tiền lương) nhân viên công ty dự kiến đạt 27,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, báo cáo của DATC cũng cho hay, trong năm vừa qua, công ty có 9 viên chức quản lý doanh nghiệp. Lương cơ bản bình quân của các viên chức quản lý doanh nghiệp là 24,1 triệu đồng, cộng thêm thưởng, mức thu nhập bình quân của các viên chức quản lý đạt 42,3 triệu đồng/người/tháng.

Thực tế, quỹ tiền lương thực hiện của DATC dành cho viên chức quản lý đã giảm 35,5% so với dự kiến ban đầu (dành cho 11 người), và mức thu nhập thực tế của viên chức quản lý cũng thấp hơn kế hoạch khoảng 4%.

Theo kế hoạch, năm 2016 này, viên chức quản lý tại DATC sẽ có 11 người, nhận mức lương cơ bản bình quân là 29,45 triệu đồng (tăng 22% so với thực hiện 2015), song thu nhập bình quân giảm còn 40,87 triệu đồng.

Theo ghi chú tại báo cáo này thì quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 của DATC vẫn chưa được chủ sở hữu phê duyệt (số liệu có thể thay đổi).

Theo báo cáo tài chính cập nhật mới nhất đến niên độ kế toán 2015, trong năm vừa qua, công ty đã tăng đáng kể tổng tài sản từ 20.463,6 tỷ đồng lên 26.59,2 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng mạnh từ 17.519,2 tỷ đồng lên 21.071,9 tỷ đồng (chủ yếu là nợ dài hạn, chiếm 97% tổng nợ phải trả).

Năm 2015 là một năm hoạt động hiệu quả của DATC với sự tăng trưởng trên hầu hết chỉ tiêu đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, doanh thu đạt 1.838,4 tỷ đồng (tăng 155% so với 2014); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 317 tỷ đồng (tăng 183,5%); lãi trước thuế 320 tỷ đồng (tăng 180,7%); lãi ròng đạt 252,8 tỷ đồng (tăng 167,8%).

Trong năm 2016, DATC đặt kế hoạch tăng lãi 13% so với 2015 lên 350 tỷ đồng mặc dù mục tiêu doanh thu chỉ bằng 84% so với thực hiện năm 2015.

Đến nay, DATC vẫn chưa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, tiền thân là Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, được thành lập theo quyết định ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29/4/2014, công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam do Nhà nước làm chủ sở hữu, vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng.

Bích Diệp