"Ôm" 4 dự án thua lỗ nghìn tỷ, Vinachem "gánh" hơn 38 nghìn tỷ đồng nợ phải trả và lỗ 872 tỷ đồng

"Ôm" 4 Công ty thua lỗ nghìn tỷ là Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP DAP – Vinachem; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang phải "gánh" hơn 38 nghìn tỷ đồng khoản nợ phải trả và lỗ luỹ kế hơn 872 tỷ đồng.
>>Chủ tịch Vinachem thừa nhận kinh doanh thua lỗ, không bảo toàn vốn Nhà nước
>>Loạt dự án thua lỗ của Vinachem: "È cổ" trả vài trăm tỷ tiền lãi vay đầu tư mỗi năm


Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo thông tin từ Kiểm toán Nhà nước, sáng 7.8.2018, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Thành viên Ban chỉ đạo giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Tổ trưởng Tổ Công tác số 3 và 05 thành viên của Tổ Công tác đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Chuyển động tại 4 đại dự án thua lỗ nghìn tỷ

Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, cho biết Vinachem đã xây dựng, báo cáo bổ sung và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020, báo cáo Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 5.1.2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Căn cứ Văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương, ngày 23.5.2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-HCVN về Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020.


Trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ, Vinachem có tới 4 dự á trong danh sách làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả (Ảnh minh họa)

Trong số 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ, Vinachem có tới 4 dự á trong danh sách làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả (Ảnh minh họa)

Đề án quan trọng trên gồm: Kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 được xác định tại Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; sản xuất, kinh doanh phân bón chứa lân; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành hóa chất; công nghiệp cao su; sản xuất hóa chất tiêu dùng; sản xuất phân bón tổng hợp; hóa dược.

Bên cạnh đó, Tập đoàn sẽ tiến hành thực hiện các quy định của Nhà nước về định giá đất đai, tài sản hữu hình, tài sản vô hình khi thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên; tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và nghiêm túc thực hiện quyết định của cơ quan Kiểm toán nhà nước khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty thành viên theo Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá thực trạng tài chính của Tập đoàn, mức độ hiệu quả đầu tư, sử dụng vốn Nhà nước của Tập đoàn năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, ông Nguyễn Phú Cường cho biết, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn năm 2017 là 0,99 lần; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 1,0 lần; Vốn chủ sở hữu năm 2017 là 13.559 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 13.625 tỷ đồng; Tổng tài sản năm 2017 là 20.797 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 20.581 tỷ đồng; Lợi nhuận năm 2017 là 287 tỷ đồng; ước 6 tháng đầu năm 2018 là 70 tỷ đồng.

Về tình hình hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước, ông Nguyễn Phú Cường thừa nhận năm 2017, Vinachem không bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại Tập đoàn, nguyên nhân do Công ty mẹ hoạt động kinh doanh lỗ, chưa bảo toàn và phát triển được vốn do trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính của 04 Công ty thua lỗ (Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty CP DAP – Vinachem; Công ty CP DAP số 2 – Vinachem), và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Về kết quả thực hiện cơ cấu lại, đổi mới DNNN, đã hoàn thành thoái vốn, bán bớt vốn tại 13/17 doanh nghiệp năm 2016, 2017; Năm 2018 thực hiện thoái vốn tại 15 doanh nghiệp; Năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 14 doanh nghiệp; Năm 2020 thực hiện thoái vốn tại 04 doanh nghiệp.

Năm 2018, Tập đoàn đang tổ chức xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn tại 15 doanh nghiệp; Thoái hết vốn tại các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn, hoặc không cần nắm giữ vốn để tạo nguồn thu cơ cấu lại tài chính Tập đoàn tại 19 doanh nghiệp; 07 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ; 09 doanh nghiệp Tập đoàn nắm giữ 36% vốn điều lệ.

“Trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, hoạt động kém hiệu quả thuộc Ngành Công Thương, Vinachem có 04 doanh nghiệp đó là: Công ty TNHH một thành viên Đạm Ninh Bình, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP - Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2 – Vinachem. Nhưng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đều duy trì thời gian chạy máy tốt; sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng cao; số lỗ các đơn vị giảm mạnh. Riêng Công ty cổ phần DAP - Vinachem năm 2017 lãi 15 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 lãi 115 tỷ đồng”, ông Nguyến Phú Cường thông tin.

Trong giai đoạn tới, Vinachem sẽ đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung: Hoàn thiện thể chế quản lý; Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương; Phát triển, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và công nhân kỹ thuật ngành hóa chất; Tăng cường trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và chỉ đạo của Tập đoàn đối với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp thành viên.

Gánh nặng nợ hơn 38.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) cho thấy đến 31.12.2017, nợ phải trả của Tập đoàn đã lên tới 38.061,1 tỷ đồng, tăng gần 492 tỷ đồng so với cuối năm 2016.

Trong đó, nợ ngắn hạn lên tới 20.112,8 tỷ đồng, tăng gần 1.750 tỷ đồng (9,53%) so với cùng kỳ năm 2017. Tính tới cuối năm 2017, nợ ngắn hạn của Vinachem đã tương đương 92% tài sản ngắn hạn là 21.756 tỷ đồng.

Trong số nợ ngắn hạn của Vinachem, đáng lo ngại là khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng lên 11.437,7 tỷ đồng. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng thêm gần 700 tỷ đồng, từ 3.989,11 tỷ đồng lên 4.638,95 tỷ đồng. Đồng thời, hai khoản chi phí phải trả ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác của Vinachem cũng tăng gấp 1,5 lần, lên lần lượt 971,57 tỷ đồng và 1.059,01 tỷ đồng.


Dù ôm nợ hơn 38.000 tỷ đồng, Vinachem vẫn rót cho Đạm Ninh Bình hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Dù ôm nợ hơn 38.000 tỷ đồng, Vinachem vẫn rót cho Đạm Ninh Bình hàng nghìn tỷ đồng (Ảnh minh họa)

Về các khoản vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn của Vinachem và các công ty con lên tới 11.437,7 tỷ đồng, không thể không nhắc tới những khoản vay với số tiền khá lớn của một số công ty con được ghi nhận tại ngày 31.12.2017 như khoản vay tín chấp số tiền hơn 1.173 tỷ đồng với lãi suất thả nổi của Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình. Hay khoản vay ngắn hạn với tổng số tiền 593,04 tỷ đồng với Viettinbank và Viecombank theo hình thức thế chấp tài sản.

Hai công ty kể trên đều là những doanh nghiệp có kết quả làm ăn khá bết bát. Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, đại dự án thua lỗ nghìn tỷ Đạm Ninh Bình đến 31.12.2016 có số lỗ luỹ kế 3.197 tỷ đồng, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 lỗ 386,94 tỷ đồng. Còn Dự án Nhà máy Đạm Hà Bắc đến hết tháng 6.2017, số lỗ lũy kế của đơn vị 2.035 tỷ đồng.

Theo tính toán, nợ vay và nợ thuê tài chính đã lên đến hơn 28.800 tỷ đồng, gồm nợ vay ngắn hạn hơn 11.437 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 17.395 tỷ đồng. Nợ vay lớn dẫn tới áp lực trả lãi lớn, năm 2017, Vinachem phải trả chi phí lãi tiền vay lên đến hơn 2.105 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, Vinachem vẫn đánh giá, mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ của tập đoàn này là có thể kiểm soát được.

“Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn”, Vinachem đưa ra đánh giá trong Báo cáo tài chính.

Dù vẫn trong tình trạng thua lỗ, nợ nần, song trong năm 2017, Vinachem vẫn rót thêm hàng trăm tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, chủ yếu là cho vay lại (lãi suất 6,5%/năm) để dự án này trả nợ ngân hàng. Dư nợ ngắn hạn của Đạm Ninh Bình tại Vinachem đến cuối năm ngoái đã nâng lên hơn 2.598 tỷ đồng, tăng hơn 850 tỷ đồng so với năm 2016. Trong đó, con số dự phòng rủi ro cho khoản vay này là 258,28 tỷ đồng.

Còn khoản đầu tư hơn 2.313 tỷ đồng của Vinachem vào Đạm Ninh Bình cũng đã trích lập dự phòng 100%.

Quay trở lại với các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh của Vinachem. Một điều khá buồn là phần lớn trong số chúng đều đi xuống. Doanh thu hợp nhất năm 2017 của Vinachem tăng từ 40.264 tỷ đồng năm 2016 lên 42.564 tỷ đồng năm 2017. Tuy nhiên, doanh thu của công ty mẹ lại giảm 6% so với năm 2016, chỉ còn 5,6 tỷ đồng.

Trong khi đó giá vốn hàng bán đã là 5,9 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp bị âm. Doanh thu tài chính là mảng mang về nguồn thu lớn nhất cho Vinachem, nhưng đã sụt giảm rất mạnh hơn 60% so với cùng kỳ, còn 983 tỷ đồng. Tuy nhiên, chừng đó cũng không đủ bù chi phí tài chính 967,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 305 tỷ đồng (tăng gấp đôi năm 2016), dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 289,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ âm gần 423 tỷ đồng theo BCTC hợp nhất năm 2017 và âm 287,6 tỷ đồng theo BCTC công ty mẹ năm 2017. Tổng lỗ lũy kế của Công ty mẹ - Vinachem tính tới cuối năm 2017 lên đến 872 tỷ đồng.

Theo Hoàng Thắng
Dân Việt

"Ôm" 4 dự án thua lỗ nghìn tỷ, Vinachem "gánh" hơn 38 nghìn tỷ đồng nợ phải trả và lỗ 872 tỷ đồng - 4

MỚI NHẤT
Chuyên gia đồng hồ Xwatch: Hà Nội - "Thủ phủ" hàng fake?
Chuyên gia đồng hồ Xwatch: Hà Nội - "Thủ phủ" hàng fake?

(Dân trí) - Theo chuyên gia đồng hồ của Xwatch, đồng hồ fake đã len lỏi vào khắp các ngóc ngách với những mánh khóe “biến hóa” tinh vi, chúng đang dần “lũng đoạn” thị trường Hà Nội. Trước thực trạng đó, người tiêu dùng không khỏi nghi ngại: “Làm sao để mua được đồng hồ chính hãng?”

Thứ bảy, 18/08/2018 - 11:22

Xếp hàng mua bánh trung thu, một du khách bị lừa 20 triệu đồng
Xếp hàng mua bánh trung thu, một du khách bị lừa 20 triệu đồng

(Dân trí) - Một du khách người Đài Loan đến Hong Kong du lịch đã bị một người phụ nữ lớn tuổi lừa mua một số tờ vé và nói rằng anh ta có thể dùng số vé đó để đổi lấy 25 phiếu giảm giá bánh trung thu.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 10:28

"Choáng" với mức đội vốn đầu tư của hàng loạt dự án đường sắt đô thị
"Choáng" với mức đội vốn đầu tư của hàng loạt dự án đường sắt đô thị

(Dân trí) - Một báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gửi tới Chính phủ và các bộ ngành khác mới đây cho thấy, tình trạng điều chỉnh tổng mức đầu tư xảy ra đối với nhiều chương trình, dự án, điển hình là các dự án đường sắt đô thị.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 09:58

ISUZU - Quyền Auto mang đến Vietfish 2018 giải pháp vận chuyển chuyên nghiệp
ISUZU - Quyền Auto mang đến Vietfish 2018 giải pháp vận chuyển chuyên nghiệp

(Dân trí) - Isuzu Việt Nam – Quyền Auto tiếp tục hợp tác tham gia triển lãm Vietfish 2018 với nhiều hoạt động đặc sắc và ưu đãi hấp dẫn

Thứ bảy, 18/08/2018 - 09:00

Ô tô lắp ráp tăng đột biến, VAMA vẫn kêu khó đáp ứng yêu cầu Nghị định 116
Ô tô lắp ráp tăng đột biến, VAMA vẫn kêu khó đáp ứng yêu cầu Nghị định 116

(Dân trí) - Tháng 7/2018, những mẫu ô tô được lắp ráp trong nước chiếm cả 10 vị trí dẫn đầu những dòng xe ăn khách nhất trên thị trường. Thế nhưng, trong văn bản mới đây gửi Chính phủ và các bộ ngành, VAMA vẫn kêu khốn khổ với Nghị định 116.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 07:30

Giới nhà giàu săn loài hoa lạ tăng cường sinh lực với giá cao ngất ngưởng
Giới nhà giàu săn loài hoa lạ tăng cường sinh lực với giá cao ngất ngưởng

Được mệnh danh là vua của các loại hoa thảo mộc, hoa sen núi tuyết đang được giới thượng lưu săn lùng với giá cao ngất ngưởng vì có nhiều công dụng hữu ích về mặt sức khỏe, làm đẹp.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 06:46

Top xe hơi bán chạy nhất 7 tháng qua, xe giá rẻ lên ngôi
Top xe hơi bán chạy nhất 7 tháng qua, xe giá rẻ lên ngôi

(Dân trí) - Những chiếc xe nhỏ, giá rẻ đã và đang chiếm lượng tiêu thụ lớn trên thị trường hiện nay, điều này càng khiến cho các loại xe có giá cao như SUV, MPV đang phải chật vật quảng cáo, khuyến mại giành thị phần nếu không muốn sớm nhường thị trường cho xe giá rẻ.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 06:00

Đáp trả bất ngờ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về cáo buộc “giả chữ ký” và “cướp con dấu”
Đáp trả bất ngờ của bà Lê Hoàng Diệp Thảo về cáo buộc “giả chữ ký” và “cướp con dấu”

(Dân trí) - Sau hàng loạt phát ngôn liên quan đến ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên, hôm qua (17/8), bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục có chia sẻ “sốc”, khẳng định vợ chồng bà cùng sáng lập công ty, nhưng khi cổ phần hoá cần tối thiểu 3 thành viên nên thống nhất đưa tên bố mẹ ông Vũ vào làm cổ đông.

Thứ bảy, 18/08/2018 - 01:00

Ba lần khởi nghiệp làm lớn, "đốt" tan 2 tỷ đồng lại quay về bán xôi
Ba lần khởi nghiệp làm lớn, "đốt" tan 2 tỷ đồng lại quay về bán xôi

Sau ba lần khởi nghiệp kinh doanh thất bại, số tiền thua lỗ lên tới 2 tỷ đồng, tôi quay về bán xôi kiếm sống với thu nhập hơn chục triệu đồng mỗi tháng.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 09:28

Tỷ giá hạ nhiệt sau khi vọt lên 23.700 VND/USD
Tỷ giá hạ nhiệt sau khi vọt lên 23.700 VND/USD

(Dân trí) - Sau khi tăng vọt lên mức 23.700 VND/USD, mức cao nhất từ đầu năm, giá USD tự do đã hạ nhiệt. Trên thị trường truyền thống, giá USD cũng được các ngân hàng giảm tới 40 VND/USD.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 08:30

Giá vàng chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng
Giá vàng chênh lệch 3,5 triệu đồng/lượng

(Dân trí) - Phiên giao dịch chiều nay 17/8, giá vàng SJC được doanh nghiệp niêm yết ở mức 36,7 triệu đồng/lượng, kéo biên chênh giữa hai thị trường trong nước và quốc tế ở mức xấp xỉ 3,5 triệu đồng/lượng.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 05:38

Quảng Nam quảng bá cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản
Quảng Nam quảng bá cơ hội đầu tư với các doanh nghiệp Nhật Bản

(Dân trí) - Ngày 17/8, tại TP Hội An (Quảng Nam), trong khuôn khổ “Những ngày văn hóa Nhật Bản tại Quảng Nam”, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp Nhật Bản. Gần 100 doanh nghiệp đến từ Nhật đã tham dự hội nghị.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 05:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ đầu tư Mon City ra ‘tối hậu thư’ cho các nhà thầu
Chủ đầu tư Mon City ra ‘tối hậu thư’ cho các nhà thầu

(Dân trí) - Để giải quyết rốt ráo các kiến nghị của cư dân tại dự án Mon City, chủ đầu tư đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan và chốt lại nhiều nội dung quan trọng.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 03:35

Hàng loạt mẫu đa dụng "ăn khách" đời cũ giá bán dưới 300 triệu đồng
Hàng loạt mẫu đa dụng "ăn khách" đời cũ giá bán dưới 300 triệu đồng

(Dân trí) - Hàng loạt mẫu xe đa dụng cũ nhiều người ao ước sở hữu đã giảm giá nhanh xuống 300 triệu đồng. Theo các đại lý xe hơi, tác động giảm giá xe đa dụng cũ là nhờ thị trường xe mới loại này có nguồn cung đa dạng hơn và đang cạnh tranh quyết liệt về mức giá.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 02:00

Bí quyết để đồng tiền đầu tư không mất giá
Bí quyết để đồng tiền đầu tư không mất giá

(Dân trí) - Tỷ giá USD trung tuần tháng 8 tiếp tục trong xu hướng tăng, neo ở mức kịch trần tại nhiều ngân hàng. Cụ thể, tỷ giá trần tại Vietcombank đã lên tới là 23.367 VND/USD trong ngày 14/8.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 02:00

Cách nào để cư dân 'biệt thự triệu đô' Hà Nội vượt mưa lũ?
Cách nào để cư dân 'biệt thự triệu đô' Hà Nội vượt mưa lũ?

(Dân trí) - Để xóa bỏ “rốn ngập” tại khu đô thị (KĐT) Lê Trọng Tấn (huyện Hoài Đức), phương án hiệu quả nhất được đưa ra là đặt trạm bơm cưỡng bức, đủ công suất tại kênh đấu nối ra sông Cầu Ngà. Tuy nhiên, để thực hiện được phương án này, cần có sự vào cuộc của các sở, ngành, quận, huyện liên quan.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 01:39

Mỹ phẩm Deaura – Bí quyết chống lão hóa da ngay từ bây giờ
Mỹ phẩm Deaura – Bí quyết chống lão hóa da ngay từ bây giờ

(Dân trí) - “Nhiệm vụ của lá là phải xanh, của nắng là chói chang và của phụ nữ là phải đẹp” Để giúp phụ nữ Việt giữ gìn nét đẹp theo thời gian, Venesa mang đến bộ sản phẩm Deaura như một giải pháp chống lão hoá toàn diện cho phái đẹp.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 01:30

Bộ Xây dựng báo cáo việc cho thuê 2 biệt thự công vụ 500 m2/căn ở Bắc Từ Liêm
Bộ Xây dựng báo cáo việc cho thuê 2 biệt thự công vụ 500 m2/căn ở Bắc Từ Liêm

(Dân trí) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng giao Bộ này ban hành quyết định bố trí cho thuê đối với 2 biệt thự công vụ tại khu Đoàn ngoại giao, quận Bắc Từ Liêm cho các đồng chí là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban bí thư...

Thứ sáu, 17/08/2018 - 01:00

Lựa chọn gì khi đầu tư condotel tại Việt Nam?
Lựa chọn gì khi đầu tư condotel tại Việt Nam?

(Dân trí) - Trong bối cảnh các dự án căn hộ khách sạn đang nở rộ để đón dòng vốn đầu tư, thì nhà đầu tư (NĐT) càng cần xem xét kỹ lưỡng nhiều yếu tố để có thể chọn được sản phẩm an toàn và sinh lời tốt.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 12:00

Moody's vừa công bố xếp hạng đối với 14 ngân hàng thương mại của Việt Nam
Moody's vừa công bố xếp hạng đối với 14 ngân hàng thương mại của Việt Nam

(Dân trí) - Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody's vừa công bố xếp hạng đối với 14 ngân hàng thương mại của Việt Nam, trong đó Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) được nâng xếp hạng tiền gửi và nhà phát hành nợ nội tệ và ngoại tệ dài hạn.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 11:31

Bộ Công Thương: Con Cưng có vi phạm nhưng không buôn lậu, không làm giả
Bộ Công Thương: Con Cưng có vi phạm nhưng không buôn lậu, không làm giả

(Dân trí) - Đợt kiểm tra rầm rộ của lực lượng quản lý thị trường đã cho kết quả khá bất ngờ: Con Cưng không hề vi phạm trong 7 điểm mà lãnh đạo Cục Quản lý thị trường từng họp báo và công bố. Có chăng, lỗi của doanh nghiệp là khuyến mãi quá hào phóng cho người tiêu dùng.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 10:50

Ô tô bất ngờ giảm sâu, khách hãi không dám xuống tiền
Ô tô bất ngờ giảm sâu, khách hãi không dám xuống tiền

Nhằm kích cầu tiêu dùng trong tháng cô hồn, nhiều DN và đại lý bán ô tô đã mạnh tay giảm giá bán xe, tung ra những chương trình ưu đãi để giữ doanh số, nhưng tiêu thụ vẫn không như mong muốn.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 10:04

Charmington Iris tiếp tục “cháy hàng” ngày đầu ra mắt
Charmington Iris tiếp tục “cháy hàng” ngày đầu ra mắt

(Dân trí) - Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ giới thiệu căn hộ thuộc Block Iris Luxury – dự án Charminton Iris Quận 4 tỷ lệ tiêu thụ đã đạt 80% rổ hàng. Ngoài nhóm khách để ở, nhóm đầu tư cũng chiếm tỷ lệ rất lớn.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 09:46

Aconcept khai trương Showroom 1.000m2 tại trung tâm Hà Nội
Aconcept khai trương Showroom 1.000m2 tại trung tâm Hà Nội

(Dân trí) - Vừa qua, thương hiệu nội thất Đan Mạch AConcept đã chính thức khai trương showroom với quy mô lớn ngay tại khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.

Thứ sáu, 17/08/2018 - 09:45