Thứ ba, 31/12/2013 - 16:37

Nợ nước ngoài tự vay tự trả: Chính phủ không chịu trách nhiệm

Dân trí

Theo Nghị định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, bên đi vay tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chính phủ không chịu trách nhiệm.

Nghị định 219 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2014.
Nghị định 219 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2014.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Nhiều dự án BĐS khởi động lại

Từ Liêm giải trình nghi vấn làm đẹp số liệu trong đề án tách huyện

Kỳ vọng nâng room khối ngoại tại một vài doanh nghiệp trong vài ngày tới

Nhà đầu tư mới của Nam Hội An là đại gia casino

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 219 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, các nguyên tắc quản lý đó là "tự vay, tự trả" trong khuôn khổ quả lý nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm an toàn nợ trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và cân đối vĩ mô của nền kinh tế.

"Bên đi vay tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký và thực hiện hợp đồng vay nước ngoài tự vay, tự trả. Chính phủ không chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện vay, trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả của các bên đi vay" - Nghị định nêu rõ.

Cũng theo Nghị định này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo dõi tổng mức ký vay mới, mức rút vốn và trả nợ của các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả trung, dài hạn; xây dựng các giải pháp phù hợp quản lý vay nước ngoài tự vay, tự trả nhằm đảm bảo tổng số tiền vay ròng trong năm của các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả trung, dài hạn nằm trong hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Trường hợp nhu cầu của nền kinh tế cần tăng khối lượng huy động vốn làm vượt hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả trong năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính chủ chì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bên đi vay có trách nhiệm sử dụng vốn vay nước ngoài đúng mục đích, phù hợp với phạm vi hoạt động của Bên đi vay và tuân thủ quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về năng lực pháp lý, năng lực tài chính, khả năng thực hiện khoản vay của Bên cho vay nước ngoài.

Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm trong việc ký và thực hiện thỏa thuận vay nước ngoài và các thỏa thuận khác có liên quan. Không được ký các thỏa thuận có nội dung trái quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, tự chịu trách nhiệm trả nợ nước ngoài tự vay, tự trả và chịu mọi rủi ro khi thực hiện vay nước ngoài tự vay, tự trả.

Nghị định 219 về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2014.

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Mới nhất