Thứ hai, 11/11/2019 - 11:21

Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,8% năm 2020

Dân trí

Sáng nay (11/11), với 426/430 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 88,20%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu, trong đó Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6,8% và CPI dưới 4%.

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. 

Quốc hội quyết định 12 chỉ tiêu cho năm 2020. Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là 6,8%, trước đó Chính phủ đề xuất tăng khoảng 6,8% (năm 2019 chỉ tiêu này là 6,6-6,8%) và cho rằng đây là mức tăng hợp lí.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 được xây dựng trên cơ sở kết quả ước thực hiện của năm 2019, dự báo về bối cảnh, tình hình của năm 2020 còn nhiều biến động khó lường, tính toán, cân đối các nguồn lực cũng như tham khảo đánh giá của một số tổ chức quốc tế.

Mức tăng này bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, duy trì nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và giải quyết các vấn đề xã hội.

Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,8% năm 2020 - 1
Quốc hội thông qua các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020

Nghị Quyết của Quốc hội giao tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP...

Nghị quyết cũng đề xuất Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung cơ cấu lại nền kinh tế thực chất hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Nghị quyết đề nghị tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Nâng cao chất lượng, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh; tập trung tháo gỡ rào cản, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và các chỉ số xếp hạng quốc tế.

Đổi mới cơ chế huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực; phát triển đồng bộ các loại thị trường; tiếp tục khơi thông và tạo ra những động lực tăng trưởng mới; tập trung giải pháp thu hút mạnh mẽ nguồn lực trong nước, phát triển mạnh kinh tế tư nhân.

Khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ cao; khuyến khích phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh và sự tham gia của khu vực tư nhân trong đầu tư, xây dựng các dự án lớn.

Nghị quyết đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ đường bộ cao tốc Bắc - Nam, giải phóng mặt bằng cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thực hiện các dự án giao thông quan trọng, cấp bách, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền. Tiếp tục thực hiện, làm tốt công tác quản lý, sửa chữa, duy tu, bảo trì thường xuyên hệ thống giao thông đường bộ.

Quốc hội yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn, thu hút các nguồn lực phát triển đô thị thông minh, hiện đại. Giải quyết hiệu quả tình trạng ùn tắc giao thông và ngập úng tại Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và một số thành phố khác…

Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết của Quốc hội:

 1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng khoảng 6,8%
 2. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%
 3. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%
 4. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%
 5. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP
 6. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%
 7. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%
 8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt khoảng 25%
 9. Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh
 10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%
 11. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%
 12. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%.

Châu Như Quỳnh 

Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,8% năm 2020 - 2

kI