Thứ bảy, 28/09/2019 - 14:00

PVN rà soát và định hướng điều chỉnh chiến lược thăm dò khai thác dầu khí

Dân trí

Ngày 27/9, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức hội thảo “Rà soát, định hướng điều chỉnh Chiến lược Thăm dò Khai thác dầu khí”.

Hội thảo được tổ chức để các đại biểu, chuyên gia trao đổi thảo luận đóng góp, đề xuất các ý tưởng cho sự phát triển lĩnh vực thăm dò và khai thác (lĩnh vực E&P) nhằm điều chỉnh và xây dựng Chiến lược E&P đạt được kết quả tốt nhất.

Chủ trì, điều hành hội thảo gồm các đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN; đồng chí Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV PVN; đồng chí Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc PVN. Hội thảo còn có sự góp mặt của lãnh đạo, chuyên gia các ban chuyên môn PVN; lãnh đạo Viện Dầu khí Việt Nam; các tổng công ty, công ty của PVN hoạt động trong lĩnh vực E&P.

PVN rà soát và định hướng điều chỉnh chiến lược thăm dò khai thác dầu khí - 1

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Tổng giám đốc PVN phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng cho biết: “Lĩnh vực E&P là lĩnh vực cốt lõi, là đầu vào và dẫn dắt sự phát triển của các lĩnh vực hoạt động khác. Hội thảo được tổ chức ra với mong muốn ghi nhận ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý nhằm định hướng chiến lược phát triển lĩnh vực E&P trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan”.

Tại hội thảo, nhiều tham luận trình bày nhiều thông tin, ý kiến quan trọng liên quan đến việc hoạch định chiến lược cho lĩnh vực E&P của PVN. Trong đó có các tham luận đáng chú ý như: “Chiến lược tìm kiếm, thăm dò của Vietsovpetro giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035” của Liên doanh Việt – Nga (Vietsovpetro).

PVN rà soát và định hướng điều chỉnh chiến lược thăm dò khai thác dầu khí - 2

Toàn cảnh hội thảo

“Chiến lược tìm kiếm thăm dò PVEP giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến 2035” của Tổng công ty Thăm dò khai thác Dầu khí (PVEP); “Mô hình tổ chức hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác của một số công ty dầu khí quốc gia trong khu vực” của Viện Dầu khí Việt Nam; “Hiện trạng công tác thăm dò, khai thác dầu khí và vấn đề hiệu chỉnh Chiến lược đến năm 2025 và định hướng đến 2035” của các ban Tìm kiếm Thăm dò và Khai thác dầu khí...

Sau khi trình bày, các đại biểu đã trao đổi để hiểu sâu, làm rõ các nội dung và đề xuất nhằm đưa ra các giải pháp cấp bách, trọng tâm để tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ trước mắt trong năm 2019 và 2020 của PVN. Đồng thời đề xuất những ý tưởng, định hướng cụ thể điều chỉnh Chiến lược Thăm dò Khai thác dầu khí có tính khả thi, đảm bảo tính thị trường cho phù hợp với tình hình mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Ngọc Trung, Thành viên HĐTV cho biết: “Ban điều hành hội thảo đánh giá cao chất lượng các ý kiến trao đổi thảo luận, nhiều đề xuất xác đáng có giá trị của các đại biểu tham dự Hội thảo. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo đã được ghi nhận để xem xét cho việc điều chỉnh mục tiêu Chiến lược phát triển khâu Thăm dò và Khai thác nói riêng và của toàn Tập đoàn nói chung”.

Đồng chí Phan Ngọc Trung cũng thay mặt ban điều hành hội thảo cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức hội thảo; các báo cáo, tham luận của các đơn vị và các Ban chuyên môn Tập đoàn được chuẩn bị công phu, số liệu phong phú đáp ứng yêu cầu đặt ra ban đầu.