Thứ hai, 28/10/2019 - 20:01

Quảng Nam công khai 22 doanh nghiệp nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế

Dân trí

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa công khai 22 doanh nghiệp nợ hơn 125 tỷ đồng tiền thuế tính đến thời điểm 31/8/2019. Đây là giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Theo danh sách doanh nghiệp nợ thuế bị công khai lần này, có đến bảy doanh nghiệp có số thuế nợ từ hơn 1 tỷ đồng trở lên. Đứng đầu danh sách nợ là Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai nợ hơn 70,735 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty Xi măng Thạnh Mỹ nợ 28,272 tỷ đồng; Công ty TNHH may Minh Hoàng 2 nợ hơn 13 tỷ đồng.

Chi nhánh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 - Xí nghiệp Hưng Long  - CIENCO 8 nợ hơn 3,429 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng và phát triển điện nợ hơn 2,453 tỷ đồng; Công ty CP Lương thực và dịch vụ Quảng Nam nợ hơn 1,9 tỷ đồng và Công ty CP Khoáng sản xây dựng Bắc Trung Nam nợ hơn 1,1 tỷ đồng…

Quảng Nam công khai 22 doanh nghiệp nợ thuế

Theo Cục Thuế Quảng Nam, Công ty CP sản xuất Sô đa Chu Lai nợ hơn 70 tỷ đồng tiền thuế

Theo số liệu thống kê của Cục Thuế Quảng Nam, tính đến thời điểm 30/9/2019 tổng tiền nợ thuế đã hơn 900 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, tiền nợ thuế có khả năng thu hơn 338 tỷ đồng, tăng hơn 27,4 tỷ đồng; tiền nợ thuế đang xử lý 34 tỷ đồng, tăng 20,8 tỷ đồng và tiền nợ thuế khó thu 527,9 tỷ đồng, tăng 31,8 tỷ đồng so với đầu năm.

Để kéo giảm nợ đọng thuế về dưới 5% trên tổng thu ngân sách theo chỉ tiêu giao Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đang tập trung rà soát, phân loại nợ, đề ra các giải pháp, biện pháp phù hợp để thu các khoản tiền nợ vào ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, tập trung thu được 80% khoản thuế nợ thuế có khả thu tại thời điểm đầu năm, hạn chế tối đa số nợ mới phát sinh. Để làm được điều này Cục Thuế Quảng Nam giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng phòng chức năng, từng chi cục thuế và từng công chức gắn với việc bình xét thi đua cuối năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành thuế Quảng Nam quản lý thu ngân sách nhà nước đạt 13.463 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 97,7% so với cùng kỳ năm 2018. Do đó, ngành thuế Quảng Nam còn phải thu hơn 5 nghìn tỷ đồng nữa mới hoàn thành 100% dự toán. Đây là một thách thức không nhỏ khi một số nguồn thu chủ lực như ô tô, thủy điện… tiếp tục gặp khó khăn.

Công Bính