Thứ năm, 18/06/2020 - 17:12

Quốc hội: Tình trạng trốn thuế, lậu thuế lớn chưa được khắc phục triệt để

Dân trí

Tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp; trốn, lậu thuế; nợ đọng thuế lớn chưa được khắc phục triệt để, phần nào thể hiện chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý thuế còn hạn chế.

Chiều nay (18/6), Quốc hội đã biểu quyết thông qua phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nghiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - đã có báo cáo tiếp thu, giải trình.  

Quốc hội: Tình trạng trốn thuế, lậu thuế lớn chưa được khắc phục triệt để - 1
Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nghiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Một số nội dung đáng chú ý được Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nêu lên, trong đó có ý kiến cho rằng, tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp; trốn, lậu thuế; nợ đọng thuế lớn vẫn chưa được khắc phục.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy tình trạng kê khai thiếu thuế phải nộp; trốn, lậu thuế; nợ đọng thuế lớn chưa được khắc phục triệt để, phần nào thể hiện chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý thuế còn hạn chế” - ông Hải thông tin.

Ông Hải đề nghị Chính phủ có biện pháp tích cực hơn nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, biên chế, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu kê khai thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hạn chế thấp nhất tình trạng gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Ý kiến về tỷ lệ thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) còn chưa cao, việc báo cáo xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể sai phạm trong quản lý ngân sách theo nghị quyết của Quốc hội nhiều năm chậm trễ, mức độ xử lý chủ yếu là kiểm điểm, phê bình, ảnh hưởng đến việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ngân sách cũng được đề cập tới trong báo cáo giải trình.

Theo ông Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, việc xử lý nghiêm và báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể sai phạm trong quản lý ngân sách là cần thiết để công khai, minh bạch trong xử lý sai phạm, góp phần chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật ngân sách.

“Tuy nhiên, việc thực hiện kiến nghị KTNN còn chưa triệt để, chưa tổng hợp báo cáo số thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán lũy kế để phản ánh đúng tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán, việc báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân của Chính phủ các năm chậm, kỳ họp này đến ngày 9/6/2020 mới báo cáo.

Đề nghị Chính phủ, KTNN báo cáo Quốc hội lũy kế kết quả thực hiện kiến nghị của KTNN khi trình quyết toán. Chính phủ cần chỉ đạo để khắc phục tình trạng gửi báo cáo chậm và cũng cần quan tâm đến mức độ xử lý để đảm bảo nghiêm minh trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước” - ông Hải cho biết.

Quốc hội: Tình trạng trốn thuế, lậu thuế lớn chưa được khắc phục triệt để - 2
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết tại hội trường

Có 4 nội dung quan trọng được Quốc hội phê chuẩn gồm: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.880.029.177 triệu đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2017 chuyển sang năm 2018, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2017, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.869.791.887 triệu đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019.

Bội chi ngân sách nhà nước là 153.110.403 triệu đồng, bằng 2,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Nguồn bù đắp bội chi ngân sách trung ương gồm: vay trong nước 110.689.303 triệu đồng (một trăm mười triệu, sáu trăm tám mươi chín nghìn, ba trăm linh ba triệu đồng); vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 284.806.197 triệu đồng.

Tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao.

Châu Như Quỳnh