Thứ hai, 14/10/2019 - 16:37

Phó Thủ tướng phê bình lãnh đạo Bộ Tài chính, TN&MT “vắng mặt” tại Diễn đàn Kinh tế

Dân trí

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê bình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính do vắng mặt tại Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hôm nay (14/10). Đây là 2 Bộ liên quan trực tiếp tới chính sách tài chính, đất đai theo Nghị quyết 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác.

Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) năm 2019 diễn ra tại Hà Nội, với chủ đề “Cơ hội và thách thức phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn.

Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã phê bình lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Tài chính “vắng mặt”, không tham gia Diễn đàn. Theo Phó Thủ tướng, đây là hai Bộ có liên quan trực tiếp tới chính sách tài chính và đất đai đã nhấn mạnh trong Nghị quyết số 13 của Trung ương về phát triển kinh tế hợp tác.

Phó Thủ tướng phê bình lãnh đạo Bộ Tài chính, TNMT “vắng mặt” tại Diễn đàn Kinh tế - 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê bình lãnh đạo Bộ Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tại Diễn đàn 

Nghị quyết 13 đặt ra hai mục tiêu chính là đưa kinh tế tập thể thoát ra khỏi tình trạng yếu kém kéo dài và phấn đấu thành phần kinh tế tập thể đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn và tiến tới có tỷ trọng ngày càng  lớn trong tổng sản phẩm quốc dân. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, tới nay cả nước đã đưa kinh tế tập thể thoát khỏi tình trạng yếu kém. Cụ thể, tỷ lệ phát triển HTX kiểu mới tăng mạnh qua từng năm gần đây. Đặc biệt, có tới 57% số HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả và trong lĩnh vực phi nông nghiệp tỷ lệ này là từ 50- 80% tuỳ từng lĩnh vực. 

Tuy nhiên, mục tiêu thứ 2 của Nghị quyết số 13 chưa đạt là tỷ trọng của HTX cao hơn và tỷ trọng ngày càng lớn trong GDP. Năm 2013 là kinh tế hợp tác đóng góp quy mô 7,49% GDP thì hiện nay chỉ có 4% GDP. 

Nguyên nhân là do các thành phần kinh tế khác đều tăng trưởng mạnh ở số tuyệt đối và tương đối, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp- xây dựng, dịch vụ. Hơn 80% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn có tốc độ tăng trưởng thấp so với các khu vực khác.

“Chúng ta chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm nhiều đến kinh tế hợp tác. Các chính sách chưa đi vào cuộc sống vì nó chưa tiệm cận được với cơ chế thị trường.” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Theo Phó Thủ tướng, hiệu quả của kinh tế hợp tác không phải chỉ là hiệu quả hoạt động của HTX mà còn là hiệu quả cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra để gia tăng lợi ích cho kinh tế hộ. Nói hợp tác xã là nghĩ tới HTX nông nghiệp, không quan tâm nhiều tới HTX phi nông nghiệp; nói tới kinh tế tập thể chỉ nói tới HTX chứ không đề cập tới tổ hợp tác.

Phó Thủ tướng phê bình lãnh đạo Bộ Tài chính, TNMT “vắng mặt” tại Diễn đàn Kinh tế - 2

Diễn đàn kinh tế HTX diễn ra tại Hà Nội ngày 14/10

“Doanh nghiệp là thành phần kinh tế và mô hình kinh tế khác so với HTX. Luật HTX cho phép HTX được thành lập doanh nghiệp nhưng không cho phép HTX phát triển thành doanh nghiệp. HTX là loại hình kinh tế đặc biệt, không chỉ đóng góp kinh tế đơn thuần cho xã hội mà còn ổn định về chính trị, an sinh xã hội, không chỉ đáp ứng doanh thu cho HTX mà còn cho từng thành viên” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng: “Nhiều địa phương vẫn còn “ám ảnh” mô hình HTX kiểu cũ, không còn phù hợp với tình hình mới hiện nay. Do vậy, có nơi áp đặt phát triển HTX bằng mệnh lệnh hành chính thì không thành công, những địa phương nào mà buông lỏng thì HTX càng bết bát”.

Phó Thủ tướng giao cho các thành viên của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã xác định rõ từng vấn đề cụ thể, xác định hướng sửa, thời hạn sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật để trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Châu Như Quỳnh