Thứ tư, 22/04/2015 - 13:38

Nhân viên lừa tiền gửi của khách, nhà băng phải bồi thường

Dân trí

Ngân hàng phải đảm bảo bí mật số dư tiền gửi khách hàng, phải chịu trách nhiệm và bồi thường về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo đối với khoản tiền gửi của khách hàng do lỗi của mình.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến cá nhân, tổ chức về Dự thảo Thông tư Hướng dẫn giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo dự thảo, ngân hàng được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để nhận biết thông tin khách hàng theo quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn Luật Phòng chống rửa tiền…

Ngân hàng phải đảm bảo bí mật số dư tiền gửi khách hàng.
Ngân hàng phải đảm bảo bí mật số dư tiền gửi khách hàng.

Ngược lại, ngân hàng phải thực hiện việc xác nhận và đối chiếu số dư tiền gửi có kỳ hạn đối với khách hàng tối thiểu một năm một lần nếu khoản tiền gửi có kỳ hạn đó chưa tất toán.

Đặc biệt, ngân hàng phải đảm bảo bí mật số dư tiền gửi khách hàng, các thông tin liên quan đến giao dịch tiền gửi và đảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng theo quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm và bồi thường về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo đối với khoản tiền gửi của khách hàng do lỗi của mình.

Do đó, dự thảo quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc nhận và chi trả tiền gửi có kỳ hạn bằng tiền mặt tại các địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước cho phép theo quy định hiện hành về mạng lưới giao dịch của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư đưa ra quy định về phong tỏa, giải toản tiền gửi có kỳ hạn trên cơ sở quy định về phong tỏa, giải tỏa tài khoản tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền đồng thời bổ sung một số quy định về phong tỏa và giải tỏa phù hợp với Luật Các TCTD và điều kiện thực tế.

Trong đó, ngân hàng phong tỏa khoản tiền gửi có kỳ hạn theo yêu cầu của khách hàng về việc sử dụng khoản tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản bảo đảm tiền vay; và chấm dứt phong tỏa khoản tiền gửi có kỳ hạn sau khi xác nhận khách hàng đã thực hiện xong các nghĩa vụ liên quan đến việc sử dụng khoản tiền gửi có kỳ hạn làm tài sản bảo đảm tiền vay...

 An Hạ


Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”